Projects

Estudo Interdisciplinar de Comunidades Alto Medievais. O caso de Viseu

Researcher(s):
Catarina Tente (Universidade Nova de Lisboa)
Period:
from 2013 to 2015
Financing entity:
Fundação Calouste Gulbenkian
Description:

Miembro del Equipo Investigador: Marta Moreno García