logo

Ecofisco

lineas_de_investigacion

Ikerketa-ildoak

Osagai fotobabesleen eginkizuna eta mekanismo fisiologikoak estresarekiko tolerantzian.
 
  • Landare-metabolitoak kutsatzaileengatiko estres hidrikoaren eta estres termikoaren biomarkagailu gisa.
  • Ekologia, agronomia eta baso intereseko antioxidatzaileak jenerotan.
  • Ingurumen-estresekiko eta estres antropikoekiko espezie toleranteen aukeraketa.
  • Ekoteknologietarako landare-espezieen aukeraketa.
 
Kutsaduraren monitorizazioa eta fitoerremediazioa, landare-espezieen bidez.
 
  • Kutsaduraren monitorizazioa landareetan
  • Kutsatutako lurren fitoerremediazioa
  • Degradatutako espazioen eta kutsatutako lurren birgaitzea eta landaredia
 
Karakterizaziorako metodologien garapena eta kultura-ondareko elementuetan bionarriadura eragiten duten fototrofoen kontrola.
 
  • Biodeteriogenoen kontrola eta eliminazioa
  • Fototrofoen identifikazioa, teknika ez inbaditzaileen bidez.