Praktikak

Masters-entidades-practicas-formacion-profesorado

Praktikak derrigorrezkoak dira (12 ECTS kreditu) eta helburua da ikaslea benetako egoera profesionalekin harremanetan jartzea. Bi fasetan egiten dira praktikak: lehenengoa, behaketa, prestakuntza orokorrarekin lotutakoa da eta, bigarrena, esku hartzekoa, aukeratutako espezialitatearekin dago lotuta.

Practicumak Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak praktiketarako prestakuntza-zentro gisa soilik aitortutako ikastetxeetan egingo dira, 33/2018 Dekretuaren, martxoaren 6koaren, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen practicumari buruzkoaren arabera.

Beraz, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak masterreko ikasle guztiei praktikak bermatzen dizkie, dekretu horrek jasotzen dituen baldintzen arabera.

Gainera, praktikak egiteko, masterreko ikasleek sexu-delituak ez izatearen ziurtagiria aurkeztu behar dute ezarritako modu eta egunetan. 

Practicumari buruzko argibide guztiak kontsultatu. 

 

XSLaren edukia

Hitzarmena duten erakunde laguntzaileak

  • Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Saila

Master-formacion-entidades-practicas

Praktikak eskaini nahi dituzten erakundeentzat

33/2018 Dekretuak, martxoaren 6koak, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailekoak, dioen moduan: “Hurrenago ikasturterako prestakuntza-zentro bezala onartuak izan nahi duten ikastetxeek eskabidea aurkeztuko dute -gainerako agiriekin batera eta I. eranskinaren arabera- hezkuntza-alorrean eskumena duen sailaren lurralde-ordezkaritzetan, edo zuzenbidean onartutako beste edozein bide erabilita. Eskaera egiteko epea hurrengo ikasturtea hasi aurreko apirilaren lehenengo egun baliodunean hasi eta maiatzaren 31n edo hurrengo egun baliodunean amaituko da” (10. art.).

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak