MIKEL SANTESTEBAN

Mikel

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak saila
Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

mikel.santesteban@ehu.eus
Telefonoa: +34 945 01 3842

ORCID logo     PUBLONS logo

Euskal Filologian lizentziatu nintzen 1999. urtean, UPV/EHUko Letren Fakultatean. 2000. urtean Eusko Jaurlaritzako doktore aurreko beka batekin Ciència Cognitiva i Llenguatge doktorego programan eman nuen izena Universitat de Barcelona-n. Bertan, 2006. urtean doktoretza eskuratu nuen Lexical representation and selection in bilingual speech production tesiarekin. 2006an bertan, Espainiako gobernuko doktore ondoko beka bat lortu eta Edinburgora joan nintzen University of Edinburgh-eko Psikologia saileko Language Cognition and Communication ikerketa taldean lan egitera. 2007an Marie Curie Intra-European Fellowship bat lortu nuen Martin J. Pickering ikerlariarekin lan egiteko (University of Edinburgh). 2010. urtetik Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak saileko Gogo Elebiduna ikertaldean egiten dut lan, 2010-2013 bitartean Juan de la Cierva ikerlari bezala, 2013tik 2014ko urria bitartean Ikerlari kontratatua bezala, eta 2014ko azarotik 2020ko otsaila bitartean Ramón y Cajal ikerlari bezala. Gaur egun Ikertzaile Doktore Iraunkorra naiz. (klikatu hemen nire curriculum-aren pdf bertsio oso bat eskuratzeko).

IKERKETA INTERESAK

Hizkuntzaren ekoizpenean parte hartzen duten mekanismo kognitiboak ikertzen ditut, nire ikerlerro nagusiak hauek direlarik:

  1. Hiztun elebakar zein elebidunen egitura sintaktikoen ekoizpen zein ulermen prozesuak.
  2. Hiztun elebidunen hizkuntza aukeraketa mekanismoak.

Alor hauek hainbat metodo esperimentalen bitartez ikertzen ditut, hauen artean metodo konduktualak (e.g., erantzute denborak, hizkuntza akatsak) eta neurofisiologikoak (e.g., gertaerei loturiko potentzialak, ERP-ak).

ARGITALPENAK

Duñabeitia, J.A., Ferré, P., Fraga, I., & Santesteban, M. (2024). Editorial: Community series: Spanish Psycholinguistics. Frontiers in Psychology, 15:1375105. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1375105

Santesteban, M., Duñabeitia, J. A., & Baus, C. (Eds.) (2023). Bilingualism through the Prism of Psycholinguistics: In honour of Albert Costa [Bilingual Processing and Acquisition 17]. John Benjamins. ISBN 9789027213969 https://doi.org/10.1075/bpa.17

Santesteban, M., Duñabeitia, J. A., & Baus, C. (2023). Psycholinguistics and bilingualism through Prof. Albert Costa’s mind. In M. Santesteban, J. A. Duñabeitia, & C. Baus (Eds.) Bilingualism through the Prism of Psycholinguistics: In honour of Albert Costa [Bilingual Processing and Acquisition 17] (pp. 2-25). John Benjamins. ISBN 9789027213969 https://doi.org/10.1075/bpa.17.int

Lorenzoni A, Santesteban M, Peressotti F, Baus C, & Navarrete E (2022). Language as a cue for social categorization in bilingual communities. PLOS ONE 17(11): e0276334. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276334

Duñabeitia, J.A., Baciero, A., Antoniou, K. et al. (2022). The Multilingual Picture Database. Scientific Data 9, 431 . https://doi.org/10.1038/s41597-022-01552-7

Hatzidaki A and Santesteban M. (2022). Emotional Attractors in Subject-Verb Number Agreement. Frontiers in Psychology, 13:880755. doi: 10.3389/fpsyg.2022.880755

Erdozia, K., Santesteban, M., & Zawiszewski, A. (Eds.) (2021) Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan argitaratuta (UEUko ISBNa: 978-84-8438-800-5; EHUko ISBNa 978-84-1319-362-5). Bilbo. Pages: 184.

Santesteban, M. & Ugarte, M. (2021) Bi hizkuntza garun bakarrean: ¿Cómo controlamos zein hizkuntzatan hitz egin nahi dugun? In, K. Erdozia, M. Santesteban, & A. Zawiszewski (Eds.). Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. (pp. 89-110). Udako Euskal Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo.

