Gaia

XSLaren edukia

Zarata Makinetan

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Gaztelania

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Ikasgai hau Unibertsitate honetako Industria Ingeniaritzako Lanbide Masterrean ageri da, gainditua. Makinek sortzen dituzten zarata mekanikoko arazoak aztertzea da irakasgaiaren edukia. Magnitudeak eta parametroak ezaugarritzea. Sortze-iturriak eta -mekanismoak ezaugarritzea. Zarata kentzeko teknikak. Enbarazu. Hedapena, indargabetzea, xurgapena eta isolamendua aztertzea. Makinetako zarata-arazoak aztertzeko eta diagnostikatzeko erabilitako tresneriaren hastapenak, presioa eta intentsitatea eskalatzearen bidez. Kontrol pasiboa. Kontrol aktiboa. Makinek ingurune itxietan sortutako zarata. Elastoakustika. Elementu finituen metodoa akustikan. Zarata eta ausazko bibrazioak.1. gaia. Zarataren hastapenak.

2. gaia: Zarata-magnitudeak.

3. gaia: Zaratari emandako giza erantzuna.

4. gaia: Iturri esferikoen eta linealen hedapen teorikoa.

5. gaia: Zarata sortzeko mekanismoak.

6. gaia: Zarata isolatzea eta xurgatzea.

7. gaia: Zarataren difrakzioa. Oztopoak.

8. gaia: Instrumentazio akustikoa.

9. gaia: Intentsitate akustikoa neurtzeko teknikak.

10. gaia. Zarata ingurune itxietan. Tratamendu estatistikoa.

11. gaia: Zarata ingurune itxietan. Hurbilketa modala.

12. gaia. Eremu elasto-akustikoa elementu finituen arabera aztertzea.

13. gaia: Bibrazioagatiko enbarazu.

14. gaia: Ausazko bibrazioak eta ausazko zaratak makinetan.

15. gaia. Zarata eta dardara aleatorioetarako sarrera/irteera erlazioak.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
GARCIA VADILLO, ERNESTOEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitateko KatedradunaDoktoreaElebakarraIngeniaritza Mekanikoaernesto.garciavadillo@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Ser capaz de: analizar, modelizar, diagnosticar y solucionar problemas de ruido.20.0 %
Será capaz de medir y comprobar experimentalmente niveles de presión e intensidad acústica,20.0 %
Ser capaz de relacionar los niveles de inmisión con la potencia de emisión.20.0 %
Ser capaz de realizar diseños correctos con criterios de baja emisión de ruido.20.0 %
Ser capaz de cuantificar y controlar la molestia por vibración sobre las personas.20.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala304575
Gelako p.1522.537.5
Laborategiko p.1522.537.5

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Aplikazio-tailerrak37.540 %
Ariketak15.0100 %
Azalpenezko eskolak30.0100 %
Ikaslearen lan pertsonala67.50 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Azalpenak0.0 % 10.0 %
Garatu beharreko galderak0.0 % 10.0 %
Idatzizko azterketa90.0 % 100.0 %
Lan praktikoak0.0 % 10.0 %

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

Zarata-arazoak modelizatzea, diagnostikatzea eta konpontzea.

Presio eta intentsitate akustikoaren mailak esperimentalki neurtzea eta egiaztatzea.

Immisio-mailak emisio-potentziarekin lotzea.

Diseinu egokiak egitea, zarata-emisio txikiko irizpideei jarraituz.

Pertsonen gaineko bibrazioagatiko enbarazua kuantifikatzea eta kontrolatzea.

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Idatzizko azterketa: irakasgaiaren notaren % 90. Irakasgaiaren notaren % 10eko lan praktikoak. Irakasgaia gainditzeko, ezinbestekoa da idatzizko azterketako ariketa guztietan 10etik 2 puntu baino gehiagoko kalifikazioa lortzea.Osasun egoerak aurrez aurreko irakaskuntza edota ebaluazioa eragotziz gero, onlineko jarduerara joko da eta ikasleei aldaketa horren berri emango zaie.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Idatzizko azterketa: irakasgaiaren notaren % 90. Irakasgaiaren notaren % 10eko lan praktikoak. Irakasgaia gainditzeko, ezinbestekoa da idatzizko azterketako ariketa guztietan 10etik 2 puntu baino gehiagoko kalifikazioa lortzea.Osasun egoerak aurrez aurreko irakaskuntza edota ebaluazioa eragotziz gero, onlineko jarduerara joko da eta ikasleei aldaketa horren berri emango zaie.

