Eskari-orria

Aldezleari eskaria egiteko ondoko eskari-orria bete behar da:

ALDEZLEARI ESKAERA

null
null
null
null
Taldea:
null
null
null
(Dokumenturik aurkeztu nahi izanez gero, bidali posta arruntaren bidez edota, eskaneatu ondoren, posta elektronikoz).
(Dokumenturik aurkeztu nahi izanez gero, bidali posta arruntaren bidez edota, eskaneatu ondoren, posta elektronikoz).
null
Baimena ematen diot Aldezleari eskaera honetan agertzen diren datu pertsonalen tratamendurako (ikusi azpian datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa):
Baimena ematen diot Aldezleari eskaera honetan agertzen diren datu pertsonalen tratamendurako (ikusi azpian datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa):
Baimena:
null

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak apirilaren 27an emandako 2016/679 EB Erreglamenduko 13. artikuluarekin bat etorrita (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko erreglamendua), honen bidez jakinarazi nahi dizut zure datuak UPV/EHUren erantzukizunpeko fitxategian gordeko direla, eta, era berean, honen berri ere eman nahi dizut:

  • Datu tratamenduaren arduraduna: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
  • Datu tratamenduaren helburua: Unibertsitateko kideek aldezleari aurkeztutako galderak eta kexuak izapidetzea eta ebaztea.
  • Datu tratamenduaren legitimazioa: Datuen tratamenduaren arduradunak legez daukan eginbeharra betetzea.
  • Datu tratamenduaren hartzaileak: Aldezlearen eskumeneko espedienteak ebazteko prozesuan parte hartzen duten UPV/EHUko organoak, zerbitzuak edo langileak. Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak agindu ezean.
  • Eskubideak: Datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko; bai eta beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian azaltzen denez.
  • Informazio osagarria: http://www.ehu.eus/babestu