Lorenzoni A, Santesteban M, Peressotti F, Baus C, Navarrete E (2021) Dimensions of social categorization: Inside the role of language. PLoS ONE 16(7): e0254513. doi: 10.1371/journal.pone.0254513 (Registered Report Protocol)

Baus, C., Calabria, M., Duñabeitia, J. A., Hernández, M., Ivanova, I., Mahon, B., Martin, C., Navarrete, E., Rodríguez-Cuadrado, S., Romero-Rivas, C., Runnqvist, E., Santesteban, M., & Strijkers, K. (2021). Memories: Albert Costa’s legacy. Journal of Neurolinguistics, 58, 100967. doi: 10.1016/j.jneuroling.2020.100967

Santesteban, M., Zawiszewski, A., &  Hatzidaki, A. (2020). ERP indexes of number attraction and word order during correct verb agreement production. Brain and Language, 208, 104826. doi: 10.1016/j.bandl.2020.104826 (open access article)

Baus, C., Santesteban, M., Runnqvist, E., Strijkers, K., & Costa, A. (2020). Characterizing lexicalization and self-monitoring processes in bilingual speech production. Journal of Neurolinguistics, 56, 100934. doi: 10.1016/j.jneuroling.2020.100934

Santesteban, M., & Schwieter, J. W. (2020). Lexical selection and competition in bilinguals. In R. R. Heredia & A. B. Cieślicka (Eds.). Bilingual lexical ambiguity resolution (pp. 126-156). New York, NY: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781316535967.

Hatzidaki, A., Santesteban, M., & Duyck, W. (2018). Is language interference (when it occurs) a graded or an all-or-none effect? Evidence from bilingual reported speech production. Bilingualism: Language and Cognition, 21(3), 489-504. doi:10.1017/S1366728917000736

Santesteban, M.; Zawiszewski, A.; Erdocia, K.; Laka, I. (2017) On the Nature of Clitics and Their Sensitivity to Number Attraction Effects. Frontiers in Psychology, 8:1470.

Iraola-Azpiroz, M., Santesteban, M., Sorace, A., & Ezeizabarrena, M. J. (2017). Pronoun preferences of children in a language without typical third-person pronouns. First Language, 37, 168-185. doi: 10.1177/0142723716679799

Santesteban, M., & Costa, A. (2016). Are cognate words “special”? On the role of cognate words in language switching performance. In J. W. Schwieter (Ed.) Cognitive control and consequences of multilingualism (pp. 99-128). Ontario, Canada: John Benjamins. ISBN: 9789027243720

Zawiszewski, A., Santesteban, M. and Laka, I (2016). Phi-features reloaded: An ERP study on person and number agreement processing. Applied Psycholinguistics, 37(3), pp. 601-626. doi: 10.1017/S014271641500017

Santesteban, M., Pickering, M.J., Laka, I., & Branigan, H.P. (2015). Effects of case-marking and head position on language production? Evidence from an ergative OV language. Language, Cognition and Neuroscience, 30, 1175–1186. doi: 10.1080/23273798.2015.1065335

Ros, I.; Santesteban, M.; Fukumura, K.; Laka, I. (2015). Aiming at shorter dependencies: the role of agreement morphology. Language, Cognition and Neuroscience, 30, 1156-1174. doi: 10.1080/23273798.2014.994009.

Iraola, M., Santesteban, M. & Ezeizabarrena, M. J. (2014). Discursive feature specification of the pronoun hura in child (L1 and L2) and adult Basque. In J. Costa, A. Fiéis, M. J. Freitas, M. Lobo, & A. L. Santos (Eds.) New Directions in the Acquisition of Romance Languages, Selected Proceedings of The Romance Turn V (pp. 134-157). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. (Preprinted version)

Hatzidaki, A., Jones, M.W., Santesteban, M., & Branigan, H.P. (2014). It’s not what you see; it’s the language you say it in. Language, Cognition and Neuroscience, 29, 1233-1239. doi: 10.1080/01690965.2013.857782. (Preprinted version)

Martin, C.D., Strijkers, K., Santesteban, M., Escera, C., Hartsuiker, R.J., & Costa, A. (2013). The impact of early bilingualism on controlling a lately learnt language: An ERP study. Frontiers in Psychology, 4:815. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00815

Santesteban, M., Pickering, M.J. & Branigan, H.P. (2013). The effects of word order on subject-verb and object-verb agreement: Evidence from Basque. Journal of Memory and Language, 68, 160-179. [www].

