Gaussian nola bidali

 • send_gauss agindua

      • Adibideak

 • qsub interaktiboa

 • Ohiko qsub

 • Lanaren jarraipena

send_gauss agindua

G09 lanak bidaltzeko agindu hau erabiltzea gomendatzen dugu. Honek, gaussianeko *.com-ean prozesagauilu kopurua eta memoria egokitzeaz gain, torqueren kolako sarrera fitxategia ere prestatuko du.

Lana, exekuzio nodoetan egingo da eta emaitza bertan gorde. Lana jarraitu ahal izateko remote_vi eta remote_molden prestatu ditugu (ikusi beherago).

send_gauss erabiltzeko modua honakoa da:

send_gauss lana denbora  proz_kop [mem] [ TORQUE beste aukerak]

Zein:

  • lana: gaussian inputaren izena da *.com estensiorik gabe.
  • denbora:  oo:mm:ss formatoan, kakuluarentzat eskatzen den denbora.
  • proz_kop: Erabiltzea nahi den prozesagailu kopurua, 8 baino txikiagoa edo 8ren multiploa izan behar du . Prozesagailu mota ere adierazi daiteke “:xeon”, “:itanium”, edo “:opteron”.
  • mem:  zenbat memoria eskatzen den nodo bakiotzeko
  • [TORQUE Aukera Aurreratuak]: torque ilara sistemari adierazi nahi zaizkion aukera aurreratuak.

Adibideak

send_gauss h2o 400:00:00 16

h2o lana  16 prozesagailuetara bidaliko du, 8 prozesagailu nodo bakoitzean,  400:00:00 ordutarako.  Memoria defektuzkoa jarriko zaio,  (nproc*900mb), 7200mb.

send_gauss h2o 10:00:00 8 60

h2o  8 prozesagailuetara bidaliko du (nodo bakarrera)   60gb-etako  RAM memoria eskatuz. Lanak 10 ordu iraungo ditu gehienez.

send_gauss h2o 23:00:00 16:itaniumb 16 ``-m be -M niri@ehu.es -W depend=afterany:4827''

h2o en 16   itaniumb motako prozesagailuetara bidaliko du, 16gb-etako   RAM memoria erreserbatuz. Eskatutako denbora 23 ordutakoa da. Torque ilara sistema, lana hasi eta bukatzean email bay bidaliko du “niri@ehu.es” helbidera.  Gainera,  4827 lana bukatu harte ezingo da hasi.

qsub interaktiboa

qsub

exekutatzen bada menu interaktibo bat agertuko zaigu eta honek egindako galderak erantzunez g09 bidlai hal izango da. qsub interaktiboari buruzko informazio gehiago.

Ohiko qsub

Torquerako qsub skritp bat presta daiteke zuzenean. Esteka honetan adibide batzuk daude.

Lanaren jarraipena

remote_vi eta remote_molden aginduek, lana exekutatzen ari den bitartean .log fitxeroa ikusteko edo Molden-ekin marrasteko aukera eskeintzen dute. Lana send_gauss edo qsub interaktiboarekin bidali behar da.

remote_vi 2341
remote_molden 2341.arina

edo

remote_vi 2341.arina
remote_molden 2341

non 2341(.arina) lanaren identifikadorea den.