Barne tarifa

Informazio orokorra

Tarifa hau UPV/EHUko ikerlari eta zentruentzako da. Zerbitzu teknikoa eta aplikazioentzako barne dago. Tarifa hauek 2019ko irailaren 1etik 2020ko abustuaren 31era arte egongo dira indarrean.

CPU araberako tarifa

Ikerkuntza talde bakoitzarako tarifa izango da 0.005 €/ordu/core

Disko tarifak

Dautak edukitzeagatik fakturatuko da. Hurrengo irizpideak jarraitu dira tarifa ezartzeko

  • Zerbitzuak gehiago erabiltzen duena, hots datuak erabiltzen dituena, gutxiago ordainduko du. Horregatik kalkulu denboraren araberako tarifak ezartzen dira.
  • Ez da fakturatuko erabiltzailerari 3 GBetatik baino gutxiatik.
  • Hilabete bakoitzeko fakturatuko da hilabete horretan erabilitako diskoaren batezbestekoa kontutan hartuz.
  • Beheko taulako salneurriak erabiliko dira GB extra bakoitzeko, taldeak urtean erabili duen kalkulu denboraren arabera.
Hilabete bakoitzerako GB extra bakoitzeko tarifak
CPU Erabilera Biltegiratze Tarifa
(urte  osoan egunetan) (€/Gb) hilero
2500< cpu 0.1
100< cpu <2500 0.5
1< cpu <100 1.0
0< cpu <1 1.5

CPU araberako tarifa 2019ko abustuaren 31 arte

Ikerkuntza talde bakoitzarako tarifa izango da:

  1. Talde batentzako tarifa 0.011 €/ordu/core izango da 18.939,39 kalkulu egunetara iritxi arte (5.000 €-ri dagozkie egun horiek).
  2. Kontsumo hemendik aurrera kalkulatzen dena 0.003 €/ordu/core salneurrira fakturatuko da.