Bilaketa aurreratua

Ogi apurrak

Lexikoa Atzo eta Gaur (LAG)

Lema hasiera:


1896 lema    

lema joerak
(OEH19->EPG)
joerak
(OEH->EPG)
autoritateak
OEH19 OEH EPG
agerpenak
OEH19 OEH EPG
laba 0 0 4 0 0 3
lababo 1 1 4 1 1 4
labain 8 8 7 9 9 5
labain egin 3 2 4 3 2 2
labainarazi 0 0 1 0 0 1
labainarri 6 5 0 6 4 0
labaindu 6 7 7 7 8 6
labaingarri 0 0 3 0 0 2
labainka 0 3 1 0 4 1
labainkada 0 1 1 0 1 1
labainkatu 0 1 0 0 1 0
labainkeria 7 7 1 7 7 1
labainketa 0 0 1 0 0 1
labainkor 0 0 6 0 0 5
labaintasun 1 2 0 1 2 0
labaki 3 5 1 3 4 1
labakitu 0 4 2 0 4 2
laban-ziztada 0 0 1 0 0 1
labana 6 8 9 6 8 9
labankada 0 1 6 0 1 6
labar 0 1 7 0 1 6
labe 9 9 9 9 9 9
labe-gain 0 0 2 0 0 1
labe garai 0 2 5 0 2 4
labe gorritu 3 3 2 3 3 1
labe handi 0 2 3 0 2 2
labe-zoru 0 0 1 0 0 1
labealdi 1 2 3 1 2 3
labekada 0 0 1 0 0 1
labeko su 0 0 1 0 0 1
laberatu 0 1 1 0 1 1
labetegi 3 5 0 3 5 0
labexka 1 1 1 1 1 1
labezomorro 1 5 6 1 5 5
labirintu 0 2 3 0 2 2
laborantza 8 8 6 9 9 9
laborantzan ari 5 6 1 6 6 1
laborari 9 9 7 9 9 9
laborari-etxalde 1 1 1 1 1 2
laborari-etxe 3 4 3 3 3 3
laboratorio 0 4 4 0 3 6
laboratu 6 6 2 7 6 2
labore 9 9 6 9 8 7
labore-lur 1 1 1 1 1 1
labore-opari 1 3 1 1 3 4
laborista 0 1 4 0 1 8
laborri 6 8 7 7 8 6
laborritu 1 4 3 1 5 2
labratu 0 1 1 0 1 1
labur 10 10 10 10 10 10
labur-behar 0 1 3 0 1 1
labur-beharrez 0 2 2 0 3 1
labur-bil 0 0 1 0 0 1
labur egin 1 1 4 1 1 2
labur gelditu 3 3 2 3 3 1
labur ibili 3 2 1 4 3 1
labur-laburki 0 1 1 0 1 1
labur-laburra 3 2 4 3 2 2
labur-zurrean 0 3 4 0 3 3
laburbildu 0 1 9 0 1 8
laburdura 0 1 5 0 2 5
laburgarri 0 1 0 0 1 0
laburketa 0 0 1 0 0 1
laburki 9 9 6 8 9 6
laburkiro 4 6 1 4 5 1
laburpen 1 7 7 1 7 7
laburrarazi 3 3 1 3 3 1
laburrera 0 0 6 0 0 6
laburrik barne 1 1 3 1 1 3
laburtasun 8 8 5 9 8 4
laburtu 9 10 9 9 9 8
laburtxo 8 8 3 8 8 2
laburtzaile 1 1 2 1 1 2
laburtzapen 0 2 2 0 2 2
laburzki 7 8 4 7 7 6
laga 8 10 8 10 10 8
lagatu 0 0 7 0 0 6
lagin 0 0 6 0 0 7
lagun 10 10 10 10 10 10
lagun-adiskide 1 2 3 1 2 1
lagun-aldra 0 2 1 0 2 1
lagun-andana 1 3 2 1 3 2
lagun-behar 1 4 4 1 3 2
lagun egin 7 7 8 7 7 7
lagun-egite 1 1 6 1 1 4
lagun-egun 0 0 3 0 0 2
lagun-eske 0 0 2 0 0 1
lagun handi 3 5 7 3 4 5
lagun hurko 5 6 7 5 6 7
lagun izan 0 0 9 0 0 7
lagun min 0 1 7 0 1 4
lagun-oste 0 1 1 0 1 1
lagun-pilo 0 3 2 0 3 2
lagun projimo 6 5 1 7 5 1
lagun-talde 4 6 7 4 5 5
lagunak lagun 0 3 4 0 3 2
lagunaren laguna 0 2 2 0 2 1
lagunarte 8 9 8 8 9 8
lagunarteko 5 7 7 5 7 7
lagundi 6 7 4 6 7 5
lagundu 10 10 10 10 10 10
lagungarri 7 7 9 8 8 8
lagunkide 1 3 2 1 3 2
lagunkidetasun 1 1 2 1 1 1
lagunkin 3 5 3 4 6 3
lagunkoi 1 2 6 1 2 5
laguntasun 8 8 7 9 9 6
laguntasuna eman 4 4 1 5 4 1
laguntxo 5 7 5 5 7 5
laguntza 10 10 10 10 10 10
laguntza egin 7 8 3 8 8 2
laguntza-emaile 1 2 2 1 2 1
laguntza eman 6 7 8 6 7 6
laguntzaile 8 8 9 8 8 9
lagunzale 1 2 1 1 2 1
lahar 9 9 6 9 8 5
lahardi 1 3 1 1 3 1
laia 7 7 5 7 7 4
laia-hortz 0 0 1 0 0 1
laiaketa 0 1 0 0 1 0
laiari 0 3 1 0 3 1
laiatu 3 4 1 3 3 2
laido 10 9 7 10 9 7
laido egin 7 7 3 8 7 1
laido izan 4 4 1 4 4 1
laidogarri 7 6 5 7 7 4
laidoka 1 2 2 1 2 2
laidostatu 0 0 2 0 0 2
laidotu 5 4 5 5 4 5
laidotzaile 0 0 1 0 0 1
laidozko 4 3 2 4 3 2
laidoztatu 8 7 5 8 7 4
laiko 6 6 6 6 6 8
lain 6 8 7 7 9 6
laino 9 10 10 10 10 9
laino-behera 0 0 1 0 0 1
laino egon 0 5 1 0 5 1
laino itsu 0 1 2 0 1 1
laino mehe 0 0 3 0 0 1
laino-mordo 0 2 1 0 2 1
laino-multzo 0 2 1 0 2 1
lainope 5 7 5 6 8 4
lainotsu 6 7 7 6 7 6
lainotu 5 7 7 5 7 5
lainoztatu 0 2 2 0 2 2
laiotz 3 6 5 3 5 4
laira 3 6 1 3 6 1
laister 0 0 4 0 0 5
laka 8 8 5 8 8 6
lakar 3 7 7 3 7 7
lakari 7 7 3 7 7 4
lakartasun 0 1 2 0 1 2
lakartu 0 1 4 0 1 3
lakasta 0 3 3 0 3 2
lakatu 0 3 4 0 3 3
lakatz 6 7 4 7 8 3
laket 3 6 7 4 6 7
laket izan 10 10 6 10 10 6
laketaldi 0 1 1 0 1 1
laketarazi 4 6 1 5 6 1
laketgarri 7 7 2 8 7 2
laketu 9 9 6 9 9 6
lakio 9 8 6 8 8 6
lakirio 3 3 1 4 3 2
lako 9 10 6 9 10 6
lakre 0 0 3 0 0 3
lakrikun 0 3 2 0 3 3
lakrikunkeria 0 0 2 0 0 1
laku 7 7 7 8 8 8
lama 1 1 6 1 1 5
lamada 0 0 3 0 0 3
lamia 5 8 6 5 8 6
lamina 0 0 5 0 0 6
lan 10 10 10 10 10 10
lan-banaketa 0 2 5 0 2 3
lan-behar 1 1 4 3 2 3
lan-bitarte 1 4 1 1 3 1
lan egin 8 9 10 8 8 10
lan eginarazi 4 4 2 4 3 1
lan-egiteko 3 2 8 3 2 8
lan eragin 3 5 1 3 4 2
lan-eskas 0 0 4 0 0 4
lan eta lan 4 6 5 4 6 3
lan-indar 0 2 4 0 2 3
lan izan 5 7 6 5 7 4
lan-lagun 0 1 1 0 1 1
lan-mahai 0 1 5 0 1 3
lan-neke 3 2 6 4 3 4
lan-opor 0 1 1 0 1 1
lan-tresna 0 3 5 0 3 4
lan-ugari 0 0 4 0 0 3
lanabes 5 6 7 5 6 7
lanak eman 6 8 6 6 8 5
lanaldi 0 4 6 0 5 8
lanarte 5 5 2 5 5 2
lanbas 3 4 3 3 3 3
lanbero 1 1 1 1 1 1
lanbide 7 9 9 8 9 9
lanbide-eskola 0 2 2 0 2 1
lanbro 7 8 8 8 8 7
lanbrotsu 0 4 6 0 3 5
lanbrotu 5 6 4 5 6 4
landa 10 10 9 10 10 9
landa-gizon 0 1 1 0 1 1
landa-lur 1 1 1 1 1 1
landalde 0 0 2 0 0 4
landarazi 5 4 1 5 3 1
landare 8 9 9 8 9 9
landare-ontzi 0 1 1 0 1 1
landaretegi 0 0 1 0 0 2
landaretza 0 1 5 0 1 5
landatu 10 10 9 9 9 9
landatzaile 1 3 3 1 3 3
lander 5 7 5 5 7 7
landerretxe 4 4 1 4 3 1
landes 0 0 3 0 0 4
landetxe 5 6 6 5 6 6
landu 9 10 10 9 9 10
landugabe 3 7 5 3 7 4
lanegun 5 5 5 5 4 5
laneratu 0 2 2 0 2 3
langa 4 7 7 4 7 7
langa-sare 0 1 1 0 1 1
langabe 1 2 6 1 2 8
langabezia 0 1 7 0 1 9
langai 8 8 5 8 8 4
langar 0 5 7 0 4 5
langara 0 0 4 0 0 5
langatu 1 2 1 1 2 1
langela 3 4 6 4 4 5
langile 9 10 10 9 9 10
langilego 0 0 2 0 0 2
langileria 0 2 6 0 2 7
langiletasun 0 2 1 0 2 1
langin 6 6 1 6 5 1
langintza 7 8 7 7 8 7
langite 6 5 1 6 5 2
lango 1 1 2 1 1 1
langosta 6 6 3 6 6 3
langostino 0 0 2 0 0 2
lanik-ez 3 4 7 3 4 5
lanjer 8 7 5 8 7 6
lanjeros 7 7 5 7 7 6
lanketa 4 7 5 4 7 5
lankide 5 7 9 5 7 9
lankidego 0 1 1 0 1 1
lankidetasun 0 2 0 0 2 0
lanleku 3 4 2 3 3 2
lanordu 0 3 6 0 3 6
lanpa 8 7 5 8 7 4
lanpara 9 8 8 8 7 8
lanperna 5 6 4 6 6 4
lanpetu 0 6 8 0 6 7
lansari 1 7 4 1 7 5
lantegi 6 9 9 7 9 10
lantoki 1 6 8 1 6 8
lantsu 4 5 4 4 4 4
lantu 7 6 6 7 6 6
lantua jo 0 1 2 0 1 1
lanturu 1 1 5 1 1 4
lantxurda 5 4 3 5 4 3
lantza 9 9 9 9 9 9
lantza-kolpe 5 4 2 5 4 2
lantza motz 0 1 1 0 1 1
lantza-ukaldi 3 2 1 4 3 1
lantzaile 3 4 1 3 4 1
lantzakada 0 4 2 0 3 2
lantzari 0 0 4 0 0 4
lantze 6 7 9 7 7 9
lantzean 5 7 7 7 7 7
lantzean behin 5 6 7 5 6 6
lantzean lantzean 3 2 3 3 2 1
lantzoi 1 2 2 1 3 3
lantzurda 0 0 2 0 0 2
lanuzte 0 4 3 0 3 8
laņo 9 9 7 9 9 7
laņo-laņoa 0 1 2 0 1 1
laņoki 8 8 4 8 8 6
laņotasun 7 7 5 7 6 4
laņotu 0 0 2 0 0 2
lapa 5 7 5 5 7 4
lapa-belar 0 1 1 0 1 1
lapar 7 8 3 7 8 4
lapastu 0 1 0 0 1 0
lapatin 0 0 1 0 0 1
lapats 0 1 1 0 1 1
lapatu 0 1 2 0 1 3
lapatx 0 0 2 0 0 2
lapiko 8 8 7 8 8 7
lapiko zahar 0 2 1 0 2 1
lapikoko 3 5 4 3 4 3
lapikotxo 1 4 0 1 3 0
lapin 5 6 2 5 6 3
lapitz 5 7 7 6 7 6
lapran 0 0 2 0 0 1
laprast 3 4 5 4 4 3
laprast egin 3 4 4 4 4 3
laprastada 0 0 2 0 0 2
lapur 9 10 9 9 10 9
lapur-meza 0 2 1 0 3 1
lapur-zulo 4 4 2 4 3 1
lapurkeria 0 0 2 0 0 2
lapurreria 5 5 0 5 5 0
lapurreta 9 9 9 9 9 8
lapurretan egin 5 6 5 5 6 3
lapurtar 7 8 6 7 8 8
lapurtera 0 4 4 0 4 5
lapurtu 3 7 9 3 7 9
lapurtxori 0 1 1 0 1 1
lar 7 8 8 9 9 8
lar ere 1 2 1 5 4 1
larako 4 3 2 4 3 2
laranja 7 7 8 7 7 8
laranja-kolore 0 0 6 0 0 4
laratz 8 8 4 7 7 4
lardaska 1 5 5 1 5 4
lardaskatu 3 7 7 3 7 6
lardaskeria 0 0 4 0 0 4
lardastu 0 4 3 0 3 3
lardats 1 2 4 3 3 3
larderia 8 8 7 9 9 8
larderia eman 0 0 1 0 0 1
larderia handiko 0 1 1 0 1 1
larderiadun 0 0 1 0 0 1
larderiatsu 3 4 6 4 4 6
larderiatu 7 7 4 7 7 4
largabista 1 2 5 1 2 5
largabista handi 0 0 1 0 0 1
largatu 10 10 4 10 10 5
largo 9 9 4 9 9 4
largoki 7 6 1 8 7 1
largotasun 6 5 2 7 6 1
laritz 0 0 1 0 0 1
larmintz 3 4 2 4 4 3
larrabehi 0 0 2 0 0 2
larrabere 6 5 1 6 5 1
larrain 9 8 5 9 9 6
larrain-dantza 0 1 1 0 1 3
larrantz 5 5 1 5 4 1
larrantzi 1 1 1 1 1 3
larrapote 8 8 2 8 7 4
larrasuge 0 3 0 0 3 0
larratu 5 7 4 5 8 4
larratz 0 4 3 0 4 4
larrazken 3 6 5 3 6 7
larre 10 10 8 9 10 9
larre-belar 0 0 1 0 0 1
larre bera 0 0 2 0 0 1
larre berri 0 1 1 0 1 1
larre egin 0 1 1 0 1 1
larre-herri 0 1 2 0 1 1
larre-jaun 0 0 1 0 0 1
larre joan 0 2 1 0 2 1
larre-mendi 0 0 1 0 0 1
larre-olo 0 1 1 0 1 1
larre-ote 0 1 1 0 1 1
larre-sail 0 0 1 0 0 1
larre-soro 0 0 1 0 0 1
larregi 8 9 7 10 10 7
larregi jakin 0 1 1 0 1 1
larregikeria 0 5 1 0 4 1
larregune 0 0 1 0 0 1
larrepote 0 0 1 0 0 3
larreratu 0 1 2 0 1 1
larretxori 0 0 1 0 0 2
larrez larre 0 2 1 0 2 1
larri 10 10 10 10 10 10
larri eta estu 0 4 2 0 3 1
larri hartu 0 0 2 0 0 1
larri ibili 0 0 7 0 0 5
larri-keinu 0 1 1 0 1 1
larri-larri 4 6 5 5 6 4
larri-larri-egin 0 3 2 0 3 1
larri-larria 1 2 5 1 2 4
larri-larririk 1 1 1 1 1 1
larriagotu 0 2 6 0 3 6
larriak bota 0 0 1 0 0 1
larriak eman 0 0 1 0 0 1
larrialdi 5 7 8 5 7 9
larridura 0 0 6 0 0 5
larrien larriz 1 1 1 1 1 1
larrigarri 1 2 3 1 2 3
larriki 5 6 7 5 6 6
larrimin 1 4 5 1 4 4
larritasun 8 8 9 8 8 8
larritu 9 9 9 9 9 8
larritxo 1 2 0 1 2 0
larriune 1 5 2 1 4 2
larru 10 10 10 10 10 10
larru-apaindegi 0 0 1 0 0 1
larru-apaindu 0 1 1 0 1 1
larru-apaintza 0 0 1 0 0 2
larru-apaintzaile 4 4 1 4 3 2
larru-argi 0 0 1 0 0 1
larru arras 4 3 2 4 3 1
larru-arte 1 1 1 1 1 1
larru arteko 0 0 1 0 0 1
larru-azal 0 4 4 0 3 3
larru-beltz 1 2 6 1 2 3
larru beteko 0 1 1 0 1 1
larru biko aurpegi 1 1 1 1 1 1
larru-bizi 0 1 3 0 2 2
larru-erre 0 0 1 0 0 1
larru eta hezur 1 2 1 1 2 1
larru-fin 1 1 1 1 1 1
larru gogor 0 0 2 0 0 1
larru gogortu 0 0 1 0 0 1
larru-gorri 1 6 6 1 7 4
larru gorrian 7 8 2 7 7 2
larru-gorriko 3 4 1 3 4 1
larru gorririk 0 1 2 0 1 1
larru gorritan 0 4 5 0 3 2
larru-gorritu 0 0 2 0 0 1
larru gorrizko 0 1 2 0 1 1
larru-has 1 4 2 1 3 1
larru-hori 0 1 3 0 1 2
larru huts 1 1 2 1 1 1
larru-lantegi 0 0 2 0 0 1
larru latz 0 0 1 0 0 1
larru-leun 0 2 2 0 2 1
larru-ondu 0 0 2 0 0 1
larru-ontzaile 1 3 1 1 3 1
larru oso 0 0 1 0 0 1
larru-saltzaile 1 1 2 1 1 1
larru sendo 0 0 1 0 0 1
larru-urdin 0 1 1 0 1 1
larru-zail 0 1 1 0 1 1
larru-zerrenda 5 6 1 5 5 1
larru-zuri 1 3 5 1 3 3
larrua egin 1 2 1 1 2 1
larrua eman 0 0 2 0 0 1
larrua eskatu 0 0 1 0 0 1
larrua hartu 0 0 1 0 0 1
larrua jo 0 2 7 0 2 7
larrua kendu 5 6 3 5 6 2
larrua kentze 1 1 2 1 1 1
larruarazi 1 1 0 1 1 0
larrudura 3 2 0 3 2 0
larrugin 0 4 2 0 3 2
larrugintza 0 0 3 0 0 2
larrugorritasun 1 1 0 1 1 0
larrugorritu 5 4 1 5 4 1
larruketa 0 1 2 0 1 2
larruki 0 3 3 0 3 3
larrupe 0 1 3 0 1 3
larrutu 9 9 8 9 9 7
larrutx 1 5 2 1 5 2
larrutzaile 3 3 2 3 3 2
larruzale 3 2 2 3 2 2
larruzko zaku 0 2 4 0 2 2
larruztatu 0 1 1 0 1 1
lartxo 3 4 3 3 4 2
laru 3 5 4 3 6 4
laruen 0 0 1 0 0 1
larumin 0 0 1 0 0 2
larunbat 9 9 9 9 9 10
larunbat egun 6 6 1 7 6 1
larunbat saindu 4 4 1 4 4 2
lasai 9 10 10 10 10 10
lasai aski 0 6 3 0 6 1
lasai baino lasaiago 0 2 2 0 2 1
lasai egin 0 0 6 0 0 4
lasai-lasai-egin 0 1 2 0 1 1
lasai-lasaia 0 2 8 0 2 6
lasaialdi 1 5 5 1 5 4
lasaiarazi 1 2 3 1 2 4
lasaibide 0 0 1 0 0 2
lasaigarri 1 3 8 1 3 7
lasaikeria 6 7 5 7 7 4
lasaiki 0 5 5 0 5 5
lasaikiro 1 1 2 1 1 2
lasaitasun 7 8 10 7 8 9
lasaitasunean izan 0 2 1 0 2 1
lasaitu 8 9 10 8 9 9
lasaitu-behar 1 1 5 1 1 3
lasaitxo 1 3 1 1 3 1
lasaitze 1 1 8 1 1 7
laso 0 2 3 0 2 3
laspel 0 4 2 0 3 3
lasta 0 0 4 0 0 3
lastai 0 0 6 0 0 5
lastaira 3 7 6 3 7 6
lastargi 1 4 3 1 4 3
lastategi 4 5 4 4 4 4
lastatu 0 0 1 0 0 1
laster 10 10 10 10 10 10
laster ari 0 0 2 0 0 1
laster arte 1 3 6 1 3 4
laster aski 1 4 1 1 3 1
laster asko 5 6 6 5 6 3
laster bai laster 3 2 2 3 2 1
laster baino laster 1 1 2 1 1 1
laster baino lasterrago 1 4 2 1 4 1
laster-behar 0 1 3 0 1 3
laster egin 9 8 7 8 8 6
laster eginarazi 0 1 1 0 1 1
laster-egite 1 1 6 1 1 4
laster eragin 3 2 1 3 2 1
laster eta laster 1 3 1 1 3 1
laster-joste 0 0 1 0 0 1
laster-lan 0 0 2 0 0 1
laster-lasterka 1 3 1 1 3 1
laster-su 0 0 2 0 0 1
lasterbide 1 6 5 1 6 4
lasterka 9 10 9 10 10 9
lasterka arinean 3 5 1 3 5 1
lasterka batean 3 3 4 3 3 2
lasterka egin 4 5 7 4 5 6
lasterkada 0 0 2 0 0 3
lasterkaldi 0 1 3 0 1 7
lasterkan 1 2 2 1 2 2
lasterkarazi 1 3 1 1 3 1
lasterkari 6 7 6 7 7 6
lasterkatu 6 7 3 7 7 3
lasterketa 7 7 8 7 7 9
lasterraldi 0 2 6 0 3 6
lasterrean 6 7 6 6 7 5
lasterrez 7 6 3 7 6 2
lastertasun 3 3 6 4 3 6
lastertu 1 4 3 1 3 3
lastertxo 5 6 1 5 6 1
lastima 10 9 7 10 10 7
lastimagarri 8 7 2 8 7 2
lastimoso 5 5 2 5 5 2
lasto 10 10 8 10 10 8
lasto-bala 0 0 2 0 0 2
lasto-fardo 0 0 1 0 0 1
lasto-izpi 1 1 3 1 1 2
lasto-kolore 0 0 3 0 0 1
lasto-koloreko 1 1 2 1 1 1
lasto-pila 4 4 2 4 3 1
lasto-su 1 2 2 1 2 1
lastoa jan 0 0 1 0 0 1
lastokara 0 2 1 0 3 1
lastotu 1 1 0 1 1 0
lastoztatu 0 1 1 0 1 1
lata 4 6 7 4 5 7
lata eman 0 1 1 0 1 1
laterri 3 7 2 4 7 2
latigo 1 1 1 1 1 1
latin 9 10 9 10 10 9
latindar 1 4 6 1 4 5
latinista 1 1 1 1 1 1
latino 1 4 6 1 3 7
latoi 0 0 4 0 0 3
latorri 0 0 6 0 0 5
lats 5 4 5 6 4 6
latsa 0 4 4 0 4 6
latsa-harri 0 3 1 0 3 1
latsa-toki 0 0 1 0 0 1
latsagia 0 1 1 0 1 3
latsari 0 0 1 0 0 2
latsatu 3 4 1 3 4 1
latx 0 1 3 0 1 4
latz 10 10 10 10 10 10
latz-belar 0 0 1 0 0 1
latz egin 0 0 3 0 0 2
latz izan 3 2 1 3 2 1
latzak esan 0 2 1 0 2 1
latzak eta beltzak 3 3 1 3 3 1
latzarazi 1 2 0 1 2 0
latzikaratu 0 1 2 0 1 1
lau 10 10 10 10 10 10
lau aitzin 0 0 1 0 0 1
lau aldeetara 3 5 2 3 4 1
lau alderdidun 0 1 1 0 1 1
lau alderdietara 0 3 1 0 3 1
lau aldiak 0 0 8 0 0 6
lau bazterretan 5 4 2 5 4 1
lau-begi 0 0 5 0 0 2
lau-bost 4 7 7 4 7 5
lau denborak 6 5 1 6 5 3
lau edo bost 7 7 7 7 7 4
lau egin 0 0 5 0 0 3
lau-errenka 0 0 1 0 0 1
lau-erreska 0 0 1 0 0 1
lau ertzetan 4 4 2 4 4 1
lau eta bost 1 1 3 1 1 1
lau eta hogei 0 0 1 0 0 1
lau eta sei 0 2 2 0 2 1
lau haizetara 3 6 6 3 6 4
lau hankadun 0 1 1 0 1 1
lau hankako 0 3 5 0 3 3
lau hankan 1 4 5 1 4 5
lau hanketan 1 1 2 1 1 1
lau hatzez 3 3 1 3 3 1
lau-hazka 0 0 1 0 0 1
lau hegalak 0 1 4 0 1 3
lau hegaletatik 0 1 1 0 1 1
lau-hil 0 0 3 0 0 2
lau-hilabete 0 0 7 0 0 7
lau izkinetako 7 7 1 7 7 1
lau izkinetara 1 1 2 1 1 1
lau izkinetatik 1 1 1 1 1 1
lau-kantoiko 1 1 1 1 1 1
lau-kantoin 0 0 2 0 0 1
lau kantoinetako 1 1 1 1 1 1
lau kantoinetara 6 6 1 7 7 1
lau-lau 0 0 4 0 0 2
lau laurden egin 3 3 1 3 3 1
lau mugak 0 0 2 0 0 1
lau oinean 5 5 2 6 6 2
lau pataka 0 0 1 0 0 1
lau saihetsetatik 1 1 1 1 1 1
lau-urte 0 0 9 0 0 9
lau urteko 0 0 6 0 0 6
lau-zango 0 0 3 0 0 2
lauburu 7 6 5 8 7 5
laudagarri 8 8 5 8 8 5
laudamen 7 6 1 7 6 1
laudano 0 2 2 0 2 2
laudarazi 5 5 0 5 4 0
laudatu 10 9 7 10 9 7
laudatzaile 7 6 0 7 5 0
laude 4 3 3 5 4 2
laudo 4 3 1 4 3 5
laudorio 10 9 8 10 10 8
laudorio-egile 1 1 1 1 1 1
laudorioak egin 7 6 2 7 6 1
laudun 0 1 2 0 1 1
laugarren 10 10 10 10 9 10
laugarrengo 4 4 3 4 4 3
lauhazka 5 6 6 6 6 6
lauhazkatu 1 1 1 3 2 2
lauhortz 5 5 0 6 5 0
lauki 5 7 8 5 7 7
lauki luze 0 0 2 0 0 2
laukitu 1 2 2 1 2 3
laukitxo 0 0 5 0 0 4
lauko 8 9 6 9 9 8
lauko baten 0 1 1 0 1 1
laukoitz 1 3 3 1 3 3
laukote 0 4 6 0 3 7
laukun 5 5 1 5 5 2
launa 5 7 5 5 7 6
launaka 0 1 5 0 1 4
launako 0 1 2 0 1 2
launazka 4 4 1 4 3 2
lauoineko 8 8 2 8 7 2
lauoinka 5 6 4 6 6 4
laur 0 0 9 0 0 9
laurden 9 9 10 9 9 10
laurdendu 4 4 2 4 3 2
laurdeneko minak 0 0 1 0 0 1
laurdenkatu 5 5 2 5 4 2
laurehun 9 9 7 9 9 7
laurehun eta 8 7 5 8 7 3
laurehungarren 0 2 0 0 2 0
lauretan hogei 8 7 2 8 8 1
laurleko 4 6 0 4 6 0
laurogei 9 9 8 9 9 7
laurogeigarren 5 4 1 5 3 1
laurogeita 7 7 8 7 7 7
lausengari 7 7 5 7 7 5
lausengarri 1 2 2 1 2 2
lausengatu 8 7 6 8 7 5
lausengatzaile 3 3 1 3 3 1
lausengu 9 9 7 9 9 6
lausengukeria 1 1 2 1 1 2
lauskitu 4 6 2 5 6 2
lauso 8 9 9 8 10 8
lausoa egin 0 0 2 0 0 1
lausogabe 0 2 1 0 2 1
lausogarri 0 1 0 0 1 0
lausotasun 1 2 4 3 3 4
lausotu 7 8 9 8 9 7
lautada 0 1 7 0 1 8
lautasun 4 4 2 4 4 2
lautu 6 7 4 7 7 3
lauza 5 5 7 5 6 6
lauzatu 3 2 3 3 2 3
lauzka 3 4 1 3 6 3
lauzkatu 3 5 2 3 4 4
lauzpabost 3 6 8 3 6 7
laxatu 10 10 7 10 10 7
laxka 0 0 2 0 0 1
laxo 10 10 7 10 10 7
laxo utzi 0 0 1 0 0 1
laxokeria 8 7 1 8 7 2
laxoki 8 7 2 8 7 2
laxotasun 8 7 3 7 7 3
laxotu 0 0 3 0 0 3
lazaro-aste 0 0 1 0 0 1
lazaro-egun 0 0 1 0 0 1
lazaro-igande 0 1 1 0 1 1
lazedemoniar 3 2 1 3 2 3
lazeria 8 8 4 8 8 3
lazgarri 8 8 9 8 8 8
lazgarrikeria 0 1 2 0 1 2
lazgarriki 3 3 1 3 3 1
lazkeria 1 1 2 1 1 2
lazki 7 7 4 8 7 3
lazo 8 8 5 8 8 4
laztabin 0 0 1 0 0 1
laztan 9 10 9 10 10 9
laztan egin 4 6 5 5 6 5
laztan eman 6 5 1 6 5 1
laztan izan 5 6 0 5 6 0
laztandu 7 6 9 8 7 8
laztangarri 1 6 2 1 5 2
laztanka 7 7 5 7 7 4
laztanki 0 3 2 0 3 2
laztankiro 0 2 2 0 2 1
laztantasun 3 3 1 4 3 1
laztantxo 4 4 4 4 3 3
laztasun 8 8 6 8 8 5
laztu 9 9 7 9 9 6
laztura 8 8 6 8 8 5
lazun 1 1 1 1 1 3
leba 0 1 3 0 1 3
lebita 8 8 4 8 8 4
lebitar 1 5 2 1 5 7
legal 1 1 7 1 1 7
legalki 1 1 5 1 1 4
legamigabe 6 6 1 7 6 5
legar 9 9 6 9 8 6
legarreztatu 1 1 1 1 1 1
legartsu 6 6 1 6 6 1
legartza 0 3 1 0 3 1
legatu 0 0 4 0 0 4
legatz 7 7 7 7 7 6
legatz txiki 0 0 1 0 0 1
lege 10 10 10 10 10 10
lege-aditu 0 0 1 0 0 1
lege berri 7 7 6 7 6 7
lege-bilduma 0 0 2 0 0 1
lege da 6 6 2 6 6 1
lege-emaile 6 6 2 6 6 2
lege eman 3 2 1 3 2 2
lege-emate 1 1 1 1 1 2
lege-etxe 0 2 1 0 2 1
lege ezarri 1 1 2 1 1 1
lege gabeko 6 6 1 6 5 1
lege-hausle 0 1 3 0 1 2
lege-hauste 0 0 5 0 0 4
lege-irakasle 4 5 1 4 5 1
lege-jakintsu 1 1 2 1 1 1
lege-jakintza 0 1 1 0 1 1
lege-maisu 0 1 1 0 1 5
lege nagusi 0 2 4 0 3 6
lege natural 6 5 5 6 4 5
lege onean 0 2 2 0 2 1
lege oneko 1 2 2 1 2 1
lege zahar 7 7 6 7 6 5
legea egin 0 0 6 0 0 4
legea hautsi 8 7 6 7 7 4
legea jarri 1 2 3 1 2 2
legealdi 1 1 3 1 1 7
legearen azpi 6 6 1 6 6 1
legebide 0 3 2 0 3 1
legedi 0 4 6 0 3 8
legegabe 5 6 2 6 6 3
legegai 1 2 2 1 2 4
legegile 7 7 6 7 6 7
legegin 1 2 0 3 3 0
legegintza 4 4 5 4 3 5
legegizon 3 7 6 3 6 5
legelari 3 4 6 3 4 6
legen 6 6 5 6 6 7
legen beltz 0 0 1 0 0 1
legen zuri 0 0 1 0 0 1
legenar 6 6 4 6 6 4
legenardun 4 4 3 5 4 3
legendun 1 4 4 1 3 6
legendun-etxe 0 0 1 0 0 1
legepe 0 1 5 0 1 4
legetxe 5 6 4 6 6 3
legez 10 10 10 10 10 10
legez eta bidez 5 5 1 5 5 1
legez kanpoko 4 4 7 4 3 8
legezale 3 2 2 3 2 3
legezko 8 8 8 8 8 8
legeztapen 0 1 2 0 1 3
legeztatu 0 0 6 0 0 7
lego 6 6 6 7 6 6
legoa 0 0 6 0 0 6
legor 0 0 3 0 0 4
legua 0 0 2 0 0 2
legun 0 0 2 0 0 3
lehen 10 10 10 10 10 10
lehen-aingeru 4 3 2 4 3 1
lehen-alaba 0 0 3 0 0 2
lehen-apezpiku 5 4 1 5 4 1
lehen auzo 5 5 3 5 5 3
lehen bai lehen 0 0 4 0 0 5
lehen baino lehen 8 8 4 8 8 3
lehen bait lehen 0 0 2 0 0 1
lehen batean 1 1 3 1 1 3
lehen bestean 1 2 1 1 2 1
lehen buru 0 2 5 0 2 4
lehen buruan 0 1 1 0 2 1
lehen denbora 3 2 4 3 2 4
lehen edo gero 0 0 1 0 0 1
lehen-erran 0 0 4 0 0 2
lehen eta behin 0 3 2 0 3 1
lehen fruitu 0 1 4 0 1 4
lehen gau 0 0 3 0 0 2
lehen-gero 0 1 2 0 1 2
lehen gotzain 0 0 1 0 0 1
lehen-jin 0 1 2 0 1 2
lehen kolpetik 1 1 2 1 1 1
lehen-lehen 3 6 7 4 6 6
lehen-lehenago 3 2 1 3 2 1
lehen-lehenengo 0 1 3 0 1 2
lehen-lehengo 3 2 2 3 2 1
lehen-lehenik 4 7 7 4 7 6
lehen meza 3 5 5 3 5 3
lehen-orain 0 1 5 0 1 2
lehen prediku 0 1 2 0 1 1
lehen zitu 0 1 1 0 1 1
lehena lehen 0 0 3 0 0 1
lehenago 10 10 10 10 10 10
lehenago edo geroago 3 3 7 4 3 4
lehenago izan 6 6 7 6 6 5
lehenago-zale 0 0 1 0 0 1
lehenagoko 9 9 9 9 9 8
lehenaldi 0 4 5 0 5 5
lehenaz gainera 5 6 3 5 6 2
lehenbailehen 8 9 9 8 8 9
lehenbizi 10 10 8 10 10 8
lehenbizi jaio 1 1 1 1 1 1
lehenbizi sortu 3 4 1 3 3 1
lehenbizian 8 7 3 7 7 3
lehenbiziko 0 3 8 0 3 9
lehenbiziko kolpean 0 2 1 0 2 1
lehenbiziko lekuan 0 1 1 0 1 1
lehenbizikorik 8 7 2 7 7 5
lehenbizikoz 0 5 6 0 5 6
lehendabizi 8 9 8 9 9 8
lehendabiziko 0 0 8 0 0 9
lehendakari 0 7 8 0 7 10
lehendakariorde 0 1 5 0 1 8
lehendakaritza 0 1 4 0 1 7
lehendanik 7 7 3 7 7 3
lehendik 3 7 9 3 7 8
lehendu 1 1 2 1 1 3
leheneko 9 8 5 9 8 5
leheneko denbora 4 3 1 4 3 1
lehenen 0 0 6 0 0 5
lehenengo 10 10 10 10 10 10
lehenengo eta behin 0 5 6 0 5 6
lehenengo etorri 1 1 1 1 1 1
lehenengo fruitu 3 2 2 3 2 1
lehenengo-lehenengotik 1 2 1 1 2 1
lehenengo lekuan 4 3 1 5 3 1
lehenengo meza 1 5 2 1 4 1
lehenengo sarrera 0 0 1 0 0 1
lehenengoz 3 6 7 3 6 8
leheneratu 3 4 3 5 4 4
lehenetsi 1 1 6 1 1 7
lehengai 1 4 6 1 4 7
lehengo 9 10 10 9 10 10
lehengo batean 5 6 6 5 6 5
lehengo bidetik 1 3 4 1 3 2
lehengo denboretan 5 6 3 5 6 3
lehengo egun batean 5 6 2 5 5 1
lehengo egunean 5 7 6 5 7 5
lehengoan 4 7 8 4 7 7
lehengoan egon 1 4 2 1 4 1
lehengoen gain 0 1 1 0 1 1
lehengoratu 1 6 5 1 6 5
lehengusina 7 7 7 7 7 7
lehengusu 7 8 9 8 8 9
lehengusu-lehengusina 3 3 4 3 3 2
lehengusu propio 0 1 4 0 1 2
lehengusu txiki 0 0 4 0 0 2
lehenik 10 10 10 10 10 10
lehenik eta behin 0 1 7 0 1 8
lehenik lehen 0 0 3 0 0 1
lehenik sortu 3 2 2 3 2 1
lehenkusi 0 1 1 0 1 1
lehenseme 7 7 2 7 7 3
lehentasun 6 6 8 6 6 9
lehentsu 3 2 1 3 2 2
lehentxa 5 4 3 5 4 4
lehenxeago 7 8 5 7 8 5
leher 3 8 9 3 7 7
leher edo zaparta 0 0 1 0 0 1
leher egin 9 10 8 9 10 7
leher eginarazi 0 1 1 0 1 1
leher eragin 3 4 1 3 3 1
leher eta zapart 0 1 2 0 1 1
leher eta zapart egin 1 3 2 1 3 1
leher gaizto egin 1 6 3 1 5 3
leher kaka egin 0 1 1 0 1 1
lehergai 0 4 4 0 3 7
lehergailu 0 1 7 0 1 9
lehergarri 5 5 5 5 5 4
leherkari 0 1 4 0 2 6
leherkor 0 0 2 0 0 2
leherra 3 6 1 3 6 1
leherrak egin 0 2 2 0 2 1
leherraldi 0 1 2 0 1 2
leherrarazi 6 7 7 6 7 7
leherrenak egin 0 4 2 0 4 1
leherrin 0 0 1 0 0 1
lehertu 10 10 10 10 10 10
lehertzaile 3 4 1 3 3 2
lehia 10 10 9 10 10 10
lehia hartu 1 1 1 1 1 1
lehiaka 7 7 1 7 7 1
lehiaketa 0 3 8 0 4 10
lehiakide 1 6 7 1 5 7
lehiakor 1 4 5 1 4 7
lehiakortasun 0 0 5 0 0 7
lehiarazi 7 6 2 7 6 2
lehiatsu 5 8 5 6 8 5
lehiatu 10 10 8 10 10 9
lehiatuki 7 7 1 8 7 1
lehiaz 3 2 5 3 2 5
lehoi 9 9 8 9 9 8
lehoi-antzeko 0 0 1 0 0 1
lehoi eme 3 3 2 3 3 1
lehoi-zulo 3 4 1 3 3 2
lehoikume 4 4 2 4 3 3
lehoin 0 0 2 0 0 3
lehoinabar 5 4 4 5 4 4
lehoitegi 0 1 0 0 1 0
lehoitzar 5 4 0 5 3 0
lehor 10 10 10 10 10 9
lehor-alde 3 5 1 3 6 1
lehor egin 0 1 2 0 1 1
lehor-itsaso 0 2 1 0 2 1
lehorgarri 3 2 1 3 2 1
lehorpe 7 7 1 7 6 1
lehorra hartu 0 0 1 0 0 1
lehorraldi 0 2 2 0 2 4
lehorreko 7 7 7 7 8 6
lehorreratu 8 8 7 8 8 7
lehortar 1 4 1 1 4 3
lehortasun 5 4 3 5 4 3
lehorte 6 7 6 6 7 7
lehorte-aldi 0 1 1 0 1 1
lehortegi 1 2 1 1 2 1
lehortu 9 9 9 9 9 8
lei 7 6 5 7 6 5
lei beltz 0 0 1 0 0 1
lei-haize 0 0 1 0 0 1
leial 10 10 9 9 9 8
leialki 9 8 5 9 8 4
leialtasun 9 9 8 8 8 8
leiar 6 7 4 7 8 4
leihatila 1 6 8 1 5 8
leiho 10 10 10 10 10 10
leiho-aitzin 0 1 1 0 1 1
leiho-alde 0 1 5 0 1 3
leiho-atetxo 0 1 1 0 1 1
leiho-aurre 3 4 5 3 4 3
leiho-azpi 0 1 2 0 1 1
leiho-begi 0 1 1 0 1 1
leiho-burdina 3 2 2 3 2 1
leiho-ertz 1 2 3 1 2 2
leiho-gabe 0 0 2 0 0 1
leiho-gain 5 5 1 5 5 1
leiho-hegal 0 1 1 0 1 1
leiho-hegi 0 1 3 0 1 2
leiho-ondo 1 3 7 1 3 5
leiho-sare 3 4 1 3 3 1
leiho-sareta 0 0 1 0 0 1
leiho-zulo 3 4 2 3 4 1
leihope 0 3 4 0 3 4
leinargi 4 6 2 6 6 2
leinargitasun 1 1 1 3 2 1
leinu 8 8 8 8 8 9
leinuru 8 8 4 8 8 4
leitu 8 8 7 8 8 7
leize 10 10 8 9 9 8
leize-hartz 0 2 1 0 2 1
leize-zola 1 1 1 1 1 1
leize-zulo 7 8 6 7 7 6
leizetsu 1 2 2 1 2 2
lejio 5 4 1 5 4 1
leka 6 7 6 6 7 5
leka-patata 0 0 1 0 0 1
lekadun 0 2 1 0 2 1
lekaide 5 7 3 5 8 3
lekaide-batza 0 2 1 0 2 1
lekaime 1 5 4 1 5 4
lekaio 7 7 4 7 7 4
lekari 0 0 3 0 0 3
lekaro 3 6 2 3 6 1
lekat 9 9 1 10 9 2
lekatu 5 6 1 7 8 1
lekeda 5 5 4 5 4 4
lekedatu 0 0 1 0 0 1
lekora 10 9 4 10 10 5
lekoratu 4 4 1 5 4 1
lekore 6 8 2 9 9 2
leku 10 10 10 10 10 10
leku arin 0 0 1 0 0 1
leku arrotz 4 4 2 4 4 2
leku ederrean 0 2 3 0 2 2
leku egin 5 5 6 5 5 4
leku hartu 5 5 5 5 5 3
leku-izen 0 3 4 0 3 5
leku-kasu 0 1 1 0 1 1
leku komun 0 1 2 0 1 2
leku-lekutan 0 1 2 0 1 4
leku on 0 5 2 0 4 2
leku publiko 1 1 5 1 1 4
leku sakratu 5 4 3 5 3 3
leku santu 8 8 3 8 7 2
leku txarrean 1 4 2 1 3 2
leku urrun 8 8 5 8 7 3
lekua eduki 5 4 3 5 4 1
lekua egin 8 7 6 7 7 4
lekua eman 9 8 5 9 8 3
lekua hartu 5 5 7 5 4 6
lekua kendu 0 2 5 0 2 3
lekuak bete 5 5 2 5 5 1
lekuak hartu 0 0 2 0 0 1
lekuak hustu 3 5 6 3 5 5
lekuak utzi 3 6 1 4 6 1
lekualdatu 6 6 6 6 6 6
lekualdatze 1 3 5 1 3 6
lekuan 8 8 10 8 8 10
lekuan lekuan 5 5 2 5 5 1
lekuan lekuko 4 4 5 4 4 6
lekuaren gain 5 6 3 5 6 3
lekuka 0 1 2 0 1 6
lekuko 10 10 10 10 10 10
lekuko faltsu 7 6 2 7 6 2
lekukotasun 10 9 8 10 10 8
lekukotasun-emaile 1 1 1 1 1 1
lekukotasun faltsu 7 7 2 7 7 1
lekukotasuna egin 7 6 1 7 6 1
lekukotasuna ekarri 5 5 2 7 6 1
lekukotasuna eman 7 7 5 8 7 3
lekukotu 1 1 2 1 1 3
lekune 0 4 2 0 4 2
lekuratu 3 4 2 4 4 3
lekurik leku ibili 0 0 1 0 0 1
lekutan 6 6 8 6 5 8
lekutik lekura 6 6 1 6 6 1
lekutu 6 8 7 6 8 7
lekutze 1 1 4 1 1 4
lekuz aldaratu 3 2 1 3 2 1
lekuz aldarazi 0 1 1 0 1 1
lekuz aldatu 5 6 7 5 6 6
lekuz kanbiatu 1 1 1 1 1 1
lekuz kanpo 0 1 7 0 1 6
lekuz leku ibili 3 4 1 3 4 1
lekzio 0 0 2 0 0 2
lelo 9 10 9 9 10 9
lelo egin 0 0 1 0 0 1
lelokeria 1 5 6 1 5 6
lelotasun 0 0 1 0 0 1
lelotu 1 4 7 1 3 5
lema 8 8 7 8 8 7
lemako 1 1 1 1 1 1
lemari 0 3 5 0 3 4
lemazain 1 7 5 1 7 5
lengoaje 9 8 1 8 8 2
lentilla 1 1 2 1 1 2
lento 0 1 2 0 1 2
leondar 3 2 2 3 2 2
leotz 0 3 3 0 3 3
lepa-saski 0 0 1 0 0 1
lepagain 0 5 5 0 5 4
lepalde 1 4 2 1 3 2
lepaluze 5 6 2 5 5 3
lepamotz 1 1 3 1 1 3
lepamoztu 0 0 2 0 0 1
lepape 0 2 1 0 3 1
lepatu 0 0 1 0 0 1
lepatxuri 0 0 1 0 0 1
lepazuri 0 0 2 0 0 1
lepo 10 10 10 10 10 10
lepo-aurre 0 0 1 0 0 1
lepo-azpi 0 2 1 0 2 1
lepo beteko 0 1 2 0 1 2
lepo egin 0 4 5 0 4 5
lepo-gainean 3 4 5 4 4 3
lepo-hezur 4 6 4 5 6 3
lepo-inguru 0 0 6 0 0 4
lepo-makur 0 0 1 0 0 1
lepo-makurtu 1 1 1 1 1 1
lepo-otarre 1 1 1 1 1 1
lepo-zain 0 0 1 0 0 1
lepo-zaku 1 1 1 1 1 1
lepoa egin 3 5 6 3 5 5
lepoa eman 4 4 2 5 4 2
lepoko 7 7 8 7 7 7
lepondo 3 5 6 3 4 5
leporaino 4 7 8 4 7 7
leporaino egin 0 3 2 0 3 1
leporatu 3 7 9 4 8 10
lepotik gora 0 2 2 0 2 1
lepotik hartu 0 0 3 0 0 2
lepra 8 6 3 7 6 3
lepradun 4 5 3 4 5 3
ler 3 5 5 4 6 5
lera 5 7 6 6 8 6
lera eta gurdi 0 0 1 0 0 1
leratsu 0 3 1 0 3 1
lerdamin 0 1 0 0 1 0
lerde 6 7 7 7 7 6
lerde-jario 0 3 3 0 3 2
lerden 7 9 8 8 9 7
lerdendu 5 5 1 5 4 1
lerdenki 1 3 0 1 3 0
lerdentasun 0 3 4 0 3 3
lerdetsu 0 0 3 0 0 2
lerdo 0 4 6 0 4 5
lerdokeria 0 0 4 0 0 3
lerra 0 4 5 0 4 5
lerra-joko 0 1 1 0 1 1
lerra-lerra 0 2 1 0 2 1
lerradura 0 0 2 0 0 2
lerragarri 5 4 0 5 3 0
lerrakor 6 8 3 7 8 3
lerraldi 0 1 1 0 1 1
lerrarazi 5 6 5 6 6 4
lerratu 9 9 9 9 9 8
lerro 9 10 10 10 10 10
lerro-eten 0 0 1 0 0 1
lerro-lerro 4 7 6 4 7 5
lerro-lerroan 0 1 2 0 1 1
lerroalde 0 1 2 0 1 3
lerroaldi 0 3 2 0 3 1
lerroan 5 6 8 5 6 8
lerroka 4 6 5 4 6 4
lerrokada 0 5 5 0 5 4
lerrokatu 1 6 7 1 6 7
lerrotu 0 3 4 0 3 3
lerroz lerro 1 4 6 1 5 4
lertsun 5 5 3 5 5 3
lertxun 0 3 5 0 3 5
lertxundi 0 2 6 0 2 7
lertzo 1 5 2 3 6 2
lertzotu 1 1 0 1 1 0
letagin 5 6 7 5 6 6
letania 8 8 6 8 8 5
letargo 1 1 1 1 1 1
letaria 7 7 0 7 7 0
letoi 7 7 5 7 7 5
letra 10 10 10 10 10 10
letra eder 3 2 4 3 2 2
letra-gizon 0 2 3 0 2 2
letra-hizkuntza 0 0 1 0 0 1
letra-ontzi 0 0 1 0 0 1
letradun 5 6 4 6 6 3
letragabe 5 6 2 5 5 2
letratu 9 9 4 9 9 5
letraz letra 0 3 4 0 3 3
letrazale 1 2 1 1 2 1
letreiatu 5 4 2 5 4 2
letrero 1 5 3 1 4 4
letxe 0 0 3 0 0 3
letxuga 4 5 6 5 6 4
leun 9 10 10 9 10 9
leunarazi 0 1 0 0 1 0
leunaren leunez 1 1 1 1 1 1
leundu 8 9 9 8 9 8
leungarri 1 1 5 1 1 3
leunkeria 6 7 3 6 7 3
leunketa 3 5 2 4 6 2
leunki 5 7 7 5 7 6
leunkiro 1 5 4 1 5 3
leuntasun 1 4 6 1 4 5
leuntzaile 1 1 2 1 1 2
lexiko 0 1 6 0 1 6
leziatu 0 2 4 0 2 4
lezio 9 9 7 9 9 7
lezka 0 4 2 0 4 2
lezka-txori 0 0 1 0 0 1
lezoi 4 5 2 4 4 3
liatu 0 0 3 0 0 3
libera 9 10 7 9 10 8
liberal 8 8 7 8 8 8
liberalismo 3 2 6 4 3 6
liberalkeria 0 3 0 0 3 0
liberalki 7 6 1 7 6 1
liberaltasun 6 6 2 6 5 3
liberatu 4 5 6 4 4 6
libertate 10 10 7 10 9 8
libertigarri 0 0 3 0 0 4
libertimendu 7 6 2 7 6 4
libertin 6 5 3 6 4 3
libertinaje 1 1 3 1 1 3
libertitu 9 8 5 8 8 5
libiar 3 3 2 3 3 2
libido 0 1 5 0 1 5
libra 0 0 8 0 0 7
libra-laurden 0 2 2 0 2 1
libramendu 4 3 2 4 3 2
librantza 8 7 2 7 6 3
librarazi 6 5 2 6 5 2
libratu 10 10 10 10 10 9
libratzaile 8 7 2 8 7 2
libratze-sari 1 2 1 1 2 1
libre 10 10 10 10 10 10
libre egin 0 0 3 0 0 2
libreki 6 5 6 6 4 6
libreta 0 1 6 0 1 6
libreto 0 3 4 0 3 4
libro 9 9 7 9 9 8
libroki 7 7 2 7 6 3
libru 0 0 2 0 0 2
liburu 10 10 10 10 10 10
liburu-bazter 0 0 2 0 0 1
liburu-denda 0 2 7 0 2 7
liburu-gorputz 0 0 1 0 0 1
liburu saindu 8 8 3 7 7 3
liburu-saltzaile 4 4 5 4 4 4
liburugile 8 7 3 8 7 2
liburugintza 0 1 3 0 1 5
liburuki 1 2 7 1 2 7
liburukote 0 0 5 0 0 4
liburuņo 4 5 1 4 4 2
liburutegi 5 7 9 5 6 9
liburutto 6 6 2 6 6 5
liburutzar 3 4 3 3 4 3
liburuxka 1 6 8 1 7 7
liburuzain 0 0 6 0 0 6
liburuzale 3 4 4 4 4 3
liga 7 7 6 7 7 10
liho 9 9 7 9 9 7
liho-hari 0 1 1 0 1 3
liho-sorta 1 3 2 1 3 1
lijero 1 3 2 3 3 1
lika 3 3 7 3 3 6
likatsu 0 1 6 0 1 5
likatu 1 1 2 1 1 2
likin 1 4 3 1 3 3
likindu 3 2 2 3 2 2
likintasun 0 1 2 0 1 1
likiskeria 8 8 4 7 7 4
likistasun 1 1 1 1 1 1
likistu 6 6 7 6 6 5
likits 9 9 7 8 8 7
likore 5 5 7 5 4 6
lila 0 1 5 0 1 5
lili 9 10 7 9 9 7
lili-arrosa 0 0 1 0 0 1
lili-hori 0 1 1 0 1 1
lili izan 1 1 1 1 1 1
lili-lore 0 1 2 0 1 1
lilipa 0 2 2 0 2 3
liliputar 1 1 1 1 1 1
lilitegi 1 5 1 1 5 1
lilitu 7 7 1 7 7 1
liliztatu 3 3 0 3 3 0
lilura 1 8 9 1 8 8
lilurabide 0 3 1 0 3 1
liluragarri 5 8 8 5 7 7
lilurakeria 0 0 2 0 0 3
lilurakor 0 4 0 0 3 0
liluraldi 1 1 3 1 1 3
liluramendu 8 7 6 8 7 5
lilurapen 0 1 2 0 1 2
liluratu 9 9 9 9 9 8
liluratzaile 5 7 4 5 7 4
lima 5 4 5 5 3 5
limatu 5 4 2 5 3 2
limite 3 2 3 3 2 3
limoi 6 6 7 6 6 6
limoi-lore 0 0 1 0 0 1
limoi-ur 0 1 3 0 1 2
limonada 1 2 4 1 2 4
limosna 9 8 7 9 9 8
limosnagile 1 1 1 1 1 1
limosnari 5 4 2 5 4 2
limuri 6 7 2 8 7 1
limurkeria 5 7 3 5 7 3
limurkor 5 4 2 5 3 2
limurtasun 1 1 2 1 1 2
limurtu 8 9 7 8 9 6
limurtzaile 0 2 6 0 2 5
linabera 3 3 0 3 3 0
linai 6 5 0 6 4 0
linazi 7 6 1 7 6 1
linbo 8 8 6 8 7 5
lindo 3 2 1 3 2 2
linea 0 2 7 0 2 7
linfa 0 1 3 0 1 3
linfatiko 0 1 3 0 1 3
linguista 0 3 3 0 3 3
linguistika 1 5 5 1 4 5
linguistiko 0 4 6 0 3 7
linjeria 0 0 1 0 0 2
linterna 6 7 7 6 7 7
lintzura 0 1 2 0 1 2
lipar 9 9 7 8 9 7
lipizta 3 6 0 3 6 0
lira 4 6 6 4 7 6
lirain 8 9 8 8 9 7
liraindu 1 1 2 3 2 2
liraintasun 1 4 5 1 4 4
lirdinga 4 5 5 4 5 4
lirdingatsu 0 0 4 0 0 3
lirika 0 4 4 0 4 4
liriko 3 7 5 3 7 6
lirikotasun 0 1 2 0 1 3
lirin 0 2 1 0 3 1
lirindu 1 2 1 1 2 1
lirio 7 7 5 7 7 4
lirio-lore 1 2 1 1 2 1
lirismo 0 1 5 0 1 4
lisaburdina 1 2 3 1 3 2
lisaketa 0 0 2 0 0 2
lisatu 3 3 8 3 3 6
lisatzaile 0 0 2 0 0 2
liseritu 0 0 5 0 0 3
liskar 8 9 9 9 9 9
liskar egin 5 4 1 5 4 3
liskarbide 0 2 2 0 2 2
liskarraldi 0 1 1 0 1 1
liskarti 0 4 4 0 3 3
liskartsu 0 0 4 0 0 4
liskartu 6 6 5 6 6 5
liskarzale 0 0 4 0 0 3
lisker 0 0 2 0 0 2
liso 1 2 5 1 2 4
liso-liso 0 0 1 0 0 1
lista 7 7 6 7 7 6
lista pasatu 0 1 1 0 1 1
listafin 3 6 1 3 6 1
listari 0 4 5 0 4 4
listatu 0 1 2 0 1 1
listo 6 7 6 6 7 5
listoi 1 1 2 1 1 3
listor 7 8 2 7 8 2
listor-zulo 0 1 1 0 1 1
listu 5 6 8 5 7 7
listu bota 0 0 1 0 0 1
listu egin 0 2 2 0 2 2
listuka 1 1 3 4 3 2
listukari 1 1 0 1 1 0
listukatu 1 1 1 1 1 2
listuontzi 0 0 2 0 0 2
litania 0 0 2 0 0 3
literaltasun 0 1 2 0 1 2
literario 0 0 8 0 0 8
literato 0 1 4 0 1 5
literatura 0 7 10 0 7 10
literaturazale 0 0 3 0 0 3
litro 4 6 7 4 7 8
litro-erdi 0 3 4 0 3 3
lits 7 8 5 7 8 4
liturgia 0 3 6 0 3 6
liturgiko 0 1 3 0 1 4
litxar 1 4 1 1 3 1
litxarreria 5 5 5 6 6 4
litxarrero 4 4 3 4 3 3
lixiba 9 8 7 9 8 6
lixiba egin 1 2 4 1 2 2
lixiba jo 5 5 2 5 4 1
lixibatu 3 3 2 3 3 4
lizar 8 9 7 8 8 8
lizar-makila 1 5 1 1 4 2
lizardi 3 3 6 3 3 6
lizarpe 0 2 2 0 2 2
lizarrondo 0 3 1 0 3 2
lizentzia 8 8 7 8 8 8
lizentzia izan 1 3 2 1 3 1
lizentziadun 0 0 5 0 0 5
lizentziatu 4 4 7 4 4 6
lizentziatura 0 1 5 0 1 5
lizeo 0 1 6 0 1 8
lizpaper 0 1 0 0 1 0
lizun 9 10 9 9 9 8
lizun-etxe 0 1 1 0 1 1
lizun-usain 0 2 3 0 2 2
lizunarazi 5 5 0 5 5 0
lizundu 9 9 6 9 8 5
lizunkeria 8 9 7 9 9 7
lizunki 3 3 4 4 3 4
lizunkiro 0 1 1 0 1 1
lizunkoi 1 3 3 1 3 2
lizuntasun 5 5 2 5 5 1
lizuntsu 0 1 1 0 1 1
llabur 8 8 5 9 8 4
llama 0 0 4 0 0 3
lo 10 10 10 10 10 10
lo-arin 0 0 4 0 0 2
lo-arma 0 0 1 0 0 1
lo astun 5 6 3 5 6 2
lo-behar 1 2 2 1 2 1
lo-belar 4 4 2 4 4 2
lo bete 0 3 3 0 3 2
lo betean 4 5 2 4 4 1
lo danpa 0 0 1 0 0 1
lo-egile 4 3 2 4 3 1
lo egin 9 8 10 8 8 9
lo eginarazi 0 0 1 0 0 1
lo egite 6 6 9 6 6 7
lo egiteko 0 0 8 0 0 6
lo-eragile 1 1 3 1 1 2
lo eragin 1 5 2 1 5 2
lo-eragingarri 0 0 1 0 0 1
lo-erdi 1 1 2 1 1 1
lo-erre 0 0 1 0 0 1
lo eta lo 1 3 1 1 3 1
lo galdu 0 1 3 0 1 2
lo galduan 0 0 1 0 0 1
lo-giro 1 1 1 1 1 1
lo-girotu 1 1 1 1 1 1
lo gogor 1 2 1 1 2 1
lo gozoan 1 3 3 1 3 1
lo harrarazi 0 1 2 0 1 1
lo hartu 7 8 7 7 8 6
lo-hordi 3 3 1 3 3 1
lo-ibiltzaile 0 2 1 0 2 1
lo-irudi 1 1 2 1 1 1
lo izan 3 6 6 3 7 3
lo-kaikuak-egin 0 0 1 0 0 1
lo-kixka 0 0 1 0 0 1
lo-korroka 1 1 1 1 1 1
lo-korrokan 0 0 1 0 0 1
lo-korromorro 0 0 1 0 0 1
lo-kuku 0 0 2 0 0 1
lo-kuluxka 0 3 7 0 3 5
lo-kuluxka-egin 0 5 5 0 6 2
lo-kuluxkan 0 2 2 0 2 1
lo-kuma 7 6 2 7 6 1
lo-leku 0 0 2 0 0 1
lo-muker 0 0 1 0 0 1
