SPSS eta R Commander. Ikerketa ez-esperimentaletako datuen analisia