info_grupos investigacion

Ikerketa Taldeak

 • Cancer and Translational Medicine

  Taldeko arduraduna:Maria Dolores Boyano

 • Laboratory of Stem Cells, Development and Cancer

  Taldeko arduraduna: Juan Aréchaga Martínez

 • Jaioinguruko Asfixiako Garun-Lesioa

  Taldeko arduraduna: Enrique Hilario

 • Ehunen homeostasia, berrikuntza eta desberdintzapena.

  Taldeko arduraduna: Francisco José Sáez Crespo

 • Signaling lab: Cell signaling in Organogenesis, Cancer and Tissue Regeneration
  Cell Signaling mechanisms in Development, Cancer and Stem cells
  Taldeko arduraduna: Fernando Unda
 • Oftalmo Biologia Experimentaleko Taldea (www.ehu.es/gobe)

  Taldeko arduraduna: Elena Vecino

 • Taldea: Patofisiología del microambiente hepático

  Taldeko arduraduna: Elvira Olaso Montero

 • Taldea: Minbizi-markatzaileak eta terapia berriak

  Taldeko arduraduna: Mª Dolores Boyano eta Aintzane Asumendi

 • Taldea: Ehunen ingeniaritzako taldea

    Taldeko ardureduna: Ana Alonso Varona  eta Teodoro Palomares Casado

 

 

Cancer and Translational Medicine​​​​​​​​​​​​​​ Taldea

 • Proteomikaren, lipidomikaren eta immunohistokimikaren bidezko diagnostiko eta pronostiko molekularra, larruazaleko melanoman eta giza giltzurrun-kartzinoman. Ikerlariak: Aintzane Asumendi, Gorka Larrinaga, Aintzane Apraiz, Gorka Pérez-Yarza, Itxaro Pérez Urzelai, Jon Danel Solano Iturri, Jesús Gardeazabal, Rosa Izu Belloso, Ana Sánchez Diez, José Luís Díaz Ramón y María Dolores Boyano.

  • Progresio metastasikoaren markatzaile histopatologikoak

  • Markatzaile serologikoak: zitozinak eta beste proteina seriko batzuk, progresio tumoralaren eta gaixotasun metastasikoaren tratamenduekiko erresistentziaren markatzaile gisa.

  • Markatzaile lipidomikoak, masa-MALDI-IMS espektrometria bidez.

  • Mikroinguruneak progresio tumoralean eta metastasian duen parte-hartzearen

   azterketa, inmunofenotipatuaren eta espektro anitzeko irudiaren bidez.

 • Tumore exosomak melanomaren diagnostikoan eta pronostikoan eta txerto pertsonalizatuen diseinuan. Ikerlariak: Aintzane Asumendi, Aintzane Apraiz y María Dolores Boyano, Jesús Gardeazabal, Rosa Izu Belloso, Ana Sánchez Diez, José Luís Díaz Ramón

  • Tumore-exosomen karakterizazio molekular eta funtzionala: tumore-exosomen karakterizazio proteomikoan eta tumore-zelulen edo mikroingurune tumoraleko beste zelula batzuen portaeran duten funtzioan zentratutako oinarrizko ikerketa-lerroa. Tumore-progresioaren mekanismoekin lotuta.

  • Exosomen aplikazio klinikoak: azterketa lerro translazionala, bi alderdirekin: a) odoletik isolatutako proteina exosomalen potentziala biomarkatzaile gisa jarduteko progresio tumoralean eta metastasia garatzeko edo tratamendu jakin bati erantzuteko gai diren pazienteak identifikatzean, eta b) exosoma autologoen potentziala, pazientearen tumorearen aurkako erantzuna estimulatzeko.

 • Gibeleko tumorearen mikroingurunearen patofisiologia. Ikerlariak: Beatriz Arteta, Elvira Olaso, Joana Marquez, Aitor Benedicto

  Mikrogiro tumoralean zentratutako mikrogiro hepatikoaren biologia zelularrari eta molekularrari buruzko oinarrizko ikerketa eta ikerketa translazionala.

  • Koloneko kartzinomaren gibeleko metastasiaren garapenean erantzun immune eta angiogeniko lokalaren karakterizazioa. Manosa-hartzailearen eta zelularteko atxikitze-molekularen papera (ICAM)

  • Zelula izartsu hepatikoen efektu prometastatikoen ezaugarritzea metastasi hepatikoen garapenean.

  • Estroma tumoralaren zeregina tumorearen aurkako kimioterapiekiko erresistentzian.

  • Mikrogiro hepatikoaren modulazioa, DDR1 eta DDR2 diskoidina domeinu-hartzaileen bidez.

 • Stem Cells and Regenerative Medicine. Ikerlariak: M Noelia Andollo, Jon Arluzea, Jaime Echevarria, Juan A Durán de la Colina

  Oinarrizko ikerketa: linbo esklero-kornealeko zelula amen eta bere nitxoaren azterketa. Zelula-hedapenak optimizatzea, transplanterako eta kornea-birsorkuntzarako, limbarr-gutxiegitasuneko patologian. Kornea-orbaintzea.Ikerketa Traslazionala: ordezko korneal bioingenierizatuak garatzea, korneako zauriak eta patologia limbarra tratatzeko.
  • Begietako gainazala birsortzea terapia aurreratuen bidez.
  • Hazkuntza-faktoreetan aberatsak diren hemoderibatuen bidezko korneako orbaintzea.

  • Enbrioi-zelula amen (ES) eta tumore-zelula amen (EC) ezberdintzapen eta apoptosi-prozesuetako interfase nukleo-zitoplasmikoaren azterketa.

Jaioinguruko Asfixiako Garun-Lesioa

 • Jaioberrien entzefalopatia hipoxiko-iskemikoren (HI) eredu experimentaletan burututako kalte zerebrala ekiditeko estrategi neurobabesleen efikaziaren ikerketa.
  • Ehun eta zelulen lesioaren mekanismoak entzefalopatia hipoxiko-iskemikoan
  • Estrategia neurobabesleak
  • HI lesioaren azterketa histoanatomikoa

Ehunen homeostasia, berrikuntza eta desberdintzapena.

 • Papel de las rutas de señalización celular en el desarrollo de las lesiones cancerosas gástricas.
 • Papel de las rutas de señalización celular en la espermatogénesis.

Cell signaling in Organogenesis, Cancer and Tissue Regeneration

 • Hezur-ehunaren, nerbio-ehunaren, ehun baskularraren eta ehun adiposoaren birsorkuntza giza hortz-haginetako zelula ametatik abiatuz.(Gaskon Ibarretxe, José Ramón Pineda, Lucia Jiménez, Patricia García). Nerbioen, hezurraren, ugatzaren eta odol-hodien birsorkuntzarekin konpatibleak diren fenotipoetara bideratzeko zelula amen seinaleztapenaren azterketa.
 •  Minbiziaren ikerketarako eta ehunen ingeniaritzarako biomaterialak eta nanopartikulak.(Gaskon Ibarretxe, José Ramón Pineda, Iker Badiola, Olatz Crende, Patricia García).  Biomaterialen eta dispositibo nanoteknologikoen gaineko zelulen seinalizazioaren eta jokaeraren azterketa, industria eta osasun arloko helburuekin.

 • Konbertasen jardueraren azterketa, minbiziko zelula amen itu terapeutikotzat (stem-like cells or tumor initiating cells) (Iker Badiola, Francisco José Sáez, Asier Valdivia, Edurne Alonso, Laura Gómez, Carmen de la Hoz, Olatz Crende, Patricia García). Minbiziko zelula ametako itu terapeutikoen identifikazioa mikroinguruneko zeluletan eragiten duten efektuak arintzeko.

Oftalmo Biologia Experimentaleko Taldea

 • Erretinaren nuerobabesa. Glia-Neurona elkarrekintzaren azterketa. Müller gliak askatutako molekulen karakterizazioa eta hauek erretinako zelula ganglionarren birsorkuntzan eta neurobabesean duten eragina.
 • Glaukoma. Glaukoma duten pazienteen humore urtsuaren eta Schlemm kanalaren  azterketa. Neuronetako kaltearen azterketa glaukomaren eredu experimentaletan.
 • Negar malkoaren biomarkadoreak. Proteomikako eta lipidomikako tekniken bidezko negar-malkoaren analisia, gaixotasun oftalmologikoen eta neurodegeneratiboen diagnosirako biomarkadoreen bila.
 • Begi-gainazalaren birsorkuntza bultzatuko duten faktore trofiko terapeutikoak askatzen duten hidrogelen diseinua.

Grupo: Patofisiología del microambiente hepático.
Investigación básica y translacional sobre la biología celular y molecular del microambiente hepático centrado en el microambiente tumoral y fibrótico.

 • Caracterización de la respuesta inmune y angiogénica local durante el desarrollo de metástasis hepáticas de carcinoma de colon. Papel del receptor de manosa y de la molécula de adhesión intercelular (ICAM)
 • Caracterización de los efectos prometastáticos de las células estrelladas hepáticas durante el desarrollo de metástasis hepáticas del carcinoma de colon.
 • Papel del estroma tumoral en la resistencia a quimioterapias anti-tumorales.
 • Efecto prometastático de proteínas derivadas de Cándida albicans en la metástasis hepática de carcinoma de colon.
 • Modulación del microambiente fibrótico hepático por receptores de dominio discoidina DDR1 y DDR2.

Taldea: Minbizi-markatzaileak eta terapia berriak.

 • Giza melanomaren pronostikorako eta sentikortasunerako markatzaileak
 • Minbiziaren aurkako farmako berriak: antihistaminiko eta erretinoide sintetikoak.
 • Nanohidrogel "adimenduen" aplikazioa minbiziaren aurkako tratamenduan.

Taldea: Ehunen ingenieritza.

 •  Medicina Regenerativa e Ingeniería Tisular: diseño de sustitutos tisulares para defectos condrales.
 •  Investigación Oncológica: diseño de nuevas estrategias terapéuticas para el cáncer de colon. Estudio sobre modelos 3D in vitro e in vivo.