lo-nahasi 0 0 1 0 0 1
lo-nahi 0 0 2 0 0 1
lo-ondo 0 1 3 0 1 2
lo-ordu 1 2 4 1 2 2
lo pisu 7 7 1 7 7 1
lo sakon 0 2 5 0 2 3
lo sendo 0 0 1 0 0 1
lo-suma 0 0 2 0 0 1
lo-susta 0 3 1 0 3 1
lo-sustan 0 1 1 0 1 1
lo-toki 3 4 2 3 3 2
lo utzi 0 0 3 0 0 2
lo zabal 0 0 1 0 0 1
lo-zaku 0 0 4 0 0 3
lo-zulo 0 2 1 0 2 1
lo-zurrunga 1 2 2 1 2 1
lo-zurrungan 3 5 2 3 4 1
loa-galdu 0 1 6 0 1 4
loak eman 0 0 1 0 0 1
loak eraman 3 2 1 3 2 1
loak erreta egon 0 0 1 0 0 1
loak hartu 9 8 8 8 8 7
loak hartze 0 0 7 0 0 5
loakartu 0 0 3 0 0 3
loaldi 5 8 7 6 8 6
loarazi 4 5 3 4 5 3
loarazle 0 0 2 0 0 2
lodi 10 10 10 10 10 9
lodi-mehe 1 1 1 1 1 1
lodi-sendo 3 3 1 4 3 1
lodiarazi 1 1 1 1 1 1
lodiaren lodia 0 1 1 0 1 1
lodiera 4 3 6 4 3 6
lodikote 1 3 7 1 3 6
loditasun 5 7 6 6 7 6
loditu 8 8 8 8 8 6
lodixko 1 3 2 1 3 2
logabe 3 4 2 3 3 2
logaitz 1 1 1 1 1 1
logale 8 10 7 8 9 6
logale izan 5 7 4 5 6 2
logaleak egon 0 3 2 0 3 1
logaleak gorritu 0 0 1 0 0 1
logaleak izan 0 0 1 0 0 1
logaletu 7 8 6 7 7 5
logela 3 7 9 3 6 9
logika 3 7 9 3 7 9
logikari 0 1 6 0 1 6
logiko 1 2 8 1 2 8
logune 1 3 1 1 3 2
logura 5 8 7 6 8 6
logura izan 4 4 3 4 3 1
loguratu 0 1 2 0 1 1
logure 0 0 3 0 0 2
logureak egon 0 0 1 0 0 1
lohadar 1 3 2 1 4 6
lohasma 7 7 1 7 7 1
lohi 10 10 9 10 10 8
lohi-kolore 0 1 1 0 1 1
lohidura 4 3 2 4 3 2
lohigabe 6 6 1 7 6 1
lohikeria 10 10 4 10 10 4
lohitasun 7 6 1 8 7 1
lohitsu 7 7 6 7 7 5
lohitu 10 10 7 10 10 6
lohiztatu 6 5 1 7 6 1
loina 0 0 1 0 0 1
loka 6 8 6 6 8 5
lokabe 6 7 3 7 7 3
lokabetasun 1 2 1 1 2 1
lokabetu 4 3 0 4 3 0
lokailu 0 0 5 0 0 4
lokalismo 0 1 3 0 1 3
lokarrarazi 5 7 5 5 7 5
lokarri 9 9 9 9 9 8
lokartu 9 9 9 10 9 8
lokartuarena egin 1 2 1 1 2 1
lokatu 7 7 7 8 7 7
lokatz 8 8 8 8 8 8
lokazti 5 4 3 5 4 3
lokaztu 4 4 7 4 3 6
lokera 0 3 2 0 4 3
lokera-xoko 0 1 1 0 1 1
loki 3 4 8 3 3 6
lokia 3 6 7 4 6 6
lokotx 1 5 1 1 4 4
lolo 5 7 3 5 7 3
lonbardiar 1 2 2 1 2 5
lonbardo 0 0 2 0 0 2
lonja 3 2 3 3 2 4
lopide 4 4 1 5 4 1
lor 8 8 9 8 8 8
lora 0 0 6 0 0 6
loraketa 0 4 0 0 4 0
loraldi 1 5 6 1 4 5
lorarazi 3 2 3 3 2 2
lorategi 6 7 9 6 7 9
loratu 8 9 8 8 9 8
loratze 0 5 5 0 5 4
lorbide 0 0 1 0 0 1
lore 10 10 10 10 10 10
lore-alor 0 0 1 0 0 1
lore-baratza 3 4 2 3 4 1
lore-baratze 3 4 2 3 4 1
lore-belar 1 2 1 1 2 1
lore betean 1 2 1 1 2 1
lore-eder 0 0 6 0 0 3
lore-floka 1 2 1 1 2 1
lore-hauts 0 0 1 0 0 1
lore hori 0 0 5 0 0 3
lore-hosto 1 2 3 1 2 3
lore izan 1 1 3 1 1 2
lore-landare 1 1 2 1 1 1
lore-lorea 0 0 3 0 0 1
lore-lorean 0 1 1 0 1 1
lore-pila 4 4 2 4 4 1
lore-pota 0 0 2 0 0 1
lore-sail 0 0 3 0 0 2
lore-saltzaile 0 0 4 0 0 2
lore-sorta 3 6 7 3 6 6
lore-sortatxo 3 2 1 3 2 1
lore txiki 0 0 3 0 0 2
lore-xuri 0 0 1 0 0 1
loredi 1 4 2 1 3 2
loredun 3 6 6 3 5 5
loreil 1 5 2 1 4 2
loretan 1 5 6 1 5 5
loretegi 0 0 2 0 0 3
loretoki 3 3 2 3 3 2
loretsu 7 8 5 7 7 4
lorezain 0 1 5 0 1 5
loreztatu 3 4 2 3 4 3
loria 0 0 8 0 0 8
lorio 6 6 2 6 6 2
lorito 0 2 2 0 2 2
loro 7 7 6 7 6 7
loro eme 0 0 1 0 0 1
loro txiki 0 0 1 0 0 1
lorontzi 0 0 6 0 0 6
lorraldi 0 5 0 0 4 0
lorratz 5 8 7 5 8 6
lorratzean 0 1 2 0 1 2
lorrin 0 3 2 0 3 2
lorrindu 1 6 2 1 7 2
lortu 5 8 10 5 8 10
losa 3 4 3 3 4 3
losintxa 0 0 6 0 0 5
lotailu 4 4 3 4 3 5
lotaldi 0 0 1 0 0 1
lotan 8 7 9 8 7 8
lotaratu 5 6 4 5 6 4
lotarazi 5 6 4 6 6 3
lotazil 3 4 1 3 3 1
loteria 3 7 7 3 7 6
loti 7 7 7 7 7 6
lotinant 5 5 5 5 4 6
loto 0 2 4 0 2 6
loto-lore 0 1 1 0 1 1
lotsa 10 10 10 10 10 9
lotsa-antz 1 1 2 1 1 1
lotsa egin 3 2 5 3 2 3
lotsa ekarri 4 3 1 4 3 1
lotsa eman 7 8 7 7 8 5
lotsa gaizto 5 5 1 5 6 1
lotsa gaiztoko 5 5 1 6 6 1
lotsa-gaiztotu 1 1 1 1 1 1
lotsa galdu 3 2 5 3 2 3
lotsa gorde 5 4 2 5 4 1
lotsa gorri 0 3 4 0 3 2
lotsa gorritan 5 5 2 5 5 1
lotsa-gorritu 0 1 2 0 1 1
lotsa gorriz 0 1 1 0 1 1
lotsa gutxi 1 1 5 1 1 3
lotsa gutxiko 3 6 2 3 5 1
lotsa izan 9 9 6 9 8 5
lotsa-lege 0 2 1 0 2 1
lotsa-lotsa-egin 0 2 4 0 3 2
lotsa oneko 1 1 2 3 2 1
lotsa txar 4 3 1 4 3 1
lotsa txarreko 3 2 1 3 2 1
lotsabide 1 4 2 1 3 2
lotsagabe 9 9 9 9 9 8
lotsagabekeria 7 8 7 8 8 6
lotsagabeki 0 2 6 0 2 5
lotsagabeko 5 6 1 5 6 1
lotsagabetasun 4 4 3 4 4 2
lotsagabetu 5 7 5 6 7 4
lotsagaldu 7 8 5 7 8 4
lotsagalduko 6 7 0 7 7 0
lotsagarri 10 10 9 10 10 8
lotsagarrikeria 0 5 4 0 5 4
lotsagarriki 0 1 2 0 1 1
lotsagarriro 5 6 3 5 6 3
lotsagarrizko 6 6 2 6 6 2
lotsak hartu 3 3 2 3 3 1
lotsakizun 5 6 3 6 7 3
lotsakor 5 6 5 5 6 4
lotsaldi 0 0 2 0 0 1
lotsarazi 5 7 7 6 7 6
lotsaren lotsaz 1 4 6 1 4 3
lotsari 9 9 8 9 9 7
lotsatan utzi 1 2 2 3 3 1
lotsati 7 7 8 7 7 7
lotsatu 10 10 10 10 10 9
lotseria 6 6 1 6 5 1
lotsor 8 8 3 8 7 2
lotu 10 10 10 10 10 10
lotu-lotu-egin 0 1 2 0 1 1
lotuan egin 0 1 1 0 1 1
lotugabe 0 2 1 0 2 1
lotura 8 9 10 8 9 10
lotura eman 0 0 1 0 0 1
lotutasun 4 3 1 4 3 1
lotzaile 4 6 2 5 6 2
lozio 0 2 2 0 3 2
lozorro 7 9 8 8 9 7
lozorroak hartu 1 3 1 1 3 1
lubaki 8 8 7 7 8 7
lubaki-hesi 0 1 1 0 1 1
luberri 5 6 3 5 6 3
luberria egin 0 0 1 0 0 1
luberritu 0 2 2 0 2 1
lubeta 1 3 3 1 3 4
lubizi 0 0 3 0 0 3
ludi 5 7 6 5 7 6
lugin 1 6 0 1 6 0
lugintza 0 6 1 0 6 1
lugorri 0 0 2 0 0 2
lugorritu 0 0 1 0 0 1
luhartz 5 6 1 6 6 1
luistar 1 4 3 1 3 2
luizi 1 4 4 1 3 6
lujo 4 6 3 4 6 2
lujurioso 7 6 1 7 6 1
lukainka 8 8 6 8 8 6
lukainka-mutur 3 4 2 3 4 1
lukainka-muturtxo 1 2 1 1 2 1
lukainka-zati 0 1 1 0 1 1
luki 5 6 2 5 6 2
luku 3 2 3 3 2 5
lukur 5 5 3 5 4 2
lukurantza 3 4 0 3 4 0
lukurari 5 4 2 5 4 2
lukurreria 0 0 5 0 0 5
lukuru 7 7 2 7 8 2
luma 10 10 9 10 10 9
luma bizi 0 0 1 0 0 1
luma-gris 1 1 1 1 1 1
luma-kolpe 1 1 1 1 1 1
luma-mutur 0 1 2 0 1 2
luma-zorro 0 1 3 0 1 1
lumadi 0 1 0 0 1 0
lumadun 4 5 5 4 5 4
lumagabe 4 4 1 4 3 1
lumape 3 2 1 3 2 1
lumatsu 1 3 1 1 3 1
lumatu 4 6 6 4 7 5
lumatu berri 0 1 1 0 1 1
lumatxa 3 3 4 4 3 4
lumatxo 4 4 3 4 3 2
lumatza 0 0 3 0 0 3
lumaztatu 0 0 1 0 0 1
lumen 0 0 5 0 0 4
lumera 3 5 0 3 5 0
luneta 3 4 3 3 4 3
lupa 0 2 6 0 2 5
lupe 0 0 4 0 0 5
lupetz 4 6 4 5 7 3
lupia 3 3 3 4 3 3
lupu 8 8 4 8 8 3
lupu beltz 0 1 1 0 1 1
lur 10 10 10 10 10 10
lur-adar 0 1 1 0 1 1
lur agindu 3 3 2 3 3 1
lur-aldatu 0 0 1 0 0 1
lur-aldatze 0 0 1 0 0 1
lur-arlo 1 4 1 1 3 1
lur-arras 0 2 4 0 2 3
lur-arro 0 0 3 0 0 1
lur-aska 0 1 4 0 1 3
lur-azal 5 7 6 5 7 5
lur-azpi 5 5 7 5 5 6
lur-barna 1 1 1 1 1 1
lur-barne 4 6 1 4 5 1
lur-barren 0 3 1 0 3 1
lur-barru 4 5 3 4 5 2
lur-bazter 4 6 2 4 6 1
lur bedeinkatu 3 2 2 3 2 1
lur-behera 0 0 1 0 0 1
lur-belztu 1 2 2 1 2 1
lur beratu 0 0 1 0 0 1
lur-ebaki 0 0 1 0 0 1
lur egin 0 0 3 0 0 2
lur eman 0 0 6 0 0 6
lur-emate 0 1 5 0 1 4
lur-eremu 1 5 6 1 5 5
lur erre 1 4 3 1 4 1
lur-ertz 0 3 2 0 3 1
lur-gain 7 8 7 7 8 6
lur gizen 1 4 2 1 3 1
lur-gizon 4 4 1 4 4 1
lur gordin 0 0 1 0 0 1
lur gorri 3 6 6 3 6 3
lur gose 0 3 2 0 3 1
lur gozatsu 1 1 1 1 1 1
lur-gozo 3 3 3 3 3 1
lur-haize 1 1 1 1 1 1
lur-handi 0 2 1 0 2 1
lur harro 3 3 2 3 3 1
lur hartu 1 4 6 1 4 4
lur-hats 0 2 2 0 2 3
lur hil 0 0 2 0 0 1
lur-hondar 1 1 1 1 1 1
lur huts 3 4 3 3 3 2
lur idor 6 5 4 6 5 2
lur-ikaratze 3 2 1 4 3 1
lur-ikatz 1 4 1 1 3 1
lur-inguru 4 3 2 4 3 1
lur-itsaso 1 2 2 1 2 1
lur-izar 0 0 1 0 0 1
lur-izari 0 0 1 0 0 1
lur-izartu 1 1 1 1 1 1
lur-izartzaile 0 1 1 0 1 1
lur-jabe 1 5 5 1 4 4
lur-jausi 0 0 2 0 0 2
lur-jauzi 0 1 1 0 1 1
lur jo 6 7 8 7 7 8
lur joarazi 4 5 2 4 5 2
lur-jotze 0 1 4 0 1 3
lur-kolore 0 0 3 0 0 2
lur-lohi 0 1 1 0 1 1
lur-maila 0 2 1 0 2 1
lur-mami 1 4 1 1 4 1
lur mardul 0 2 1 0 2 1
lur-mendi 0 0 2 0 0 1
lur-meta 0 0 3 0 0 1
lur-mihi 0 1 1 0 1 1
lur-mokor 0 2 3 0 2 2
lur-muga 3 5 4 3 5 4
lur-muilo 3 2 1 3 2 1
lur-neurtu 0 0 1 0 0 1
lur-neurtzaile 0 0 1 0 0 1
lur on 0 0 1 0 0 1
lur-ondasun 0 1 1 0 1 1
lur ondu 0 0 2 0 0 1
lur-paradisu 4 4 1 5 4 1
lur-peza 1 1 1 1 1 3
lur-pila 0 0 3 0 0 1
lur prometatu 4 3 2 4 3 1
lur-punta 0 0 1 0 0 1
lur-sail 0 3 7 0 3 6
lur santu 7 7 4 7 7 3
lur-sari 0 0 2 0 0 1
lur-seme 0 1 1 0 1 1
lur-usain 1 1 2 1 1 1
lur zabal 0 4 5 0 3 3
lur-zati 4 5 6 5 5 4
lur zelai 0 0 1 0 0 1
lur-zerrenda 3 3 4 3 3 3
lur-zeru 0 1 1 0 1 1
lur-zola 0 0 3 0 0 1
lur-zoru 1 1 3 1 1 3
lur-zotal 0 1 1 0 1 1
lurbira 6 7 5 7 7 5
lurburu 1 2 0 1 2 0
lurkara 0 0 2 0 0 1
lurkoi 1 4 1 1 3 1
lurlan 7 7 1 8 7 1
lurmen 0 6 2 0 6 1
lurmendu 3 4 3 3 4 3
lurmutur 1 4 6 1 3 6
lurpe 10 10 9 9 9 8
lurpeko 3 2 7 3 2 7
lurperatu 6 7 9 6 7 8
lurpetu 8 8 2 8 7 2
lurra atera 0 0 1 0 0 1
lurra egin 1 1 2 1 1 1
lurra eman 7 7 4 7 7 2
lurra galdu 1 4 2 1 3 1
lurra gorritu 0 0 1 0 0 1
lurra hartu 1 4 4 1 3 3
lurra jan 0 0 3 0 0 2
lurra jo 0 0 7 0 0 5
lurra kendu 0 0 4 0 0 2
lurrak hartu 0 1 3 0 1 2
lurrak jo 0 1 1 0 1 1
lurralde 5 8 10 5 8 10
lurrari josi 4 4 3 4 3 2
lurrari kendu 0 1 3 0 1 2
lurrean sartu 3 2 5 3 2 3
lurreko gatz 0 1 1 0 1 1
lurreko paradisu 7 6 4 7 6 3
lurreko su 0 1 1 0 1 1
lurrera egin 0 0 3 0 0 2
lurrera erori 0 0 8 0 0 7
lurrerarazi 1 2 1 1 2 1
lurreratu 9 9 8 9 9 7
lurrez lur 1 3 1 1 3 1
lurreztatu 0 2 0 0 2 0
lurrikara 9 8 7 9 8 8
lurrin 8 10 8 9 10 8
lurrin-jario 0 4 1 0 4 1
lurrin-makina 0 0 2 0 0 1
lurrin-ontzi 3 7 1 3 7 1
lurrin-saltzaile 0 0 1 0 0 1
lurrindu 4 6 6 4 6 5
lurringai 5 7 2 5 7 3
lurringile 0 0 1 0 0 2
lurrinketa 1 4 1 1 4 3
lurrintsu 1 1 6 1 1 5
lurrontzi 1 4 2 1 4 2
lurrontzigintza 0 1 0 0 1 0
lurrun 0 0 8 0 0 8
lursagar 6 8 3 6 7 3
lurtar 5 7 6 6 7 6
lurtasun 0 0 1 0 0 2
lurtiar 6 6 3 6 6 3
lurtu 6 5 2 6 5 2
lusitaniar 0 1 1 0 1 2
lustre 1 2 5 1 2 4
lustretsu 0 0 1 0 0 1
lusuil 3 3 0 4 3 0
luterano 6 5 3 6 4 2
luto 5 7 5 7 7 4
lutu 0 0 3 0 0 2
lutu-jantzi 1 1 1 1 1 1
lutxo 0 1 3 0 1 4
luxatu 0 3 1 0 3 2
luxe 6 7 5 7 7 5
luza gabe 0 0 2 0 0 2
luzabide 5 5 1 5 5 1
luzaera 0 0 1 0 0 1
luzagarri 5 5 3 5 4 3
luzakeria 3 4 0 3 4 0
luzaketa 0 1 3 0 1 3
luzaki 0 1 2 0 1 1
luzakor 3 4 2 3 3 3
luzamen 6 7 3 7 7 4
luzamendu 8 7 7 8 7 6
luzamenduetan ibili 5 4 3 5 4 1
luzanga 0 4 6 0 4 6
luzapen 6 7 7 7 7 8
luzapenetan ibili 1 2 2 1 2 1
luzara 5 6 2 5 7 3
luzaran 0 2 1 0 2 2
luzarazi 6 6 5 6 6 3
luzaro 9 10 9 9 10 8
luzaro baino lehen 0 3 1 0 3 1
luzaro gabe 0 7 4 0 7 4
luzaroan 3 7 9 3 7 8
luzaroko 6 7 5 6 7 4
luzarora 1 3 6 1 3 6
luzarotxo 3 5 0 3 4 0
luzatu 10 10 10 10 10 10
luzaz 9 9 8 9 9 9
luzaz eta luzaz 0 2 2 0 2 3
luze 10 10 10 10 10 10
luze edo labur 0 0 4 0 0 1
luze gabe 0 3 7 0 3 6
luze iritzi 6 7 3 6 7 2
luze-labur 5 7 5 5 7 5
luze-lodi 0 1 1 0 1 1
luze-zabal 5 5 7 5 6 6
luzeagotu 3 4 2 3 4 2
luzean 5 6 9 5 6 8
luzeka 0 1 3 0 1 3
luzeki 9 8 2 9 8 2
luzera 5 7 9 5 7 9
luzerna 4 4 2 4 4 2
luzero 0 1 2 0 2 2
luzetara 0 1 4 0 1 3
luzetasun 8 8 4 8 8 4
luzetsi 4 6 5 5 6 4
luzetxo 5 7 5 6 8 4
luzexko 5 7 3 6 8 3
luzez 0 0 8 0 0 8
luzitu 6 6 6 6 6 5
luzoker 3 3 3 3 3 3

3891 lema    

lema joerak
(XVIII->XIX)
joerak
(XIX->XX)
autoritateak
XVIII XIX XX
agerpenak
XVIII XIX XX
la 0 2 0 0 1 0
la-lai 0 0 2 0 0 1
lababo 2 0 0 1 0 0
labain 0 6 5 0 6 4
labain egin 0 2 0 0 1 0
labain-labain 0 2 2 0 1 1
labain-labainka 0 2 0 0 1 0
labainarri 0 4 0 0 2 0
labaindu 0 4 4 0 3 5
labainegitu 0 2 0 0 1 0
labainka 0 0 3 0 0 2
labainkada 0 0 2 0 0 1
labainkatu 0 0 2 0 0 1
labainkeria 0 4 3 0 3 2
labainkeriazale 0 0 2 0 0 1
labainkeriazko 0 2 0 0 1 0
labainki 0 0 2 0 0 1
labaintasun 0 2 2 0 1 1
labaintze 0 0 2 0 0 1
labaki 0 2 3 0 1 2
labakitu 0 0 3 0 0 2
labamendu 0 0 2 0 0 1
laban-kirten 0 2 0 0 1 0
labana 0 4 6 0 3 4
labandieta 0 2 0 0 1 0
labangile 0 2 0 0 1 0
labanka 0 0 2 0 0 1
labankada 0 0 2 0 0 1
labankadaka 0 0 2 0 0 1
labantzar 0 0 2 0 0 1
labar 0 0 2 0 0 1
labarri 0 0 2 0 0 1
labarto 0 2 2 0 1 1
labaru 0 2 0 0 1 0
labatiba 0 2 2 0 1 1
labatorio 0 2 0 0 1 0
labatxori 0 2 2 0 1 1
labdakidar 0 0 2 0 0 1
labe 6 6 6 4 5 4
labe-aho 0 2 0 0 1 0
labe-ate 0 0 2 0 0 1
labe-aurre 0 2 0 0 1 0
labe garai 0 0 2 0 0 1
labe-gela 0 0 2 0 0 1
labe gorritu 0 2 2 0 1 1
labe-haga 0 0 2 0 0 1
labe handi 0 0 2 0 0 1
labe-zulo 0 0 2 0 0 1
labealde 0 2 2 0 1 1
labealdi 2 0 2 1 0 1
labeka 0 0 2 0 0 1
labeko 0 0 2 0 0 1
labela 0 0 2 0 0 1
labeņo 0 0 2 0 0 1
labeoi 0 2 0 0 1 0
laberatu 0 0 2 0 0 1
labere 0 2 0 0 1 0
labesu 0 0 3 0 0 2
labetara 0 0 2 0 0 1
labetegi 0 2 3 0 1 2
labetto 0 0 2 0 0 1
labetxo 0 2 2 0 1 1
labexka 0 2 0 0 1 0
labezain 0 2 2 0 1 1
labezomorro 0 2 4 0 1 2
labirintu 0 0 2 0 0 1
labiru 0 2 3 0 1 2
laborantza 3 5 5 3 5 4
laborantzan ari 2 3 3 1 2 2
laborari 6 6 5 5 5 4
laborari-etxalde 0 2 0 0 1 0
laborari-etxe 0 2 2 0 1 1
laborarisa 0 3 3 0 2 2
laboraritasun 2 0 0 1 0 0
laboratorio 0 0 3 0 0 2
laboratu 4 3 2 4 2 1
labore 4 6 5 3 5 3
labore-lur 0 2 0 0 1 0
labore-opari 0 2 2 0 1 1
labore-toki 0 0 2 0 0 1
laboretza 0 2 0 0 1 0
laborista 0 0 2 0 0 1
laborri 0 4 6 0 4 5
laborrian 0 3 2 0 2 1
laborrigarri 0 0 2 0 0 1
laborritan 0 2 3 0 1 2
laborritu 0 2 3 0 1 2
laborriz 0 0 3 0 0 2
labradore 0 0 2 0 0 1
labrantza 0 3 2 0 2 1
labrantzan 0 2 2 0 1 1
labrari 0 2 0 0 1 0
labratu 0 0 2 0 0 1
labrit 0 0 3 0 0 2
labroka 0 0 2 0 0 1
labur 7 7 7 6 6 6
labur-behar 0 0 2 0 0 1
labur-beharrez 0 0 2 0 0 2
labur egin 2 0 0 1 0 0
labur gelditu 0 2 2 0 1 1
labur ibili 0 2 0 0 2 0
labur-laburki 0 0 2 0 0 1
labur-laburra 2 2 0 1 1 0
labur-laburtxo 0 2 0 0 1 0
labur-luzaka 0 0 2 0 0 1
