XSLaren edukia

Ikasketa plana

Eskuratutako gaitasunak

Hauek dira gradu hau amaitzear eskuratuko dituzun gaitasun nagusiak:

  • G-1. Zuzenbide publikoaren eta pribatuaren oinarri terminologikoak eta oinarrizko jakintza-oinarriak eduki eta ulertzea, eta sistematizatu, kritikoki aztertu, bateratu eta laburbiltzeko erabateko ahalmena eta lidergo- eta ekintzaile-sena agertzea.
  • G-2. Arazo juridikoak behar bezala konpontzeko, graduko ikasketetan eskuratutako jakintzak eta teknikak egokiro aplikatzea, eta, horretarako, erabakiak sormena erabiliz hartzea, kontrako egoerei aurre egitea eta aniztasuna eta tolerantzia errespetatzea, betiere antolatzeko, lan txikietan lan egiteko eta planifikatzeko gaitasun nahikoarekin.
  • G-3. Arauen aldaketetara eta egoera berrietara ezinbesteko konpromiso etikoarekin eta sentsibilitate sozial, ekonomiko eta ingurumen-arlokoarekin etengabe egokitzea, oro har, eta bereziki IKTen eremuko kalitateari eta berrikuntzari lehentasuna ematea.
  • G-4. Pertsonen arteko harremanak eta gizarte-harremanak behar bezala kudeatzea, eta, horretarako, informazioa jende adituari nahiz aditua ez denari helarazteko ahalmena emango duten ahozko eta idatzizko komunikazio-prozesuak menderatzea eta argudiatzeko eta arrazoiketa kritikorako teknikak erabiltzea.
  • G-5. Ikasteko prozesua era jarraitu eta autonomoan kudeatzea, berdintasunari, diskriminaziorik ezari eta bakearen kulturaren sustapenari lotutako oinarrizko eskubideekin bat etorriko den prestakuntza integral bat lortzeko eta, era horretan, ondorengo espezializazio- edo birziklatze-ikasketei behar bezala aurre egiteko.