LEGEAK_BILDUMA

LEGEAK-LEYES bilduma

Euskararen normalizazioa konplexutasun handiko prozesua da, eta hori, neurri batean, bere erritmo desberdinetan ispilatzen da. Justizia-administrazioa eta Zuzenbidearen mundua, oro har, normalizazioa astiroago gauzatuz doan eremu horietakoak dira: alde batetik, arloaren zailtasun linguistiko berezkoengatik, eta, bestetik, arauak eta legeak Euskal Herritik kanpoko instantzietan eginak direlako.

Hori horrela izanik ere, bai autogobernu-lanak eta bai Zuzenbide fakultateen jardun akademikoak premia biziaz eskatzen digute oinarrizko lege-testuak euskarara ekartzea. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak eta Euskal Herriko Unibertsitateak bat egiten dute konpromiso horretan, eta hortik dator LEGEAK-LEYES bilduma hau, lege testuak euskaraturik eskaintzen dituena.

Hemen dituzu, zure eskura, bilduma honetan argitaratutako testuak.

 • LEGEAK/LEYES 26:
  Merkataritza Zuzenbidea: aplikazio zabaleko zenbait lege
  Derecho Mercantil: leyes de aplicación general
  Liburura joan
 • LEGEAK/LEYES 25:
  Nazioarteko Zuzenbideari buruzko oinarrizko testuak (II)
  Textos fundamentales de Derecho Internacional (II)
  Liburura joan
 • LEGEAK-LEYES 24:
  Administrazio Publikoen Ondareari buruzko Legea
  Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas
  Liburura joan
 • LEGEAK/LEYES 23:
  Nazioarteko Zuzenbide Publikoa: oinarrizko testu aukeratuak
  Derecho Internacional Público: selección de textos fundamentales
  Liburura joan
 • LEGEAK/LEYES 22:
  Espainiako Auzitegietako Prokuradoreen Estatutu Orokorra
  Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España
  Testua (pdf, 361 Kb)
 • LEGEAK/LEYES 21: 
  Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokorra
  Estatuto General de la Abogacía Española
  Testua (pdf, 564 Kb)
 • LEGEAK/LEYES 20:
  Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra
  Ley General de la Comunicación Audiovisual
  Testua (pdf, 710 Kb)
 • LEGEAK/LEYES 19:
  Ministerio Fiskalaren Estatutu Organikoa
  Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
  Testua (pdf, 569 Kb)
 • LEGEAK/LEYES 18:
  Kapital-sozietateei buruzko legeria
  Legislación sobre sociedades de capital
  Testua (pdf, 2,15 Mb)
 • LEGEAK-LEYES 17:
  Genetika eta Biomedikuntzari buruzko hainbat lege
  Selección de leyes sobre Genética y Biomedicina
  Testua (pdf, 1,95 Mb)
 • LEGEAK-LEYES 16:
  Botere Judizialaren Lege Organikoa
  Ley Orgánica del Poder Judicial
  Testua (pdf, 2,29 Mb)
 • LEGEAK-LEYES 15:
  Gizarte arloko jurisdikzioan erabiltzen diren hainbat eredu
  Formularios utilizados en el ámbito jurisdiccional social
  Testua (pdf, 866 Kb)
 • LEGEAK-LEYES 14:
  Lehiari buruzko Legeria
  Legislación sobre Competencia
  Testua (pdf, 1,68 Mb)
 • LEGEAK-LEYES 13:
  Lan eremuko hainbat lege
  Selección de leyes laborales
  Testua (pdf, 1 Mb)
 • LEGEAK-LEYES 12:
  Jabetza industriala. Markei buruzko legeria
  Propiedad industrial. Legislación sobre marcas
  Testua (pdf, 1,21 Mb)
 • LEGEAK-LEYES 11:
  Kontsumitzaile eta erabiltzaileei buruzko legeria
  Legislación sobre consumidores y usuarios
  Testua (pdf, 679 Kb)
 • LEGEAK-LEYES 10:
  Lurzoruari buruzko Legea
  Ley de Suelo
  Testua (pdf, 462 Kb)
 • LEGEAK-LEYES 9:
  Enpleguari buruzko Legea
  Ley de Empleo
  Testua (pdf, 745 Kb)
 • LEGEAK-LEYES 8:
  Jabetza Intelektualari buruzko Legea
  Ley de Propiedad Intelectual
  Testua (pdf, 538 Kb)
 • LEGEAK-LEYES 7:
  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra
  Ley General de la Seguridad Social
  Testua (pdf, 1,11 Mb)
 • LEGEAK-LEYES 6:
  Botere Judizialaren Lege Organikoa (V. eta VI. liburuak)
  Ley Orgánica del Poder Judicial (Libros V y VI)
  Testua (pdf, 822 Kb)
 • LEGEAK-LEYES 5:
  Kontsumoari buruzko Legeak
  Leyes sobre Consumo
  Testua (pdf, 730 Kb)
 • LEGEAK-LEYES 4:
  Konstituzio Auzitegiari Buruzko Lege Organikoa
  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
  Testua (pdf, 530 Kb)
 • LEGEAK-LEYES 3:
  Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren Legea
  Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
  Testua (pdf, 863 Kb)
 • LEGEAK-LEYES 2:
  Lan Arloko Prozeduraren Legea
  Ley de Procedimiento Laboral
  Testua (pdf, 1,64 Mb)
 • LEGEAK-LEYES 1:
  Espainiako Konstituzioa
  Constitución Española
  Testua (pdf, 662 Kb)