Irakasgai-zerrenda

1. gaia: magnitudeak, eskalak eta haztapenak. Zarata hedatzea.

1.1. Kapitulua: zarataren hastapenak

1.1.1. Irakasgaiaren ikuspegi orokorra.

1.1.2. Ingeniaritza mekanikoko zarataren hastapenak.

1.1.3. Produktu isila diseinatzea.

1.1.4. Zarata lanpostuan.

1.2. Zarata-magnitudeak

1.2.1. Makinetan zarata sartzea.

1.2.2. Emisio- eta immisio-magnitudeak.

1.2.3. Zarata-eremu motak.

1.2.4. Eskalak.

1.3. Giza erantzuna zaratari

1.3.1. Kurba isofonikoak. Haztapenak maiztasunean.

1.3.2. Maiztasunaren aurreko deskonposizioan oinarritutako irizpideak.

1.3.3. Zarata motak. Maskaratzea.

1.4 kapitulua: iturri esferikoen eta iturri linealen hedapen teorikoa

1.4.1. Zarataren hedapena. Direktibitatea.

1.4.2. Zarata-iturri puntual eta linealak.

1.4.3. Zarataren ingurumen-ebaluazioaren parametroak.

1.4.4. Energia-balio baliokideak.

2. gaia: sortzeko eta kontrolatzeko mekanismoak. Isolamendua, xurgapena eta difrakzioa

2.1 kapitulua: zarata sortzeko mekanismoak

2.1.1. Helmholtzen erresonadoreak.

2.1.2. Zarata sortzeko mekanismoak. Akustikaren eta egituraren arteko elkarreragina.

2.1.3. Makinen zarata-iturriak. Kontrol pasiboko teknikak.

2.1.4. Kontrol aktiborako sarrera.

2.2. Kapitulua: zarata isolatzea eta xurgatzea

2.2.1. Zarata xurgatzeko printzipioak.

2.2.2. Zarataren immisioa. Isolamendu akustikoa kalkulatzea.

2.2.3. Zeharkako eragina.

2.2.4. Zurruntasunaren eta moteltzearen eragin kualitatiboa

2.2.5. Bat-etortze fenomenoa.

2.3 kapitulua: zarataren difrakzioa. Oztopoak

2.3.1. Zarataren aurkako pantailak kalkulatzea.

2.3.2. Luzera mugatuko pantailak

2.3.3. Baldintza meteorologikoek hedapenean duten eragina.

3. gaia: presioa eta intentsitatea neurtzeko instrumentazio akustikoa

3.1 kapitulua: presioa neurtzeko instrumentazio akustikoa

3.1.1. Makinetako zaratarako tresneria.

3.1.2. Neurketa esperimentalerako irizpideak.

3.1.3. Emaitzak.

3.2. Kapitulua: intentsitate akustikoaren neurrian oinarritutako teknikak

3.2.1. Intentsitatea eta presioa.

3.2.2. Soinu-potentziaren kalkulua intentsitatetik abiatuta.

3.2.3. Neurketa praktikoa.

4. gaia: zarata ingurune itxietan

4.1 kapitulua: zarata ingurune itxietan. Tratamendu estatistikoa:

4.1.1. Tratamendu estatistikoa. "Mean Free Path" lortzea.

4.1.2. Eyring eta Sabine formulak.

4.1.3. Eremu erreberberatzaile bateko energia akustikoaren dentsitatea.

4.1.4. "Transmisio Loss" eta "R" isolamenduaren arteko erlazioa.

4.1.5. Teknika Numerikoak eta Teknika Esperimentalak. Emaitzak.

4.1.6. Ulergarritasuna.

4.2 kapitulua: zarata ingurune itxietan. Tratamendu modala.

