XSLaren edukia

Ikasketa plana

Eskuratutako gaitasunak

Hauek dira gradu hau amaitzear eskuratuko dituzun gaitasun nagusiak:

 • T1. Metodo zientifikoa aplikatzean analisi, sintesi eta arrazoiketa kritikorako gaitasuna garatzea.
 • T10. Organismoak zelula-mailan eta molekula-mailan ulertzea.
 • T11. Mundu naturala bilakaeraren eta gizakiaren eraginak izan duen inpaktuaren emaitza gisa ulertzea.
 • T12. Biomolekulen ezaugarri estrukturalak eta funtzionalak ezagutzea.
 • T14. Metabolismoaren, komunikazio zelularreko sistemen eta aldaketa fisiopatologikoetara eta ingurune-aldaketetara egokitzeko ahalmenaren ikuspegi integratua eskuratzea.
 • T15. Molekula-mailako prozesu zelularrei buruz termino zientifikoki zehatzetan hitz egitea, eta arloko terminologia espezifikoa erabiltzea.
 • T16. Laborategi batean behar bezala lan egitea, honako alderdi hauek kontuan hartuta: segurtasun kimiko, biologiko eta erradiologikoa, hondakin kimikoen desagerraraztea eta jardueren erregistro idatzia.
 • T17. Prozesu biologikoak kuantitatiboki aztertzeko gaitasuna garatzea.
 • T2. Ikaskuntza autonomoa eta egoera berrietara egokitzeko ahalmena garatzea.
 • T20. Arloaren berezko datu eta emaitza esperimentalak behar bezala aztertu eta interpretatzea.
 • T24. Arloko literatura zientifikoa interpretatu eta ebaluatzea.
 • T3. Ideiak helaraztea, entzule profesionalei eta profesionalak ez direnei jakinaraztea eta atzerriko hizkuntzen (eta, bereziki, ingelesaren) erabilera bultzatzea.
 • T5. Eskuratutako jakintzak lanbide-munduan aplikatzeko trebetasunak sustatzea.
 • T7. Konpromiso etikoa eta gizarte-eztabaidan parte hartzeko ahalmena garatzea.
 • T8. Molekula biologikoen portaera, propietateak eta interakzioak ulertzeko beharrezkoak diren oinarri zientifikoak ezagutzea.