Jarduera-eremuak

Jarduera-eremuak

IBeA jarduerak lau esparrutan banatzen dira:

 1. Lurraldea (klima-aldaketa, ekonomia zirkularra eta elikagaien segurtasuna)
 2. One Health (Giza Osasuna eta Ingurumen Osasuna)
 3. Kultura-ondarea (diagnostikoa eta zaharberritzea, material berriak)
 4. Material estralurtarren azterketa (Marte, Mars2020 eta Rosalind Franklinen lanak)
Irudia

Jarduera guztietan, hauek dira kontuan hartu beharreko helburu nagusiak:

 • Kalitatezko prozesu eta metodologia analitikoak garatzea, erabakiak hartzea, aldaketa-prozesuen interpretazioan eta egokitutako lanjardunen garapenean aurrera egitea eta instrumentazio berria garatzea erraztuko duten diagnostiko zehatz eta eraginkorrerako.
 • Zientzialariak eta profesionalak prestatzea diziplina anitzeko lan-giroan, eta zientzialariak antzeko jakintza-arloetan prestatzen laguntzea.

Jarduera horietako askok ikerketa-ildo komunak dituzte, IBeA duela urte batzuk garatzen ari dena:

 • Elikadura-baliabideak eta elikagaien segurtasuna
 • Adimen artifizialeko elementuak dituzten tresnak eta metodologia analitikoak egitea
 • Ingurumenaren eta lurraldearen jasangarritasuna
 • Giza osasuna eta ingurumen-osasuna
 • Kultura-ondare ukigarriaren diagnostikoa eta birgaitzea
 • Prozesu (bio)geokimikoak eta horiek material lurtar eta estralurtarretan dituzten aldaketak aztertu eta ulertzea, arreta berezia jarriz Marteri

Jarduera horiek bat datoz Eusko Jaurlaritzak 2030eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean ezarritako lehentasunekin, RIS3 espezializazio-estrategiarekin eta garapen iraunkorreko helburuekin (GJH).

ZTBP2030 planaren zutabeei dagokienez, bikaintasun zientifikoa (I. oinarria) eta berrikuntza irekia (III. oinarria) dira gure ekarpenak, gure ikertzaileen taldearen talentua sendotzeko.

RIS3 estrategiari dagokionez, IBeAk garatzen dituen proiektuek lehentasun hauekin bat egiten dute:

 • Industria adimenduna
  • Material berriak eta haien fabrikazio-prozesuak
  • Gehikuntzako fabrikazioa
  • Big Data/Cloud Computing
 • Osasun espezializatua
  • Medikuntza pertsonalizatua (diagnostikoa, pronostikoa, monitorizazioa eta tratamendua)
 • Elikadura osasungarria
  • Elikadura segurua eta kalitatezkoa – kontserbazio-teknologia berriaklimentación
  • Prestazio berriak dituzten elikagaiak
 • Euskadi sortzailea
  • Kultur ondarea
 • Hiri jasangarriak
  • Birgaikuntza eta hiri-berroneratzea
  • Material berriak eta eraikuntza jasangarria (isolatzaileak, berriztagarriak, bio eta nano materialak)
 • Ekoberrikuntza
  • Hondakinen balorizazioa (lehengai berriztagarriak barne)
  • Kutsadura kontrolatzeko eta murrizteko teknologiak (Cleantech)
  • Ura eta lurzorua: tratamendua, berreskurapena, monitorizazioa

Garapen Iraunkorreko Helburuei dagokienez (GJH), IBeA honako helburu hauetako batzuekin lerrokatuta dago: 3 (osasuna eta ongizatea), 4 (kalitatezko hezkuntza), 6 (ur garbia eta saneamendua), 11 (hiri eta komunitate iraunkorrak), 12 (ekoizpen eta kontsumo arduratsuak), 13 (klimaren aldeko ekintza), 14 (itsaspeko bizitza) eta 15 (lurreko ekosistemak).

Irudia