Eskura kagoen kalkulu softwarea

 

Quantum Mechanics

Kola etiketak

 Katramila
xeon,rh7,xeon20
 Guinness
xeon,oxeon
Kalk2017
xeon,rh7,xeon28
[intlink id=”1659″ type=”post”]Abinit[/intlink] ok ok
[intlink id=”1599″ type=”post”]ADF[/intlink] 2017.110 2017.110 2017.110
[intlink id=”1677″ type=”post”]BigDFT[/intlink] ok ok
[intlink id=”1959″ type=”post”]Casino 2.4[/intlink] ok
[intlink id=”1549″ type=”post”]Dirac 08[/intlink] ok
[intlink id=”1627″ type=”post”]Espresso[/intlink] ok ok
[intlink id=”1569″ type=”post”]Gamess Jan 2009 [/intlink] ok
[intlink id=”2380″ type=”post”]Gaussian 03 & 09[/intlink] ok ok ok
[intlink id=”2043″ type=”post”]Jaguar[/intlink] ok ok ok
[intlink id=”1893″ type=”post”]MIKA .81[/intlink] ok
[intlink id=”2071″ type=”post”]NBO 5[/intlink] ok
[intlink id=”2348″ type=”post”]NWChem 6.3[/intlink] 6.3 ok
[intlink id=”4545″ type=”post”] Orca  3.0.3 [/intlink]  ok ok
[intlink id=”8850″ type=”post”]PSI4[/intlink] ok ok
[intlink id=”8091″ type=”post”]Qbox[/intlink] ok ok
[intlink id=”2085″ type=”post”]Qsite[/intlink] ok ok ok
[intlink id=”2410″ type=”post”]Siesta 2.0.1[/intlink] ok
[intlink id=”2410″ type=”post”]Siesta 3.0[/intlink] ok
[intlink id=”1607″ type=”post”]TB-LMTO 4.6 [/intlink] ok
[intlink id=”3897″ type=”post”]Terachem [/intlink] ok
[intlink id=”4697″ type=”post”] Turbomole 6.6 [/intlink] ok ok
[intlink id=”2358″ type=”post”]VASP[/intlink] ok ok ok
[intlink id=”1641″ type=”post”]Wien2K[/intlink] ok ok
[intlink id=”1667″ type=”post”]Yambo 3.2.2 [/intlink] ok ok

Biochemistry / Molecular Mechanics

 Katramila
(xeon,rh7,xeon20)
 Guinness
(xeon,oxeon)
Kalk2017
(xeon,rh7,xeon28)
[intlink id=”1975″ type=”post”]Amber[/intlink] ok ok
[intlink id=”2035″ type=”post”]DL_POLY [/intlink] ok ok
[intlink id=”2003″ type=”post”]Gromacs[/intlink] ok ok ok
[intlink id=”5759″ type=”post”]GULP 4.0 [/intlink] ok
[intlink id=”5719″ type=”post”]LAMMPS[/intlink] ok
[intlink id=”2057″ type=”post”]Macromodel[/intlink] ok ok ok
[intlink id=”2021″ type=”post”]NAMD 2.6 [/intlink] ok
[intlink id=”5953″ type=”post”]Towhee 7.0.2[/intlink] ok

Matematika eta Grafikoak

Katramila
(xeon,rh7,xeon20)
Guinness
(xeon,oxeon)
Kalk2017
(xeon,rh7,xeon28)
[intlink id=”1401″ type=”post”] Coin-or [/intlink] ok ok
[intlink id=”5252″ type=”post”] CPLEX [/intlink] ok ok
[intlink id=”1367″ type=”post”]Grace 5.1.19 [/intlink] ok ok ok
[intlink id=”1447″ type=”post”]Mathematica [/intlink] ok ok ok
[intlink id=”1433″ type=”post”]Matlab [/intlink] ok ok
[intlink id=”1375″ type=”post”]Matplotlib[/intlink] ok
[intlink id=”640″ type=”post”]Octave 3.2.3 [/intlink] ok
[intlink id=”640″ type=”post”]Octave 3.2.4 [/intlink] ok
[intlink id=”8633″ type=”post”]R, RCommander eta RStudio[/intlink] 3.3.3 3.3.2 3.3.3
[intlink id=”1421″ type=”post”]Scilab 5.1.1 [/intlink] ok
[intlink id=”1421″ type=”post”]Scilab 5.2.2 [/intlink] ok

