Gaia

XSLaren edukia

Metodo eta Teknika Kualitatiboak I

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Gaztelania
Euskara

Gaitasunak

1. Oinarrizko testu etnografikoak ahoz zein idatziz modu argian, ordenatuan eta zehatzean aztertzea eta aipatzea, eta terminologia antropologiko eta etnografiko egokia erabiltzea. 2. Etnografiari buruz aztertzea eta gogoeta egitea, azterketa-ereduetan eta praktika antropologikoan etnozentrismoa ekiditeko. 3. Hainbat teknika etnografikoren bidez lortutako informazioa ekoiztea eta erregistratzea, landa-lanean aplikatzeko: parte-hartzailea behatzea, landako egunkaria, banakako elkarrizketak (irekia, erdi-zuzenduak, egituratuak), foku-taldeak, elkarrizketa informalak, bizitzako istorioak, genealogiak, sare pertsonalak eta sare sozialak. 4. Hainbat dokumentazio-iturritatik lortutako informazioa ekoiztea eta erregistratzea: artxiboak eta liburutegiak, testu idatziak, filmak, argazki-bildumak. 5. Gizarte Antropologiaren eztabaida epistemologikoak eta metodologikoak ezagutzea eta ebaluatzea. 6. Testu etnografikoak sailkatzea, horiek Gizarte Antropologiako arloan historikoki edo tematikoki sartzea, eta testu etnografikoetan agertzen diren metodologiak eta teknikak justifikatzea eta kritikatzea. 7. Metodologia kualitatiboak eta kuantitatiboak sakonean ezagutzea, eta horietako bakoitzaren mugak eta ahalmenak ebaluatzeko gai izatea. 8. Ikerketari, esku-hartzeari edo/eta kudeaketari zuzendutako proiektuak garatzea; baita monografiak eta artikulu zientifikoak ere, lortutako informazioa hasierako oinarri teorikoekin eta metodologikoen lotuz

Ikasgai-zerrenda eta bibliografia

  • Ikasgai honetan ikasleek ikerketa proiektu baten diseinua nola egiten den ikasiko dute. Horretarako landuko dira ikerkuntza antropologikorako teknikak
  • Bibliografia:ALVAREZ-GAYOU JURGENSON, J.L. (2003): Cómo se hace investigación cualitativa. Barcelona: Paidós

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak