Arabako Campuseko Deialdiak

Bukatuta dauden deialdiak

MICAELA PORTlLLA ERAIKINEAN IKERKETA ESPARRUAK ESLEITZEKO DEIALDI PUBLIKOA. Behin-behineho ebazpena

2015eko abenduaren 14an, Ikerketaren arloko errektoreordetzak eta Arabako Campuseko errektoreordetzak hatera publikatu zuten MICAELA PORTILLA ERAIKINEAN IKERKETA ESPARRUAK ESLEITZEKO DEIALDI PUBLIKOA

Eskaeren ebaluazioa egiteko izapidea amaitu ondoren, HONAROA ERABARI DUTE:

Behin-behinean onartutako eta baztertutako eskaeren zerrenda Ikerketaren arloko errektoreordetzaren eta Arabako Campuseko errektoreordetzaren web atarietan argitara dadila agintzea.
Onartutako eskaeren kasuan, ikertzaile nagusiek 2016.ko irailaren 1etik 13ra arte (biak barne) laguntza hartzeko edo hari uko egiteko epea izango dute. Erabakia posta elektronikoz jakinarazi beharko dute Ikerketaren arloko errektoreordetzara mezua igorriz: rrhh-inves.dgi@ehu.eus helbidera mezua igorriz: vrinvestigacion@ehu.eus

Ebazpenean aipatutako lokalaren esleipena baldintzatuta daga ikertaldeak gaur egun erabiltzen duen espazioa egitezko husteari. Aldi berean, baztertutako eskaeren kasuan, 2016ko irailaren 1etik 13ra arte (biak barne) epea izango dute ikertzaile nagusiek alegazioak aurkezteko. Idazkiak Ikerketaren arloko errektoreordetako Ikerketaren Gestioko Zuzendariari zuzendu beharko dizkiote.

Alegazioak paper euskarrian aurkeztu beharko dituzte nahitaez Unibertsitatearen Erregistro Orokorrean, edo bestela, Correasen bulegoetako batean, bidalketa  administratiboaz baliatuz, hau da, gutun-azal irekian eta ziurtatutako postaz hurrengo helbidera bidaliz:

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Ikerketaren,Arloko Errektoreordetza (Deialdien Atala)
Errektorego eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 - Leioa (Bizkaia)

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak zehazten dituen bidetatik at jasotako zuzentze guztiak bazkertuak izango dira.

 

                                       MICAELA PORTILLA ERAIKINEAN IKERKETA
TALDE ESKATZAILEAREN OTRI KODEA EBILI (m2)  ESLEITUTAKO LOKALA
GIC 10/134 80 2A22
GIC 10/157 57 2A20
GIC 10/20 93 2A14
GIC 10/69 116 3A07
GIC12/113 29 3A13
GIC12/170 88 3A14
GIC12/197 29 1A09
GIC12/41 125 2A17
GIC12/61 83 3A10
GIC12/71 130 3A17
GIC12/92 140 2A07
GIC 12/98 123 2A10
GIC12/86 79 1A07
Talderik gabe -  

Oharra: Eusko Jaurlaritzak onartutako eta finantzatutako ikertalderik gabe aurkeztutako eskaria baztertu egin da deialdiko 6.1 baldintza bete ez izateagatik.