XSLaren edukia

Gaitasunak

 • Energia ekoizteko egungo metodoen eta horien ingurumenarekiko arazoen ikuspegi zientifiko-teknologikoa bereganatzea.
 • Eraikuntzako energia eraginkortasunari buruz Autonomia, Estatu eta Europa mailan indarrean dagoen legeria sakon eta kritikoki ezagutzea.
 • Eraikuntzako energia eraginkortasunari buruzko mundu mailako ikerketaren egoera eta horrek inguruko sektoreari buruzko ikerketa ildo berezietan duen aplikazioa sakonki ezagutzea.
 • Garraioko energia eraginkortasunari buruz Autonomia, Estatu eta Europa mailan indarrean dagoen legeria sakon eta kritikoki ezagutzea.
 • Garraioko energia eraginkortasunari buruzko mundu mailako ikerketaren egoera eta horrek inguruko sektoreari buruzko ikerketa ildo berezietan duen aplikazioa sakonki ezagutzea.
 • Graduko ikasketetan bereganatutako oinarrizko prestakuntza areagotzea ahalbidetuko duten masaren eta energiaren arteko elkartrukeei eta fluidoen dinamikari buruzko kontzeptu teoriko aurreratuak menperatzea.
 • Hirigintzako energia eraginkortasunari buruz Autonomia, Estatu eta Europa mailan indarrean dagoen legeria sakon eta kritikoki ezagutzea.
 • Hirigintzako energia eraginkortasunari buruzko mundu mailako ikerketaren egoera eta horrek inguruko sektoreari buruzko ikerketa ildo berezietan duen aplikazioa sakonki ezagutzea.
 • Ikuspegi teorikotik oinarritutako eta behar bezala alderatutako metodo eta tresna informatikoak behar bezala erabiltzea, energia instalazioak egoki dimentsionatzeko.
 • Industriako energia eraginkortasunari buruzko mundu mailako ikerketaren egoera eta horrek inguruko sektoreari buruzko ikerketa ildo berezietan duen aplikazioa sakonki ezagutzea.
 • Industrian energia ekoizteko egungo metodoen energia eraginkortasunari buruz Autonomia, Estatu eta Europa mailan indarrean dagoen legeria sakon eta kritikoki ezagutzea.
 • Ingurumenaz arduratutako lan metodologia erabiltzea.
 • Iraunkortasunak energia sektoreari aplikatuta duen esanahia behar bezala interpretatzen, horrek ingurumenean duen eragina ebaluatzen eta hobetzeko irtenbide eraginkorrak proposatzen ondo jakitea
 • Iraunkortasunak eraikuntzaren energia sektoreari aplikatuta duen esanahia behar bezala interpretatzen, horrek ingurumenean duen eragina ebaluatzen eta eraikuntzako energia sistema konplexuetan eraginkortasun arazoak ebazteko ikerketa ildo berritzaileak proposatzen ondo jakitea.
 • Iraunkortasunak garraioaren energia sektoreari aplikatuta duen esanahia behar bezala interpretatzen, horrek ingurumenean duen eragina ebaluatzen eta garraioko energia sistema konplexuetan eraginkortasun arazoak ebazteko ikerketa ildo berritzaileak proposatzen ondo jakitea.
 • Iraunkortasunak hirigintzaren energia sektoreari aplikatuta duen esanahia behar bezala interpretatzen, horrek ingurumenean duen eragina ebaluatzen eta hirigintzako energia sistema konplexuetan eraginkortasun arazoak ebazteko ikerketa ildo berritzaileak proposatzen ondo jakitea.
 • Iraunkortasunak industriaren energia sektoreari aplikatuta duen esanahia behar bezala interpretatzen, horrek ingurumenean duen eragina ebaluatzen eta industriako energia sistema konplexuetan eraginkortasun arazoak ebazteko ikerketa ildo berritzaileak proposatzen ondo jakitea.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak