EUSKARA_EHUn

Euskara-planak eta arautegiak

EUSKARAREN IV. PLAN GIDARIA

Ekarpenak egiteko epea martxoaren 14 arte izango da, honako helbide honetan: euskara.erreord.proiektuak@ehu.eus

EUSKARA-PLANAK

EUSKARA PROBEN ARAUTEGIA

UPV/EHUren HARREMAN OFIZIALETAN HIZKUNTZEN ERABILERARAKO JARRAIBIDE ETA IRIZPIDEAK