LINEAS-INVESTIGACION

Ikerketa-ildoak

Ekonomia Publikorako Institutuaren Ikerketa Ildoak
 Ikerketa-ildoa  UNESCO kodea
 Ingurumen Ekonomia  
 Ekonometria Espaziala  
 Estimazio erdiparametrikoak: mendekotasun handiko denbora sailenak eta eredu ekonometrikoenak datu mikroekonomikoekin  120911, 530205, 530202, 120906
 Berdintze espazial eta multidimentsionaleko espektro-analisia: estimazioa, kontrastea eta seinale multidimentsionalak ateratzea  120909, 120808, 530202
 Lurralde Adimendunak ebaluatzeko metodologia Ezagutzaren Gizartean  530602, 30704, 630706, 530202, 530205
 Ekonomia eta Ingurumen Politiken Eraginaren Analisia  
 Genero Desberdintasuna