2019ko Lekualdaketa-lehiaketa

Lekualdaketa-lehiaketa - AZP Funtzionarioa - 2019

2019/06/25eko deialdia. Eskariak aurkezteko epea: 19/07/05tik 19/07/26ra, biak barne

Deialdiaren erabakia - OINARRIAK

ERABAKIA, 2019.ko Ekainaren 25ekoa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko gerentearena, UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako karrerako funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeko xedez lehiaketarako deia egiteko dena

Eskariak aurkeztea

Epea: 19/07/05etik 19/07/26ra, biak barne

Aurkezteko lekua: Eskariak eredu ofizial eta arautuan aurkeztuko dira, bide elektronikoa erabilita: Pertsonalen Atarian eskari orria betez eta gordez. Nire lanpostua/Hautaketa-prozesuak/Lekualdatzeko/lanpostu hutsak betetzeko lehiaketa eskatzea

Enlace

Epaimahia

Onartuak eta baztertuak izan direnen behin-behineko zerrenda

-Erreklamazioen epea: 19/11/18tik 19/11/22ra, biak barne

Epea luzatuta 19/11/26ra barne

Onartuak eta baztertuak izan direnen behin-betiko zerrenda

Merezimenduetan lortutako puntuen araberako behin-behineko zerrenda

Erreklamazioak aurkezteko epea:  20/10/26tik 20/11/13ra, biak barne

Akatsak aurkitu dira UPV/EHUko gerentearen 2020ko urriaren 22ko Ebazpenaren eranskineko titulazioen atalean. Ebazpen horren bidez, 2019ko ekainaren 25eko Ebazpenaren bidez deitutako lekualdatze-lehiaketako merezimenduen behin-behineko puntuazioen zerrenda argitaratu zen. Beraz, jakinarazten da datorren ostiralean, 20/10/30ean, berriro argitaratuko dela eranskin zuzendua, eta erreklamazioak egiteko epea 20/11/13ra arte luzatuko dela.

merezimenduen puntuazioen behin-behineko zerrendaren hutsen zuzenketa

Eranskin osoa berriro argitaratu da, zuzenduta. Erreklamazioak aurkezteko epea 20/11/13ra arte luzatu da

Merezimenduetan lortutako puntuen araberako behin betiko zerrenda

Erabakia, 2020ko abenduaren 17koa, UPV/EHU ko Gerentearena, honen bidez behin-behineko balorazioaren errelamazioak erabakitzen dira, eta 2019ko ekainaren 25eko erabakiaren bidez deitutako lekualdaketa lehiaketaren merezimenduen behin betiko puntuazioak onartzen eta argitaratzen dira.

Eranskinak:

I. eranskina – Merezimenduen behin-behineko baloraziorako erreklamazioak ebaztea eta ofiziozko zuzenketak

II. eranskina: Merezimenduetan lortutako puntuen araberako behin betiko zerrenda

 

Behin-behineko esleipena

Erabakia, 2020ko abenduaren 17koa, UPV/EHUko Gerentearena, 2019ko ekainaren 25ko erabakiaren bidez deitutako lanpostuak behin-behinean esleitzen dituena lekualdaketa lehiaketaren bidez hornitu daitezen.

Erreklamazioen epea: 20/12/21etik 21/01/08ra, biak barne

Behin betiko esleipena

Erabakia, 2021eko otsailaren 8koa, UPV/EHUko Gerentearena, behin-behineko esleipenaren aurkako erreklamazioak ebazten dituena eta 2019ko ekainaren 25eko erabakiaren bidez lekualdatze lehiaketa bidez betezeko deitutako lanpostuak behin betiko esleitzen dituena

 

Behin betiko esleipena aldatzea, berraztertzeko errekurtso bat baiesteagatik

Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Gerente de la UPV/EHU, por la que se estima el recurso de Karmele Roldan Gutiérrez contra la Resolución de 8 de febrero por la que resuelven las reclamaciones a la adjudicación provisional y se adjudican con carácter definitivo los puestos de trabajo convocados por resolución de 25 de junio de 2019, modificándose la adjudicación definitiva e incorporando un nuevo puesto a la relación de puestos convocados a resultas por resolución de 12 de febrero de 2021

BIGARREN FASEA

Deialdia

ERABAKIA, 2021eko otsailaren 12koa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko gerentearena. Honen bidez deialdia egiten da UPV/EHUko administrazio eta zerbitzuetako karrerako funtzionarioen lanpostuen lehiaketan hutsik geratu diren plazak betetzeko faserako.

Epea: 21/02/15etik 21/03/01era, biak barne
Epea martxoaren 3ra arte luzatu da, deialdiko lanpostuen zerrendan lanpostu berri bat sartu delako: F674 Saileko idazkaria (Metdo kuantitatiboak saila)

Onartuak eta baztertuak izan direnen behin-behineko zerrenda

ERABAKIA, 2021eko martxoaren 12koa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko gerentearena, 2019ko ekainaren 25eko Erabakiaren bidez deitutako lekualdaketa  lehiaketaren lehen faseko esleipenen ondorioz hutsik geratu ziren lanpostuak betetzeko faserako onartuak eta baztertuak izan direnen behin-behineko zerrenda argitaratzeko dena.

Erreklamazio epea: 21/03/15etik 21/03/22ra, biak barne

Onartuak eta baztertuak izan direnen behin betiko zerrenda

ERABAKIA, 2021eko martxoaren 30ekoa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko gerentearena, 2019ko ekainaren 25eko Erabakiaren bidez deitutako lekualdaketa  lehiaketaren lehen faseko esleipenen ondorioz hutsik geratu ziren lanpostuak betetzeko faserako onartuak eta baztertuak izan direnen behin betiko zerrenda argitaratzeko dena.

Merezimenduetan lortutako puntuen araberako behin-behineko zerrenda

ERABAKIA, 2021eko apirilaren 16koa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko gerentearena, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda aldatzen duena eta 2019ko ekainaren 25eko Erabakiaren bidez deitutako lekualdaketa lehiaketaren bigarren faseko merezimenduetan lortutako puntuen araberako behin-behineko zerrenda argitaratzeko dena.

Lehen fasean parte hartu ez zuten lehiakideei lan egiteagatik emandako puntuazioa falta dela ohartuta, astelehenean akatsen zuzenketa bat argitaratuko da, eranskina zuzenduta

merezimenduen puntuazioen behin-behineko zerrendaren hutsen zuzenketa

ERABAKIA, 2021eko apirilaren 19koa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko gerentearena, 2019ko ekainaren 25eko Erabakiren bidez deitutako lekualdaketa lehiaketaren bigarren faseko merezimenduen puntuazioen behin-behineko zerrendaren hutsen zuzenketa argitaratzen duena.

Behin betiko puntuazioak

ERABAKIA, 2021eko MAIATZAREN 13koa, UPV/EHUko GERENTEARENA. HONEN BIDEZ BEHIN-BEHINEKO BALORAZIOAREN ERREKLAMAZIOAK ERABAKITZEN DIRA, ETA 2019ko EKAINAREN 25eko ERABAKIAREN BIDEZ DEITUTAKO LEKUALDAKETA LEHIAKETAREN BIGARREN FASEKO MEREZIMENDUEN BEHIN BETIKO PUNTUAZIOAK ONARTZEN ETA ARGIRATZEN DIRA.

Behin-behineko esleipena

ERABAKIA, 2021ko MAIATZAREN 13koa, UPV/EHUko GERENTEARENA, 2019ko EKAINAREN 25eko ERABAKIAREN BIDEZ DEITUTAKO LEHIAKETAREN BIGARREN FASEARI  DAGOZKION LANPOSTUAK BEHIN-BEHINEAN ESLEITZEN DITUENA

Hutsen zuzenketa

ERABAKIA, 2021eko maiatzaren 18koa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko gerentearena, 2019ko ekainaren 25eko Erabakiren bidez deitutako lekualdaketa lehiaketaren bigarren faseko merezimenduen puntuazioen behin betiko zerrendaren eta behin-behineko esleipanaren hutsen zuzenketa argitaratzen duena.

Behin betiko esleipena

ERABAKIA, 2021eko EKAINAREN 17koa, UPV/EHUko GERENTEARENA, BEHIN-BEHINEKO ESLEIPENAREN AURKAKO ERREKLAMAZIOAK EBAZTEN DITUENA ETA 2019ko EKAINAREN 25eko ERABAKIAREN BIDEZ DEITUTAKO LEHIAKETAREN BIGARREN FASEARI  DAGOZKION LANPOSTUAK BEHIN BETIKO ESLEITZEN DITUENA