Genetika

Katramila
(xeon,rh7,xeon20)
Guinness
(xeon,oxeon)
Kalk2017
(xeon,rh7,xeon28)

Kola Etiketak

xeon20
rh7
oxeon
xeon12
xeon8
xeon28
rh7
[intlink id=”6226″ type=”post”]ABySS[/intlink] ok
[intlink id=”1483″ type=”post”]BEAST[/intlink] ok ok
[intlink id=”6011″ type=”post”]BLAST[/intlink] ok
[intlink id=”1511″ type=”post”]Blast2Go[/intlink] ok
[intlink id=”6121″ type=”post”]Clean_reads[/intlink] ok
[intlink id=”5897″ type=”post”]CLUMPP[/intlink] ok
[intlink id=”7668″ type=”post”] Cufflinks [/intlink] ok
[intlink id=”5921″ type=”post”]Genepop[/intlink] ok
[intlink id=”8067″ type=”post”]IDBA-UD[/intlink] ok ok
[intlink id=”7975″ type=”post”]MetAMOS[/intlink] ok
[intlink id=”1507″ type=”post”]mpiBLAST[/intlink] ok
[intlink id=”7877″ type=”post”]QIIME[/intlink] ok
[intlink id=”8037″ type=”post”]SPAdes[/intlink] ok ok
[intlink id=”5861″ type=”post”]Structure[/intlink] ok
[intlink id=”7660″ type=”post”]TopHat [/intlink] ok
[intlink id=”7113″ type=”post”]Trinity[/intlink] ok
[intlink id=”7748″ type=”post”]USEARCH[/intlink] ok
[intlink id=”6059″ type=”post”]Velvet[/intlink] ok

Bisualizazio Softwarea

Katramila
(xeon,rh7,xeon20)
Guinness
(xeon,oxeon)
Kalk2017
(xeon,rh7,xeon28)
 
[intlink id=”5370″ type=”post”] Gaussview[/intlink] ok
[intlink id=”3538″ type=”post”] Maestro [/intlink] ok ok
[intlink id=”1279″ type=”post”] Molden [/intlink] ok
[intlink id=”2133″ type=”post”] NX client[/intlink] ok ok
[intlink id=”1357″ type=”post”] P4VASP [/intlink] ok ok
x2Go ok ok
[intlink id=”5532″ type=”post”] XCrysDen [/intlink] ok
[intlink id=”1267″ type=”post”] Xmakemol [/intlink] ok ok
[intlink id=”3558″ type=”post”] VMD[/intlink] ok ok

Beste Softwarea

Katramila
(xeon,rh7,xeon20)
Guinness
(xeon,oxeon)
Kalk2017
(xeon,rh7,xeon28)
[intlink id=”1393″ type=”post”] GAP 4.4 [/intlink] ok
[intlink id=”5475″ type=”post”] Gretl [/intlink] ok
[intlink id=”1383″ type=”post”] HTK 3.4.1 [/intlink]
[intlink id=”1865″ type=”post”] NCL-NCAR [/intlink] ok
[intlink id=”1587″ type=”post”] OOMMF [/intlink] ok ok
[intlink id=”6888″ type=”post”] PHENIX[/intlink] ok
[intlink id=”8522″ type=”post”] SCIPION[/intlink] ok
[intlink id=”1457″ type=”post”] STAR-CCM+[/intlink] ok ok ok
[intlink id=”1879″ type=”post”] WRF 3.1 [/intlink] ok