Breadcrumb

volver

azterketa_grdubikoitza_lhhh

examenes_hefa

2023-2024 Graduko azterketak egutegia

Datak:

  • 1. lauhilabeteko oihiko deialdia: 2024ko urtarrilaren 8tik 19ra arte (biak barne)
  • 2. lauhilabeteko ohiko deialdia : 2024ko maiatzaren 13tik 31ra arte (biak barne)
  • Ez-ohiko deialdia: 2024ko ekainaren 10tik uztailaren 5a arte (biak barne).

 

Etengabeko ebaluazioari uko egitea

EHAA 201 7-03-1

3 8. artikulua. – Ebaluazio sistemak
3.– Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita. Irakasgaiaren iraka
skuntza gidan epe luzeagoa ezarri ahal izango da.