Tarifak

Honako hauek dira tratamendu ohikoenen onartutako tarifak:

Tarifak
Tratamendua
Helduen urteroko azterketak 10,00
Hagin ateratze sinpleak 5,00
Hagin ateratze konplikatuak 34,00
Zati bigunetako hantura txikiak 45,00
Txosten hispatologikoak 40,00
Tartrektomia (garbiketa) 28,00
Koadrantekako harraskatzea eta kuretajea 40,00
Obturazio sinplea (I-II-III-V motak) 28,00
Obturazio konplexua (IV mota eta M.O.D) 45,00
Haurretako obturazio sinplea 17,00
Haurretako obturazio konplexua 28,00
Berregite lan handiak 55,00
Haurretako berregite lan handiak 38,00
Hodi bateko endodontziak 55,00
Bi hodiko endodontziak 60,00
Hiru hodiko endodontziak 65,00
Lau hodiko endodontziak 70,00
Hodi bateko haur endodontziak 35,00
Bi hodiko haur endodontziak 40,00
Hiru hodiko haur endodontziak 45,00
Lau hodiko haur endodontziak 50,00
Kromo-kobaltozko koroa 180,00
Metal preziatu eta paladiozko koroa 195,00
Metal preziatuzko koroa haginetarako eta aurreko haginetarako 215,00
Behin-behineko koroa 28,00
Metal urtuzko ziria 65,00
Protesi osoa, goikoa eta behekoa 540,00
Protesi osoa, goikoa edo behekoa 325,00
Erretxinazko protesi partziala (0-4 pieza) 175,00
Erretxinazko protesi partziala (5-8 pieza) 218,00
Erretxinazko protesi partziala (8 pieza baino gehiago) 285,00
Metalezko protesi partziala (0-4 pieza) 240,00
Metalezko protesi partziala (5-8 pieza) 285,00
Metalezko protesi partziala (8 pieza baino gehiago) 385,00
Protesiaren oinarria berriro betetzea 55,00
Ortodontzia: aparatologia funtzionala 365,00
Ortodontzia: espazioa mantentzekoa 100,00
Ferula oklusala 163,00

Iraunaldia: 2019