MIKROSKOPIA ELEKTRONIKOA ETA MATERIALEN MIKROANALISIA

Kontaktua

Zerbitzuaren arduradun zientifiko-teknikoa

Maria Luisa Nó Dk (Unibersitateko katedratikoa) II Fisika aplikatuaren saila. Zientzia eta teknologia fakultatea

Aholkulari zientifikoa

Jose Maria San Juan Núñez Dk (Unibersitateko katedratikoa). Materia kondentsatuaren fisika saila. Zientzia eta teknologia fakultatea

Zerbitzuaren teknikoak

Sergio Fernández Dk.

Saioa Suarez Dk.