Inici

Servei General d’Informàtica Aplicada a la Investigació 

(Càlcul Científic)

 

El Servei General d’Informàtica (SGI) Aplicadad a la Investigació (Càlcul Científic) proporciona  recursos de càlcul intensiu (clusters de càlcul), soport tècnic especialitzat y consultoría als investigadores de la UPV/EHU, altres organismes públics i empreses. Tanmateix, el Servei proporciona a la comunitat científica recursos de computació propis amb potents clusters de computació, polítiques de actualització i distribució de recursos computacionals, i evaluarà la idoneïtat dels avenços que es produiran  en la informàtica y HPC (High Performance Computing) per a la seva implementació en l’entorn de la UPV/EHU. El Servei s’emmarca dins del Servei General d’Investigació (SGIker) de la UPV/EHU, i per tant, cumpleix tots els protocols establerts pel mateix organisme. Tots els resultats que es publiquen utilitzant els recursos del Servei General de Càlcul Científic s’hauran de remarcar en els agraïments i enviar una copia de la seva publicació (aquí). Aquestes seran utilitzades a la hora de prioritzar l’ús de les eines del Servei General de Càlcul Científic. La frase que proposem pels agraïments és:

Contacte:
Dr. Joaquim Jornet Somoza Dr. Luca Bergamini
joaquim.jornet@ehu.eus luca.bergamini@ehu.eus
tel. 943 01 8554