inf_impreso

Eskari-orria

Aldezleari eskaria egiteko ondoko eskari-orria bete behar da:

Formularioa

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak apirilaren 27an emandako 2016/679 EB Erreglamenduko 13. artikuluarekin bat etorrita (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko erreglamendua), honen bidez jakinarazi nahi dizut zure datuak UPV/EHUren erantzukizunpeko fitxategian gordeko direla, eta, era berean, honen berri ere eman nahi dizut:

  • Datu tratamenduaren arduraduna: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
  • Datu tratamenduaren helburua: Unibertsitateko kideek aldezleari aurkeztutako galderak eta kexuak izapidetzea eta ebaztea.
  • Datu tratamenduaren legitimazioa: Datuen tratamenduaren arduradunak legez daukan eginbeharra betetzea.
  • Datu tratamenduaren hartzaileak: Aldezlearen eskumeneko espedienteak ebazteko prozesuan parte hartzen duten UPV/EHUko organoak, zerbitzuak edo langileak. Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak agindu ezean.
  • Eskubideak: Datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko; bai eta beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian azaltzen denez.
  • Informazio osagarria: http://www.ehu.eus/babestu