send_espresso

send_espresso

Lanak kolara bidaltzeko send_espresso tresta egin dugu. Argumenturik gabe exekutatzen badugu laguntza erakusten digu:

send_espresso input.in Executable Nodes Procs_per_node Time [Mem] [``Other queue options'' ]

input Kalkuluaren  inputaren izena (extensiorik gabe)
Executable Erabiltzea nahi den espressoren exekutagarria:pw.x, ph.x,…
Nodes Nodo kopurua
Procs_per_node
Prozesagailu kopurua nodo bakoitzeko
Time kolari eskatutako denbora hh:mm:ss formatuan
Mem memoria en GB-etan.
[``Torque beste aukerak'' ] kola sistemari agindu gehiago pasatzeko modua. Ikus beheko adibideak

Adibideak

send_espresso job1 ph.x 1 4 04:00:00 1

send_espresso job2 cp.x 2 8 192:00:00 8 ``-W depend=afterany:1234'

send_espresso job3 pw.x 1 8 200:00:00 2 ``-m be -M mi.email@ehu.es''

Modu klasikoan

Espressoko programak /software/Espresso/bin-en instalatutak daude. Adibidez pw.x exekutatzeko kola sisteman erabili:

source /software/Espresso/compilervars.sh
/software/Espresso/bin/pw.x -npool ncores < input_file > output_file

-npool ncores aukeran ncores erabili behar diren core copuruagatik ordezkatu behar da, honek abiadura hobetzen du. Kore bat baino gehiago eskatzen bada automatikoki paralelon exekutatzen da.