XSLaren edukia

Gaitasunak

 • Adierazpen gaitasuna garatzea, idatziz eta ahoz, behar bezala arrazoitutako eta oinarritutako argudioak argi, zehatz eta era sinesgarrian gauzatzeko, bai idatzizko testuen bidez bai ikasgelako aurkezpenetan.
 • Alor hauetan politikak diseinatzea eta martxan jartzea, eraldatu nahi den gizarte errealitateari buruzko ezagutza handiago batekin.
 • Aztertutako esparru teorikoak ikergai har daitezkeen errealitateko (hurbilekoa nahiz atzerrikoa) arazoen azalpenean aplikatzeko (era original eta pertsonalean) gaitzea.
 • Globalizazioari, garapenari eta nazioarteko lankidetzari buruzko prozesu, arazo eta politiken analisi eta gogoeta kritikorako gaitzea.
 • Ikerketa akademikoak formulatu eta gauzatzeko gaitasunak garatzea: informazioa bilatzea, hautatzea eta prozesatzea; ikerketetarako irteera hipotesiak eta helburu bideragarriak formulatzea; lanak egoki egituratzea; ondorioak lantzea; etab.
 • Informazioa lortu, antolatu eta ordenatzeko gaitasuna garatzea, baita analisi kritikoa oinarritu beharreko datu estatistikoen tratamendua ere.
 • Irakasgai bakoitzari lotutako Oinarrizko Ezagutza Teorikoak eskuratzea.
 • Kalitate akademikoko testuak lantzeko trebetasuna garatzea, ohiko eskakizunak betez, edukien egiturei, aurkezpen formalari eta hizkuntza akademikoari dagokienez.
 • Kudeaketarako eta ikerketarako eta doktorego tesiak egiteko gaitzea.
 • Nazioarte mailako kudeaketa ekonomikoko proiektuak lantzea.
 • Nazioarteko ekonomiaren edo haren sektore batzuetako egoera zehatzei buruzko aholkularitza txostenak egiteko gaitzea.
 • Nazioarteko fenomenoei buruzko ezagutza zientifikoei ekarpenak egitea.
 • Nazioarteko fenomenoen eta globalizazio fenomenoen, eta nazioarteko erakundeen politiken eta lankidetza politiken, analisi kritikorako gaitzea.
 • Unibertsitate irakaskuntza diseinatu, ebaluatu eta eskaintzeko gaitzea.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak