Titulo - Matrícula

Matrikula

Perfil Ingreso - Ingeniería Materiales Renovables

Onartua izateko irizpideak

Sarrera-profila

Doktorego Programa bereziki gomendatzen da kimika, biomasa, nanozientzia eta materialen zientziarekin erlazionatutako gaietan master mailako ikasketak amaitu dituzten ikasleentzat.

Programako ikasleek ingelesez ematen diren ahozko aurkezpen zientifikoak eta idatzizko lan zientifikoak ulertzeko gai izan behar dute.

Beste profil bat izango litzateke ingeniaritzaren, ingurumen ingeniaritzaren edo pareko baten eta ingeniaritza mekanikoaren edo pareko baten esparruan antzeko titulazioak dituzten ikasleena. Graduko, masterreko edo horien pareko ikasketetan bereganatutako gaitasunak kontuan hartuta, Doktoregoko Batzorde Akademikoak erabakiko du, sarrera profilaren arabera, onartutako ikasle bakoitzaren kasuan bereganatu beharreko prestakuntza, eta horretarako UPV/EHUren ingeniaritzaren eta zientzia esperimentalen arloetako master ofizialetan eskainitako irakasgaietako 4,5 eta 9 ECTS bitartean egin beharko dira . Prestakuntza osagarrien atalean zehaztu dira.

XSLaren edukia

Gomendatutako profilean adierazitakoekin erlazionatutako master bat egin duten ikasleek UPV/EHUk eskainitako master ofizialetako irakasgaietako 4.5 eta 9 ECTS bitarteko kreditu egingo dituzte ingeniaritzaren eta zientzia esperimentalen arloetan. -Propietateak-egitura eta termodinamika/zinetika erlazioak makromolekuletan / material polimerikoen eta konpositen mekanika-Polimeroen sintesi aurreratua-Material polimerikoen egitura eta propietateak-Material zelulosikoen eta horien eratorrien zientzia eta teknologia-Nanomaterialak eta nanoteknologia-From nanoscience to nanotecnology-Material konposatuak eta nanoegiturak-Teknika instrumentalak materialen ingeniaritzan
Titulazioaren egokitzapena % 40Ikaslearen espediente akademikoa % 40Hainbat: ikaslearen elkarrizketa eta aurretiazko prestakuntza % 20 (hizkuntzak: ingelesa % 10 (B1 titulua edo parekoa), prestakuntza egonaldiak % 10)

Gaztelania

Euskara

Ingelesa

Matricula Procedimiento Asignacion - Común

Doktorego tesien tutore edo zuzendari izango diren irakasleak esleitzeko prozedura

Doktorego programan onartua izateko prozedura ebatzi ondoren, Batzorde Akademikoak tutore bat esleituko dio doktoregai bakoitzari, doktorego programan parte hartzen duten UPV/EHUko irakasleen artetik, eta berak zaindu beharko du doktoregaiaren eta Batzorde Akademikoaren arteko interakzioa. Horrez gain, tutorea prestakuntza eta ikerlana doktorego programaren eta Doktorego Eskolaren printzipioetara egokitzeko arduraduna ere izango da.

Matrikula egin ondorengo hiru hilabeteen barruan, Batzorde Akademikoak doktorego tesirako zuzendari bat esleituko dio, programako edozein irakasle izan ahalko dena, eta tutorea bera izan liteke edo ez. Zuzendari hori honakoetan izango da arduraduna: doktoregaiaren prestakuntza eta ikerketa lanak zuzentzen, jarduera horien koherentzian eta egokitasunean, tesiaren gaiaren arloan izango duen inpaktuan eta berritasunean, plangintza eramaten, eta, behar izanez gero, doktoregaiak izena ematen duen beste proiektu eta jardueretara egokitzen.

Zuzendaria UPV/EHUkoa ez bada, tutoreak egingo du unibertsitatearekiko lotura lana.

Tesia zuzendarikidetzan ere egin ahal izango da beste zuzendarikide batekin eta zuzendarikide hori doktorego programakoa izatea ez da nahitaezkoa izango.  Horrez gain, tutorearen edo zuzendariaren izendapena aldatu ahal izango da doktoregoa amaitu aurreko edozein momentutan.

Informazio gehiago behar izanez gero, kontsultatu izapideak eta arautegia.