Prestakuntza-ekintzak balioesteko proposamena

Prestakuntza-ekintzak balioesteko proposamena

Irakasleen lan-poltsen deialdirako proposamena

Euskararekin lotutako beste merezimendu batzuk:
Baremoa:
gehienez, 2,20 puntu.
Hobekuntza ikastaroak 0,25 puntu/ ikastaroko
ZUZEN 1,20 puntu
ADITU 1,65 puntu
AITZINATU 1,80 puntu
TSE-1 0,20 puntu
TSE-2 1,0 puntu
TSE-3 1,0 puntu
TSE-Mintegi iraunkorra 0,50 puntu
C2 egiaztagiria 2,20 puntu
Irakaskuntza-berrikuntzari buruzko ikastaroak ematea (tutoreak/mentoreak).
Baremoa: 0,5 puntu/3 ECTS
Hobekuntza ikastaroak 0,33 puntu/taldeko
AITZINATU 1,00 puntu/taldeko
TSE-1 0,15 puntu/taldeko
TSE-2 1,00 puntu/taldeko
TSE-3 1,00 puntu/taldeko
TSE-Mintegi iraunkorra 0,50 puntu/taldeko
Irakaskuntza-berrikuntzari buruzko ikastaroak ematea (koordinatzaileak).
Baremoa: 0,5 puntu/3 ECTS
EIGA/ZUZEN+/ADITU programa (urteko deialdia) 0,50 puntu/deialdiko
Hobekuntza ikastaroak (urteko deialdia) 0,33 puntu/deialdiko
AITZINATU (3 talde) 0,50 puntu/deialdiko
TSE koordinatzailea 0,33 puntu/deialdiko
TSE: arduradun teknikoa 1,00 puntu/deialdiko
TSE sustatzailea 0,15 puntu/deialdiko

 

Aldi baterako irakasleen kontratazio –lehiaketetarako proposamena

Euskararekin lotutako beste merezimendu batzuk:
Baremoa:
C2, maila edo baliokidea, 2.20 puntu. Hobekuntza-ikastaroak, 1 puntu/100 ordu.:
gehienez, 2,20 puntu.
Hobekuntza ikastaroak 0,25 puntu/ ikastaroko
ZUZEN+ 1,20 puntu
ADITU 1,80 puntu
C2 egiaztagiria 2,20 puntu
Irakaskuntza- berrikuntzako prestakuntza egiaztatua (≤ 0,25 puntu /3 kreditu)
AITZINATU 1,50 puntu/moduluko
TSE-1 0,10 puntu
TSE-2 1,50 puntu
TSE-3 1,50 puntu
TSE-Mintegi iraunkorra 1,00 puntu
Irakaskuntza-berrikuntzari buruzko ikastaroak ematea (tutoreak/mentoreak).
Baremoa: ≤ 1 puntu/3 ECTS
Hobekuntza ikastaroak 0,66 puntu/taldeko
AITZINATU 2,00 puntu/taldeko
TSE-1 0,30 puntu/taldeko
TSE-2 2,00 puntu/taldeko
TSE-3 2,00 puntu/taldeko
TSE-Mintegi iraunkorra (tutorea) 1,50 puntu/taldeko
Irakaskuntza-berrikuntzari buruzko ikastaroak ematea (koordinatzaileak).
Baremoa: ≤ 1 puntu /3 ECTS
EIGA/ZUZEN+/ADITU programa (urteko deialdia) 1,00 puntu/deialdiko
Hobekuntza ikastaroak (urteko deialdia) 0,66 puntu/deialdiko
AITZINATU (3 talde) 1,00 puntu/deialdiko
TSE koordinatzailea 0,66 puntu/deialdiko
TSE: arduradun teknikoa 2,00 puntu/deialdiko
TSE sustatzailea 0,30 puntu/deialdiko

 

DOCENTIAZ programarako proposamena (IEUBk onartu beharrekoa)

Dimentsioa: Irakaskuntzaren garapen profesionala
Azpidimentsioa: Prestakuntza
Atala: Irakats lidergoa (3.1.)
Adierazlea: UPV/EHUko batzordeekin lotura duten arduradunak eta kideak.

2 puntu ekintza eta urteko
Euskara Zerbitzuaren Zuzendaria
Testugintzaren, terminologiaren eta corpusen arduraduna
Euskara Proben eta euskarari buruzko argitalpenen arduraduna
EHULKU eta hizkuntza-baliabide digitalen arduraduna
Irakasle-ikertzaileen hizkuntza-prestakuntzaren arduraduna
TSE koordinatzailea
UPV/EHUren euskarazko aldizkarien zuzendariak
1 puntu ekintza eta urteko*
EIGA/ZUZEN+/ADITU programen deialdiaren koordinatzailea
Hobekuntza ikastaroen koordinatzailea
AITZINATU programako mintegien koordinatzailea
TSE: arduradun teknikoa
TSE sustatzailea
TSE: Mintegi iraunkorraren arduraduna
UPV/EHUren euskarazko liburu-bildumen koordinatzaileak

* Bigarren zerrenda hau aplikatuko zaie, lehen zerrendako karguak ez dituzten UPV/EHUko kideei.

Adierazlea: Goi hezkuntzaren irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuekin loturiko beste ekintza batzuk.

0,50 puntu ekintza eta urteko*
TSE sustatzailea
Euskarazko argitalpenen begiraleak: liburuak, aldizkariak, itzulpenak… (Euskara Zerbitzuak izendatutakoak)
Hizkuntza-baliabideen arduradunak (corpusak, kontsulta-guneak…)

 

DOCENTIAZ programarako proposamena (IEUBk onestekoa)

Dimentsioa: Irakaskuntzaren garapen profesionala
Azpidimentsioa: Prestakuntza
Atala: Jasotako prestakuntza
Adierazlea: 3.3.1.5. Eleaniztasuna

EIGA 0,50 puntu
HOBEKUNTZA IKASTAROAK 0,50 puntu
ZUZEN+ 1,0 puntu
ADITU (C2) 1,50 puntu
AITZINATU-1-Ikasmaterialak 1,50 puntu
AITZINATU-2-Argitalpenak 1,50 puntu
AITZINATU-3-Baliabide digitalak 1,50 puntu
TSE Osorik: 2,00 puntu
TSE-1: 0,25 puntu
TSE-2: 1,00 puntu
TSE-3: 0,75 puntu
TSE-Mintegi iraunkorra: 0,50 puntu/urteko

 

Dimentsioa: Irakaskuntzaren garapen profesionala
Azpidimentsioa: Prestakuntza
Atala: Emandako prestakuntza
Adierazlea: 3.3.2.5. Eleaniztasuna

HOBEKUNTZA IKASTAROAK 1 puntu ikastaroko
AITZINATU 1 puntu ECTS bakoitzeko
TSE 1 puntu ECTS bakoitzeko