Laka, I., Santesteban, M., Erdocia, K., & Zawiszewski, A. (2012) The Basque language in the minds of native and non-native bilinguals. In Pello Salaburu & Xabier Alberdi (Eds.) The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country. Current Research Series No. 9. Reno: University of Nevada. pp. 157-172. ISBN: 978-1-935709-30-5.

Santesteban, M., Pickering, M. J., & McLean, J. F. (2010). Lexical and phonological effects on syntactic processing: Evidence from syntactic priming. Journal of Memory and Language, 63, 347-366. [www] (pdf) (Scopus: 3 citations).

Costa, A., Albareda, B. & Santesteban, M. (2008). Assessing the presence of lexical competition across languages: Evidence from the stroop task. Bilingualism: Language and Cognition, 11, 121-131. [www] (pdf) (Scopus: 4 citations).

Costa, A., Santesteban, M., & Ivanova, I. (2006). How do highly proficient bilinguals control their lexicalization process? Inhibitory and Language-Specific Selection mechanisms are both functional. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 32, 1057-1074. [www] (pdf) (Scopus: 53 citations).

Costa, A., & Santesteban, M. (2006). The control of speech production by bilingual speakers: Introductory remarks. Bilingualism: Language and Cognition, 9, 115-117. [www] (pdf) (Scopus: 4 citations).

Santesteban, M., Costa, A., Pontin, S., & Navarrete, E. (2006). The effect of word-frequency on lexical selection in speech production: Evidence from semantic homogeneous naming contexts. Cognitiva, 18, 75-84. [www] (pdf)

Santesteban, M., & Costa, A. (2006). Does L1 syntax affect L2 processing? A study with highly proficient early bilinguals. In Beatríz Fernández & Itziar Laka (eds.) Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. EHUko argitalpen zerbitzua, Bilbao, 817-834. (pdf)

Costa, A., Santesteban, M., & Caño, A. (2005). On the facilitatory effects of cognate words in bilingual speech production. Brain and Language, 94, 94-103. [www] (pdf) (Scopus: 47 citations).

Costa, A. & Santesteban, M. (2004). Lexical access in bilingual speech production: Evidence from language switching in highly proficient bilinguals and L2 learners. Journal of Memory and Language, 50, 491-511. [www] (pdf) (Scopus: 94 citations). Among the “Top 25 Hottest Articles” of Journal of Memory and Language in 2011 (7th position).

Costa, A. & Santesteban, M. (2004). Bilingual word perception and production: two sides of the same coin? Trends in Cognitive Sciences, 8, 253. [www] (pdf). (Scopus: 12 citations).

KONFERENTZIETAKO AURKEZPENEN aukeraketa bat

Hatzidaki, A., & Santesteban, M. (2021). Emotional attractors in subject-verb number agreement. Comunicación oral presentada en el 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Atenas, Grecia. (30 de agosto – 3 de septiembre).

Cano, V., Laka, I., & Santesteban, M. (2021). Eyetracking prediction and ungrammaticality detection in the healthy aging brain. Póster presentado en la Architectures and Mechanisms of Language Processing (AMLaP) Conference, París, Francia.

Santesteban, M., & Isasi-Isasmendi, A. (2021). The effect of language switching on syntactic processing. Comunicación oral presentada en el XV International Symposium of Psycholinguistics, Madrid, España. (22-25 de junio)

Hatzidaki, A., & Santesteban, M. (2021). Investigating the effect of a non-standard foreign script on emotional word processing. Comunicación oral presentada en el XV International Symposium of Psycholinguistics, Madrid, España. (22-25 de junio)

Cano, V., Laka, I., & Santesteban, M. (2021). Predictability and grammaticality detection in the healthy aging brain: an eyetracking study of sentence comprehension in older adult Spanish speakers. Poster presentado en el XV International Symposium of Psycholinguistics, Madrid, España. (22-25 de junio)

Cano, V., Laka, I., & Santesteban, M. (2021). Prediction and ungrammaticality detection: Young versus old adults. Comunicación oral presentada en The International Online Workshop on Language in Healthy and Pathological Aging, 29-30 April 2021 https://agelang.wordpress.com/

Santesteban, M., Lorusso, P., Hatzidaki, A., Laka, I., & Zawiszewski, A. (2019). Lexical predictability effects on gender and number agreement encoding reveal their differences. Oral communication at the conference Psycholinguistics in Iceland – Parsing and Prediction, Reykjavik, Iceland. (laburpena hemen)

Santesteban, M., Lorusso, P., Hatzidaki, A., Laka, I., & Zawiszewski, A. (2019). Lexical predictability effects on agreement encoding reveal the differences between gender and number features. Oral communication at the XIV International Symposium of Psycholinguistics, Tarragona, Spain. (laburpena hemen)

Santesteban, M. (2018) On the processing of agreement in a morphologically rich language: Basque. Invited talk presented at the Woche der baskischen Sprache (Basque Language Week) organized by the Institut für Romanische Philologie of the Freie Universität, Berlin, Germany.