labur-luze 0 2 2 0 1 1
labur-nahi 0 0 2 0 0 1
labur-zur 0 0 2 0 0 1
labur-zurrean 0 0 3 0 0 2
laburbil 0 0 2 0 0 1
laburbildu 0 0 2 0 0 1
laburdura 0 0 2 0 0 1
laburgarri 0 0 2 0 0 1
laburgo 0 2 2 0 1 1
laburgoan 0 2 0 0 1 0
laburki 6 4 6 5 3 5
laburkida 0 2 0 0 1 0
laburkidatxo 0 2 0 0 1 0
laburkiro 0 3 3 0 2 2
laburkixago 0 0 2 0 0 1
laburkote 0 0 2 0 0 1
laburkuntza 0 0 2 0 0 1
laburmin 0 0 2 0 0 1
laburņo 0 0 2 0 0 1
laburpen 0 2 5 0 1 4
laburpentxo 0 0 2 0 0 1
laburrarazi 2 2 2 1 1 1
laburrean 0 2 0 0 2 0
laburretsi 0 0 2 0 0 1
laburrik barne 0 2 0 0 1 0
laburtasun 2 6 3 1 5 2
laburto 0 0 2 0 0 1
laburtu 6 6 6 5 5 5
laburtxo 2 5 4 1 4 2
laburtzaile 0 2 0 0 1 0
laburtzapen 0 0 2 0 0 1
laburtze 0 2 0 0 1 0
laburxeago 0 0 2 0 0 1
laburxko 0 2 2 0 1 1
laburzale 0 0 2 0 0 1
laburzka 0 2 0 0 1 0
laburzki 5 3 4 4 2 3
ladrillu 0 3 2 0 2 1
ladron 2 3 0 1 2 0
ladrongua 0 2 0 0 1 0
ladronkeria 0 4 2 0 3 1
lafiatu 0 0 2 0 0 1
lafite 0 0 2 0 0 1
laga 2 6 7 1 6 6
lagaera 0 2 0 0 1 0
lagagarri 0 2 0 0 1 0
lagaintsu 0 2 0 0 1 0
lagarazi 0 2 0 0 1 0
lagatasun 0 2 0 0 1 0
lagatasungoi 0 2 0 0 1 0
lagi 0 2 3 0 3 3
lagi-egile 0 2 0 0 1 0
lagi eman 0 0 2 0 0 1
lagi-gizon 0 0 2 0 0 1
lagi-kalte 0 2 0 0 1 0
lagi-zahar 0 2 2 0 1 1
lagikari 0 0 2 0 0 2
lagikari-gai 0 0 2 0 0 1
lagizartzale 0 2 0 0 1 0
lagoa 0 2 0 0 1 0
lagun 7 7 7 6 6 6
lagun-adiskide 2 0 2 1 0 1
lagun-aldra 0 0 2 0 0 1
lagun-andana 0 2 2 0 1 1
lagun-aurrean 0 0 2 0 0 1
lagun-behar 0 2 3 0 1 2
lagun egin 2 5 4 1 3 3
lagun eginarazi 0 0 2 0 0 1
lagun-egite 0 2 0 0 1 0
lagun giristino 2 0 0 1 0 0
lagun handi 0 2 3 0 1 2
lagun hurko 0 3 3 0 2 2
lagun min 0 0 2 0 0 1
lagun-oste 0 0 2 0 0 1
lagun-pilo 0 0 3 0 0 2
lagun projimo 4 3 0 3 2 0
lagun-saldo 2 0 0 1 0 0
lagun-talde 0 3 3 0 2 2
lagun zahar 0 2 4 0 1 3
lagunabar 0 2 3 0 1 2
lagunabarreko 0 2 0 0 1 0
lagunak lagun 0 0 3 0 0 2
lagunalde 0 2 0 0 1 0
lagunarazi 0 0 2 0 0 1
lagunaren laguna 0 0 2 0 0 1
lagunarte 2 5 7 1 5 6
lagunarte-zale 0 0 2 0 0 1
lagunarteko 0 3 6 0 2 4
lagunarteratu 0 2 2 0 1 1
lagunbatz 0 2 2 0 1 1
lagunbide 0 0 2 0 0 1
lagundaratu 0 0 2 0 0 1
lagundera 0 2 0 0 1 0
lagundi 0 4 5 0 3 4
lagundian 0 2 0 0 1 0
lagundu 7 7 6 6 6 4
lagundu eragin 0 0 2 0 0 1
lagundugura 0 2 0 0 1 0
lagundunahi 0 2 2 0 1 1
lagunduxe 0 2 0 0 1 0
lagunekiko 0 0 2 0 0 1
lagunetaratu 0 0 2 0 0 1
lagunetxe 0 0 2 0 0 1
lagunezko 0 0 2 0 0 1
lagungai 0 3 2 0 2 1
lagungarri 0 5 4 0 4 4
lagunge 0 0 2 0 0 1
lagungoa 2 5 5 1 4 4
lagunik lagunena 0 2 2 0 1 1
lagunka 0 0 2 0 0 1
lagunkai 0 2 0 0 1 0
lagunkatu 0 0 2 0 0 1
lagunkeria 0 2 0 0 1 0
lagunketa 0 0 2 0 0 1
lagunki 0 0 2 0 0 1
lagunkida 0 4 2 0 4 1
lagunkidatu 0 2 0 0 1 0
lagunkide 2 0 2 1 0 1
lagunkidetasun 2 0 0 1 0 0
lagunkin 0 2 3 0 2 2
lagunkiro 0 0 2 0 0 1
lagunkizun 0 2 0 0 1 0
lagunkoi 0 2 2 0 1 1
lagunkoitasun 0 0 2 0 0 1
lagunle 0 2 0 0 1 0
laguntari 0 3 0 0 2 0
laguntaritza 0 2 0 0 1 0
laguntasun 2 5 5 1 5 5
laguntasuna eman 0 3 2 0 2 1
laguntasunean 0 2 3 0 1 2
laguntasungarri 0 2 0 0 1 0
laguntasunik-eza 0 2 2 0 1 1
laguntasuntxo 0 2 0 0 1 0
laguntegi 0 2 0 0 1 0
lagunteria 0 2 0 0 1 0
laguntsu 0 2 0 0 1 0
laguntto 0 0 2 0 0 1
laguntxo 0 3 4 0 2 3
laguntza 5 7 7 4 6 6
laguntza egin 2 5 4 1 4 3
laguntza-emaile 0 2 2 0 1 1
laguntza eman 2 3 4 1 2 3
laguntzabide 0 0 3 0 0 2
laguntzaile 3 5 5 2 4 4
laguntzaka 0 2 0 0 1 0
laguntzaldi 0 0 2 0 0 1
laguntzan 0 3 2 0 2 1
laguntzape 0 0 2 0 0 1
laguntzari 0 2 0 0 1 0
laguntze 0 3 2 0 2 1
lagunzale 0 2 2 0 1 1
lagunzkatu 0 2 0 0 1 0
lagutzitu 0 2 0 0 1 0
lahar 3 6 5 2 5 3
lahar zuri 0 2 0 0 1 0
lahardekatu 2 3 2 1 2 1
lahardi 0 2 2 0 1 1
laharpe 0 3 2 0 2 1
laharrarte 0 2 0 0 1 0
laharrezko 0 0 2 0 0 1
lahartu 0 2 0 0 1 0
lahisa 0 0 2 0 0 1
lai-zohi 0 0 2 0 0 1
laia 0 5 4 0 4 3
laia-lan 0 2 2 0 1 1
laiakada 0 0 2 0 0 1
laiaketa 0 0 2 0 0 1
laian 0 2 2 0 1 1
laian egin 0 2 2 0 1 1
laiari 0 0 3 0 0 2
laiategi 0 2 0 0 1 0
laiatu 0 2 2 0 1 1
laidetsi 0 2 0 0 1 0
laido 7 6 3 6 5 2
laido egin 2 4 3 2 4 2
laido eman 2 0 0 1 0 0
laido izan 3 2 2 2 1 1
laidogarri 6 2 3 4 1 2
laidogarrizko 0 0 2 0 0 1
laidogura 0 0 2 0 0 1
laidoka 0 2 2 0 1 1
laidokeria 0 0 2 0 0 1
laidoki 0 0 2 0 0 1
laidope 0 2 0 0 1 0
laidos 0 2 0 0 1 0
laidotsu 3 2 2 3 2 1
laidotsuki 0 2 0 0 2 0
laidotu 4 2 2 4 1 1
laidoz 2 0 0 1 0 0
laidozki 2 2 0 2 1 0
laidozko 4 0 0 3 0 0
laidoztagarri 0 2 0 0 2 0
laidoztatu 3 5 3 2 4 2
laidoztatzaile 0 2 2 0 1 1
laidoztu 0 0 3 0 0 2
laidu 2 0 0 1 0 0
laieta 0 3 2 0 2 1
laietan 0 3 2 0 2 1
laiko 5 2 3 4 1 2
lain 0 4 6 0 4 6
lainadura 0 2 0 0 1 0
lainaza 0 2 2 0 1 1
lainbat 0 2 0 0 2 0
lainbeste 0 3 0 0 2 0
lainbestean 0 2 0 0 1 0
lainean 0 0 2 0 0 1
laingo 0 2 3 0 1 2
laingotasun 0 0 2 0 0 1
lainkide 0 0 2 0 0 1
laino 5 7 7 4 6 6
laino-antx 0 0 2 0 0 1
laino baxu 0 0 2 0 0 1
laino egon 0 0 4 0 0 2
laino-hanka 0 0 2 0 0 1
laino itsu 0 0 2 0 0 1
laino-moltso 0 0 2 0 0 1
laino-mordo 0 0 2 0 0 1
laino-multzo 0 0 2 0 0 1
laino-pilo 0 0 2 0 0 1
laino pozoindatu 0 0 2 0 0 1
laino tzar 0 0 2 0 0 1
lainodun 0 0 2 0 0 1
lainogabe 0 2 0 0 1 0
lainokada 0 2 2 0 1 1
lainope 3 2 5 2 2 4
lainopeko gisan 0 2 0 0 1 0
lainopetu 0 0 2 0 0 1
lainotan 0 2 2 0 2 1
lainotsu 0 4 4 0 3 4
lainotu 0 3 5 0 2 4
lainotxo 0 2 0 0 1 0
lainozko 0 0 3 0 0 2
lainoztatu 0 0 2 0 0 1
laintxerik 0 0 2 0 0 1
laiotz 0 2 4 0 1 2
laira 0 2 4 0 1 2
lajaņeta 0 2 0 0 1 0
laka 2 5 4 1 5 3
laka-pizar 0 0 2 0 0 1
lakaina 0 2 3 0 1 2
lakainatsu 0 0 2 0 0 1
lakaindu 0 2 2 0 1 1
lakakizun 0 2 0 0 1 0
lakar 0 2 5 0 1 4
lakari 2 4 4 1 3 3
lakarika 0 0 2 0 0 1
lakaripe 2 2 2 1 1 1
lakartasun 0 0 2 0 0 1
lakartu 0 0 2 0 0 1
lakartxo 0 0 2 0 0 1
lakasta 0 0 3 0 0 2
lakats 0 2 0 0 1 0
lakatu 0 0 3 0 0 2
lakatz 0 4 5 0 3 4
lakaztu 0 0 2 0 0 1
lake 0 2 0 0 1 0
lakemen 0 2 3 0 1 2
lakerdi 0 2 0 0 1 0
laket 0 2 4 0 2 3
laket izan 7 7 6 6 6 6
laketaldi 0 0 2 0 0 1
laketarazi 0 3 3 0 2 2
laketetsi 0 0 2 0 0 1
laketgarri 4 4 3 3 4 2
laketgia 2 0 2 2 0 1
laketgune 3 0 0 2 0 0
laketko 0 2 0 0 1 0
laketleku 0 2 2 0 1 1
laketsi 0 2 2 0 1 1
laketu 6 6 6 6 5 5
laketzaile 0 0 2 0 0 1
laketze 3 0 0 2 0 0
lakio 6 5 3 4 4 2
lakirio 0 2 2 0 2 1
lako 2 6 7 1 6 6
lakoin 0 0 3 0 0 2
lakondo 0 2 0 0 1 0
lakoxe 0 3 4 0 2 2
lakrikun 0 0 3 0 0 2
lakrinkron 2 0 0 1 0 0
laku 6 3 4 5 2 4
lalala 0 2 2 0 1 1
lalarri 0 0 2 0 0 1
lama 0 2 0 0 1 0
lamadera 0 0 2 0 0 1
lamakain 0 0 2 0 0 1
lamaņo 0 0 2 0 0 1
lamara 0 3 3 0 2 2
lamatu 0 2 2 0 1 1
lamatzaile 0 0 2 0 0 1
lamentatu 3 3 3 2 2 2
lamentazione