DOCUtalks at University of the Basque Country

DOCUtalks (14-15 April 2016) at University of the Basque Country

DOCUtalks. Professionals Talk about their International Experience in documentary filmmaking, production and programming.
Download program / Descarga el programa completo / Ikusi programa osoa: docutalks2016

https://www.ehu.eus/ehusfera/docutalks/

 

+ información en inglés, euskera y castellano:

When?: 14 and 15 of April (2016).
Where?: Auditorium. Faculty of Social Sciences and Communication. LEIOA.
University of the Basque Country. Campus of Biscay
Timetable: from 10 to 13 and from 14:30 to 17:30
Attendance is free and open to the general public. If you are willing to attend, please send an email to aida.vallejo@ehu.eus. Please note, that it is compulsory to reserve a seat to participate in the role play on Friday afternoon. You can add a note with your preference for a specific role and your level of English.

Certificate and ECTS credits: A certificate will be issued to all participants, including information about the sessions attended. Students attending all sessions will get 0.5 ECTS credits.

Información en euskera y castellano:

 


DOCUtalks. Profesionalek haien esperientzia internazionalari buruz hitz egiten dute errealizazio, produkzio eta programazio eremutan.

www.ehu.eus/ehusfera/docutalks/

Noiz?: Apirilaren 14 eta 15ean
Non?: Auditorioa. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea.
LEIOA
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU. Bizkaiko Kanpusa.
Ordutegia: 10-13 goizean, 14:30-17:30 arratsaldean
Sarrera doan eta irekia publiko osoari (profesional, ikasleak, publiko osoa). Parte hartzeko, eman izena aida.vallejo@ehu.eus emailan (Role play-an parte-hartzeko beharrezkoa da plazaren erreserba egitea. Aipatu ea rol konkretu bat nahiago duzun, bai eta zein den zure ingeles maila).

Hizkuntza: lehenengo hitzaldia gazteleraz izango da ingelezko itzulpenarekin. Beste guztiak ingelesaz (diapositiba elebidunak erabiliko dira maila baxuko ikasleek hitzaldiak ulertzen laguntzeko).

Ziurtagiri eta ECTS kredituak: Ziurtagiri bat eskuratuko da parte-hartzaileei, bertaratu diren sesioei buruzko informazioarekin.
0.5 ECTS kredituak jasoko dituzte saio guztietara joaten direnek.


DOCUtalks. Charlas de profesionales sobre su experiencia internacional en la realización, producción y programación de documental.

www.ehu.eus/ehusfera/docutalks/

¿Cuándo?: 14 y 15 de abril (2016).
¿Dónde?: Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. LEIOA.
Universidad del País Vasco UPV/EHU. Campus de Bizkaia.
Horario: de 10 a 13 y de 14:30 a 17:30
Entrada libre y gratuita (para estudiantes, profesionales, público en general). Enviar email a aida.vallejo@ehu.eus para confirmar participación
(es necesario reservar plaza para el juego de rol).

Idioma: la primera charla (Shooting abroad: Jai Alai Blues) será en castellano con traducción al inglés, el resto de charlas serán en inglés, con diapositivas de apoyo bilingües para que sean más fáciles de seguir por alumnado con nivel bajo de inglés.

Certificado y créditos ECTS: Se emitirá un certificado de asistencia a todos/as las participantes, con información de las sesiones en las que se ha participado.
Se otorgarán 0.5 créditos de libre elección por la asistencia a las 4 sesiones.

 

Comments are closed.