Breadcrumb

Ikasleen elkarteak: Baldintzak

UPV/EHU-ko ikasleen elkarte gisa onartua izateko gutxieneko baldintzak

Ikasleen araudiaren 58. artikulua

58. artikulua.– UPV/EHUko ikasleen elkarte gisa aitortua izateko gutxieneko baldintzak.

1.– Elkarte bat UPV/EHUko ikasleen elkarte gisa aitortua izateko, beharrezkoa izango da aldez aurretik inskribatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan edo elkarteen beste erregistro publiko batean.

2.– Era berean, UPV/EHUko ikasleen elkarte gisa aitortua izateko, elkarteak, gutxienez, bost kide izan beharko ditu, eta errespetatu beharko du, edonola ere, honako osaera hau:

a) Elkarteko kideen % 70, gutxienez, UPV/EHUko ikasleak edo ikasle ohiak izan beharko dira.

b) Edonola ere, elkarteko kideen % 40 UPV/EHUko ikasleak izan beharko dira.

3.– Zuzendaritza batzordean ere bete beharko dira UPV/EHUko ikasle edo ikasle ohien portzentaje horiek.

Bestalde, zuzendaritzako kideak ezin izango dira aldi berean helburu sozial bera edo antzekoa daukan beste elkarte bateko zuzendaritzako kideak izan.

4.– UPV/EHUko ikasletzat hartuko dira titulu ofizialetan, berezko tituluetan edo bizitzan zeharreko prestakuntzako beste ikasketa espezifiko batzuetan matrikulatuta dauden pertsona guztiak.