XSLaren edukia

Aipamenak eta Ibilbideak

Aipamenak

Ikasketa hauek aipamen EZ lotesleak dauzkate. Nahi izanez gero, aipamenetako bat ikas dezakezu

Administrazio Publikoa

Irakasgai zehatzak (planak):

  • Aurrekontua eta Kontabilitate Publikoa (6.0 Kreditu)
  • Enpresa eta Erakunde Publikoen Kudeaketa (6.0 Kreditu)
  • Gizarte Segurantzaren Ekonomia eta Teknika (6.0 Kreditu)
  • Zerga Politika (6.0 Kreditu)
  • Zerga Sistemaren Analisi Ekonomikoa (6.0 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Zerga Sistema

Irakasgai zehatzak (planak):

  • Enpresen Gaineko Zerga Zuzenak (6.0 Kreditu)
  • Pertsonen Gaineko Zerga Zuzenak (6.0 Kreditu)
  • Zeharkako Ezarpena (6.0 Kreditu)
  • Zerga Prozedura (6.0 Kreditu)
  • Zergen Kontabilitate Kudeaketa (6.0 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0