Matlab

Informazio orokorra

Erabilera anitzeko matematika-programaren 7.9 (2009b) bertsioa Opteronetan eta 7.12 (2010a) Xeonetan (inkopatibilitateak direla eta). Osagaiak: kalkulu numerikoa eta sinbolikoa, bistaratzea eta programazio-lengoaia (Matlab script direlakoak).

Nola erabili

Bakarrik eskuragarri dago opteron eta xeonentzako beraz [intlink id=”835″ type=”page” anchor=”opt”]Maizetik[/intlink] edo [intlink id=”835″ type=”page” anchor=”xeon”]Guinnessetik[/intlink] (gomendatuta) erabili behar duzue. [intlink id=”48″ type=”post”] Ikus zerbitzarietara nola konektatu[/intlink]. Interfaze grafikoa honekin exekuta daiteke:

matlab

Ilaretara bidaltzeko scriptetan linea hau erabili:

/software/bin/matlab < input_file > output_file

input_file Mathematicarako aginduak dituen artxiboa da eta out_filera bideratzen da irtera estandarra. Arazoak izan ditugu 169 lerro baino gehiago dituzten .m programekin. Idukiz gero beste .m programa baten bitartez deitzen badira arazoa ebazten da.

Kalkulua [intlink id=”661″ type=”post”]nodoetara bidaltzeko[/intlink] opteron edo xeon etiketa erabili behar da. Beste aldetik bakarrik bi lizentzia ditugu momentuz eta beraz kola berezia sortu dugu nodoetako lanak ez daitezen hil lizentzia arazoengatik. Beraz, lerro hauek gehitu behar dira zuen scriptei Adibidez:

#PBS -q matlab
#PBS -l nodes=1:ppn=1:xeon

edo Opteronetara bidaltzeko

#PBS -q matlab
#PBS -l nodes=1:ppn=1:opteron

Benchmarkak

[intlink id=”1421″ type=”post”]Octave, Scilab eta Matlab konparatzeko benchmark batzuk[/intlink] egin dira.

Toolboxes

Ezyfit toolbox askea instalatu egin da.

Optimization matlabeko toolboxa instalatu egin da.

Statistics matlabeko toolboxa instalatu egin da.

Informazio gehiago

Matlab home page.

Lineako dokumentazioa.