4.2.1. Uhin akustikoaren ekuazioa.

4.2.2. Fabrika paralelepipedikoen analisi modual akustikoa.

4.2.3. Modu naturalak irudikatzea.

5. gaia: eremu elasto-akustikoaren azterketa elementu finituen arabera

5.1 kapitulua: eremu elasto-akustikoaren analisia elementu finituen arabera

5.1.1. Sarrera.

5.1.2. Zarata MEF bidez aztertzea.

5.1.3. Inguruaren baldintzak.

5.1.4. Moduak lortzea. Erantzun behartua.

5.1.5. Aplikazio-adibideak

6. gaia: bibrazioarekiko enbarazu eta giza erantzuna. Zarata eta dardara aleatorioak

6.1 kapitulua: Bibrazioagatiko enbarazu.

6.1.1 bibrazioak eta erosotasuna.

6.1.2 magnitudeak eta eskalak. Neurtzeko tresneria.

6.1.3 konforta kalkulatzea banda estuko bibrazio uni-axialen aurrean.

6.1.4 banda zabaleko bibrazioen aurreko konforta. Bibrazio multiaxiala: Griffin-en formula.

6.1.5 indizeen metodoa.

6.1.6 esposizio-dosia kalkulatzea.

6.1.7 konforta kalkulatzeko gutxi gorabeherako metodoa.

6.2. Kapitulua: ausazko bibrazioak eta zarata makinetan

6.2.1 Fourier Finitaren transformatua eta Fourier Discretaren transformatua.

6.2.2 erroreak.

6.2.3 kitzikapen-azaleren ezaugarriak zehaztea.

6.2.4 makina erreal baten transferentzia-funtzioak lortzea.

6.2.5 korrelazio gurutzatua eta autoerlazioa.

6.2.6 espektro-dentsitatea eta espektro-dentsitate gurutzatua.

6.3 kapitulua: zarata eta dardara aleatorioetarako sarrera/irteera erlazioak

6.3.1 dentsitate espektralak lortzea AFAren bidez

6.3.2 Sarrera/Irteera erlazioak espektro-dentsitaterako eta espektro-dentsitate gurutzaturako.

6.3.3 koherentzia arrunta.

6.3.4 Soinu- eta bibrazio-kitzikapenak jasaten dituzten n askatasun-maila (gdl) duten sistemak.

6.3.5. N gdl-ko sarrera/irteera harremanak

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Ernesto García Vadillo, Javier Astarloa, ¿Apuntes de la Ruido en Máquinas¿. Sección de Publicaciones de la ETSI Bilbao, 2012.

Oinarrizko bibliografia

Gerges, Samir Nagi Yousri, ¿Fundamentos y control del ruido y vibraciones¿, NR, Florianópolis, Brasil, 2004.

Harris, C.M., Manual de medidas acústicas y control del ruido, 3ª edición, Mc Graw Hill. 2003.

Malcolm J. Crocker, ¿Handbook of noise and vibration control¿, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey : 2007.

Llinares, J.: "Acústica Arquitectónica y Urbanística. Universidad Politécnica de Valencia, 1996.

G. Kiely. Ingeniería Ambiental: Fundamentos, Entornos, Tecnologías y Sistemas de Gestión. Mc Graw-Hill. Madrid. 1999.

Gehiago sakontzeko bibliografia

España. Ministerio de la Vivienda, ¿Documento básico HR protección frente al ruido: actualizado abril 2009¿, Garceta, Madrid : 2009.Recuero, M., Ingeniería Acústica Ed. Paraninfo. Madrid, 1994.Acústica en la edificación. Manual AENOR, 2002Beranek, Leo L., Noise and Vibration Control. Institute of Noise Control Engineering. Washington, 1988Recuero López, M., Acondicionamiento Acústico. Ed. Paraninfo, 2001Aldizkariak

Journal of sound and vibration

Estekak

www.ia.csic.es/Sea/index.html Sociedad Española de Acústicawww.asa.aip.org Acoustical Society of Americawww.bksv.com/bksv Brüel &Kjaer Sound & Vibrationwww.eaa.essex.ac.uk European Acoustics Associationwww.fia.ufsc.br/frames-esp.htm Federación Iberoamericana de Acústicawww.ia.csic.es Instituto de Acústica CSICXSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak