XSLaren edukia

Ikerketa-ildoak

 • Aplikazio biomedikoetarako nanopartikulak. Immunodiagnostikorako partikula funtzionalizatuak. Hipertermiaren tratamendurako partikula hibridoak. Botikak modu kontrolatuan askatzeko eta terapia genikorako nanogelak.
 • Autoerregulatzaile fungikoak eta agrokimikan dituzten aplikazioak: mikrobio-kolonien hazkuntzan eta ugalketan zerikusia duten autoerregulatzaile berrien funtzio biologikoa zehaztea.
 • Erantzun adimentsuak emango dituzten gainazal eraldatuko materialak prestatzeko estrategia berriak: hidrofobizitatea, gasak eta lurrunak bereizteko mintz adimentsuak, estimulu/erantzun materialak...
 • Exopolisakaridoak, probiotikoak eta prebiotikoak: elikagai- eta nekazaritza-industriarekin zerikusia duten aplikazioak garatu ahal izateko oinarrizko jakintza ezartzea.
 • Ingurumen-inpaktu gutxiago duten poliuretanoen azterlanak, oinarrizkoak eta aplikatuak, industria-arloan dituzten aplikazioak hobetzeko. Azken urteetan debekatzen ari diren suaren kontrako gehigarri jakin batzuk ordezkatzea.
 • Ingurumen-inpaktu gutxiago duten poliuretanoen azterlanak, oinarrizkoak eta aplikatuak, industria-arloan dituzten aplikazioak hobetzeko. Azken urteetan debekatzen ari diren suaren kontrako gehigarri jakin batzuk ordezkatzea.
 • Ingurumeneko, klinikako, elikagaietako eta kosmetikoetako laginetan konposatu toxikoak aurkitzeko metodoak garatzea, mikroerauzketako eta kimiometriako teknikak baliatuz.
 • Iraunkortasuna. Iturri berriztagarrietatik eratorritako eta uretan barreiatutako polimeroak.
 • Jakintzan oinarritutako ekoizpen-estrategiak. Polimerizazio-zinetika ingurune sakabanatuan. Polimerizazioa miniemultsioan. Nanopartikula polimerikoak. Prozesuak bizkortzea.
 • Kimiometria aplikatua. Seinale konplexuei buruzko informazio analitiko interpretagarria lortzeko balio duten tresna kimiometrikoak bilatzea.
 • Matrize polimerikoko nanokonposatuak.
 • Medikuntzan aplikatzeko material polimerikoak: formulazio polimerikoak aztertzea eta prestatzea, printzipio aktibo terapeutikoen euskarri eta osteointegrazioaren sustatzaile gisa.
 • Nahaste polimerikoak: Nagusiki ingeniaritzako edo prestazio handiko polimeroez osatutako sistema polimerikoak aztertzen dira.
 • Nanokonposatu polimerikoak: ikertzen dira osagai anitzeko sistema polimeriko nanopartikuladunak; nanopartikulak izan daitezke laminarrak (organikoki aldatutako buztin laminarrak eta, gerora begira, grafenoa) edo karbonozko nanotutuak.
 • Nanokonposatu polimerikoen sintesia eta bereizketa.
 • Nanopartikula egituratuak. Polimero-polimero eta polimero-ez-organiko sistema hibridoak. Pickering sistemak. Partikulen eta mintzen morfologia.
 • Sagar-barietateak eta polifenolek Euskal Herriko sagardo naturalaren propietateen duten eragina: helburua da bertako sagarrekin sagardoa egitea, abantaila agronomiko eta kimikoak dituztelako aukeratutako sagarrekin, zehazki.
 • Sintesi berriko polimeroen erreologia, biskoelastikotasuna eta aplikazioak eta nanokonposatu polimerikoak.
 • Sistema katalitiko egituratuak, energia eta ingurumen aplikazioetarako. Katalizatzaile egituratuak (monolitoak, aparrak eta sareak) eta mikrokanalen erreaktoreak prestatzea eta bereiztea eta erreaktibitate azterketak energia garbiak ekoiztean eta kutsatzaileak ezabatzeko.
 • Trantsizio metalen koordinazio-konplexuak eta konplexu organometalikoak. Sintesia, bereizketa eta aplikazioak. Material magnetiko funtzionalak. Konplexu organometalikoak zenbait aplikaziotarako (gailu elektroluminiszenteak, katalisia, medikamentuak, etab.).

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak