XSLaren edukia

Gaitasunak

  • Egiten jakitea: Elikadura arriskuak aztertzea eta ebaluatzea.
  • Egiten jakitea: Elikadura helburuak dituzten ikerketa proiektuak sortzea eta zuzentzea, eta horien emaitzak interpretatzea eta zabaltzea literatura zientifikoaren arabera.
  • Egiten jakitea: Estrategiak lantzea elikaduraren bidez norbanakoen eta komunitateen osasuna hobetzeko. Elikadura ohitura osasungarriak ezartzea.
  • Egiten jakitea: Nutrizioan eragiten duten faktoreak identifikatzea.
  • Giza nutrizioari buruzko ezagutzak aplikatzea.
  • Instrumentalak: a) Informazioa kudeatzeko gaitasuna; b) Analisi eta sintesi gaitasuna; c) Antolakuntza eta plangintza gaitasuna; d) Arazoen ebazpena; e) Erabakiak hartzea. Pertsonalak: a) Arrazoibide kritikoa; b) Konpromiso etikoa; c) Talde lana. Sistemikoak: a) Kalitatea lortzeko motibazioa; b) Sormena; c) Ekimena eta ekintzailetza espiritua.
  • Kolektibo berezien nutrizio ezaugarriak desberdintzeko gai izatea (haurrak, nerabeak, adindunak, kirolariak).
  • Patologia nutrizionalaren alterazioak identifikatzea eta nutrizio klinikoan txertatzea.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak