Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Titulo - Programa

Programa

XSLaren edukia

Prestakuntza Jardueren Plana

Prestakuntza plana

Doktorego Eskolaren jarduerak

Jarduerarik ez

Programaren jarduerak

Izaera

Orduak

Deskribapena

Jarduera honen barruan ekintza hauek daude aurreikusita: - Programako batzorde akademikoak argitara ematea kanpoko unibertsitate eta ikerguneen eskaintzak doktoregaiek bertan ikerketa egonaldiak egiteko. - Master eta Doktorego Eskolaren web orrian informazio eguneratua izatea beste unibertsitate batzuetan eta erreferentziako ikerguneetan egonaldiak egiteko eta elkarlanean zuzendutako doktoregoak egiteko dauden laguntzez. Edozelan ere, doktorego programako batzorde akademikoak eman beharko dio onespena proposatzen den mugikortasun ekintza bakoitzari. Proposamenak, gutxienez, puntu hauek izan beharko ditu: - Egonaldia egingo duen doktoregaiaren izena. - Ekintzaren helburuak. - Denboraren plangintza. - Harremanetarako pertsona xede ikergunean.

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar ditu jarduera honek: - Doktoregaiak gai izatea arlo eta kultura askotako inguruneetan lan egiteko. - Doktoregaiak gai izatea ikertalde batean beste hizkuntza batzuetan komunikatzeko. - Doktoregaiek trebetasun sozialak eskuratzea jatorri kultural eta ikerketa ibilbide oso desberdinak dituzten ikertzaileekin lan egiteko. - Doktoregaiak gai izatea epe ertain/luzean ikerketarako erabilgarriak izango zaizkien kontaktuak egiteko.

Ebaluazio-sistemak

Tesi zuzendariek ziurtatu beharko dute doktoregaiek honako hauek entregatzen dituztela: - Doktoregaiak egonaldia egin izanaren ziurtagiria. - Egonaldian egindako jardueren txostena, ikasleak eta jardueraren begiraleak sinatuta. - Egonaldiaren ondorioz lankidetzan egindako argitalpen edo hitzaldiak. - Doktoregaiek atzerriko unibertsitate eta ikerguneetan egindako hiru hilabetetik goragoko egonaldien kasuan, nazioarteko tesia egiteko proposamena.

Izaera

Nahitaezkoa

Orduak

50

Deskribapena

Estatuko batzar batean parte hartzea, eta finantza baliabiderik izango ez balitz, jardunaldi batean, txostenak aurkezteko doktorego programaren esparruaren barnean.

Emaitzak

EIkasleak ikerketa eta garapenaren arloan moldatzeko gaitasuna eskuratuko du, eta bilera zientifikoetan parte hartzeko eta ekarpenak egiteko gai izango da.

Ebaluazio-sistemak

Txostena onartuz gero, biltzar edo bilkuraren antolakuntza batzordeak, edo horretarako eskumena duen pertsonak, ziurtagiri bat igorri beharko du, non hautagaiak aurkezpena egin duela adieraziko den. Hala, jarduera ongi egin dela egiaztatuta geratuko da. Programan egin beharreko jarduerei dagokienez, koordinatzaileak aurreikusitako helburuaren lorpen maila ebaluatuko du kuantitatiboki, eta txosten onargarri bat egiteko gaitasuna.

Izaera

Nahitaezkoa

Orduak

50

Deskribapena

Mintegi motako jarduera batean, partaidetza gurutzatuekin eta irakasle batek edo enpresa bateko kide batek zuzenduta, finantzazio eskaera txosten bat landuko da (sektore publikora zuzendua edo enpresa bateko organo gorenetara zuzendua), ikerketa, garapen edo berrikuntza proiektu bat garatzeko.

Emaitzak

Ikasleak ezagutzaren eta produktuaren garapen arloan lana egiteko gaitasuna eskuratuko du, jabego intelektualaren esan nahia eta kudeaketa ezagututa.

Ebaluazio-sistemak

Mintegiko zuzendariak aurreikusitako helburuaren lorpen maila ebaluatuko du kuantitatiboki, eta ikerketa proiektu bat finantzatzeko eskaera bat prestatzeko gaitasuna.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

50

Deskribapena

Hala behar duen ikasleak kalkulu kodeak erabiltzeko gaitasuna eskuratzea MCNP/MCNPX, SCALE, COMSOL, FLUENT, edo teknika esperimentalak AMS edo Partikula Sorten Diagnostikoa. Horiek gabe, nekez burutuko luke bere doktorego tesia.

Emaitzak

Ikaslea gai izango da hautatutako lan eremuan moldatzeko.

Ebaluazio-sistemak

Jardueran onuraz parte hartu izanaren ziurtagiria nahikoa izango da eskatutako gaitasunak eskuratu direla onartzeko. Ikastarora joatea gomendatu duen irakasleak egiaztatuko du hori.

Oferta Anual Actividades - Comun