IKERKETA PROIEKTUAK

2022 – 2025: Ikerlari nagusia (Dr. Kepa Erdoziarekin batera) ikerketa proiektu honetan: Cross-linguistic influence in language learning, processing and aging (CROSSLANGUAGING) (PID2021-124056NB-I00) Ministerio de Ciencia e Innovación. (51.424€)

2020 – 2021: ACELERA ikerkata sareko kidea (Red Albert Costa sobre efectos de lengua extranjera relacionados  con la aculturación; RED2018-102615-T; IP: Jon Andoni Duñabeitia), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (15.000€)

 

2019 – 2021: Ikerlari nagusia (Kepa Erdoziarekin batera) ikerketa proiektu honetan:  Cross-linguistic activation effects in bilingual language processing and learning (PGC2018-097970-B-I00), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (60.500€)

2015 – 2018: Ikerlari nagusia ikerketa proiektu honetan:  Prediction and agreement: Mechanisms of language processing (FFI2014-55733-P), Ministerio de Economía y Competitividad. (70.000€)

2010 – 2013: Ikerlari nagusia ikerketa proiektu honetan: Verb agreement encoding during language production and comprehension (Europako Batzordea: Marie Curie Reintegration grants. (45.000€)

2010 – 2013: Ikerlari nagusia ikerketa proiektu honetan: Procesamiento de la concordancia verbal en la producción y la comprensión del lenguaje: Efectos de atracción de número (Ministerio de Ciencia e Innovación). (30.000€)

2010 – 2012: Juan de la Cierva ikerlaria (Ministerio de Ciencia e Innovación).

2007 – 2009: Marie-Curie Intra-European Fellowship (Europako Batzordea) (Final Activity Report – L2SYNTAXPROD)

2006 – 2007: Doktoretza ondoko beka (Ministerio de Educación y Ciencia).

2000 – 2004. Doktoretza aurreko beka (Eusko Jaurlaritza).

 

IRAKASKUNTZA

2010/11, 2011/12, 2012/13 & 2013/14: Fundamentos y Principios de Psicolingüística y Neurolingüística (Dr. Adam Zawiszewskirekin batera), Master in Theoretical and Experimental Linguistics at the University of the Basque Country (UPV/EHU).

2016/17, 2021/22, 2022/23, 2023/24: Advanced Course in Psycholinguistics and Neurolinguistics (Dr. Kepa Erdociarekin batera), Master in Theoretical and Experimental Linguistics at the University of the Basque Country (UPV/EHU).

2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24: Metodología de la Investigación Lingüística, Master in Theoretical and Experimental Linguistics at the University of the Basque Country (UPV/EHU).

2011/12 & 2012/13: Applied Linguistics (Dr. Adam Zawiszewski eta Dr. Kepa Erdoziarekin batera), Master in Linguistics and Basque Philology at the University of the Basque Country (UPV/EHU).

2013/14; 2017/18 & 2018/19: Research Seminar on Language Processes, Master in Theoretical and Experimental Linguistics at the University of the Basque Country (UPV/EHU).

2015/16: Research Seminar in the Neurocognition of Language, Master in Theoretical and Experimental Linguistics at the University of the Basque Country (UPV/EHU).

2015/16: Psikolinguistika, Grado en Estudios Vascos, UPV/EHU.

2016/17: Psicolingüística (Dr. Kepa Erdoziarekin batera), Grado en Estudios Vascos, UPV/EHU.

IKUSKATZAILE LANA

Ondoko ISI nazioarteko aldizkarietarako ohiko ikuskatzaileaJournal of Memory and Language; Bilingualism: Language and Cognition; Language, Cognition and Neuroscience; Acta Psychologica; Applied Psycholinguistics; Journal of Cognitive Psychology; Second Language Research; Memory and Cognition; Frontiers in Language Sciences (Frontiers in Psychology); Clinical Linguistics and Phonetics; Attention, Perception & Psychophysics.

Ondoko ikerketa agentzietarako ikuskatzailea: Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP); French Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Comments are closed.