XSLaren edukia

Gaitasunak

  • Diziplina arteko talde batean lan egiteko gaitasuna.
  • Egindako ikerketa eta garapen lanarekin lotutako dokumentazio teknikoa eraginkortasunez sortzeko gaitasuna.
  • Ezagutzak ahozko aurkezpenetan eta idazki zientifikoak idaztean artikulatzen jakitea, ingelesak ikerketan duen garrantziaren berri izatea eta hizkuntza horretan moldatzeko gai izatea, pertsonen arteko harremanetan iaioa izatea eta hezkuntza sustatzeko irakasteak duen garrantzia ulertzea.
  • Ikerketa jarduera antolatzen eta planifikatzen jakitea, eta modu autonomoan lan egiteko gai izanda ekintzailea izatea, eta aldi brean,taldean lan egiteko zein diziplina arteko lanak egiteko gauza izatea.
  • Informatika-ingeniariaren lanbideak ekartzen duen jardueraren erantzukizun etikoa, legedia eta deontologia profesionala ulertzeko eta aplikatzeko gaitasuna izatea.
  • Konputazio estatistiko, numeriko eta grafikoaren, adimen artifizialean oinarritutako sistemen eta informazioaren irudikapenaren oinarriak eta aurrerapenak aplikatzen jakitea, sistema, zerbitzu eta aplikazio informatiko berritzaileak garatzeko, hardware eta software plataforma egokiak zehaztuz, ebaluatuz eta aukeratuz.
  • Konputazio estatistiko, numeriko eta grafikoaren, adimen artifizialean oinarritutako sistemen eta informazioaren irudikapenaren printzipio teorikoak eta oinarri aurreratuak ezagutzea.
  • Konputazio estatistiko, numeriko eta grafikoko algoritmo eta eredu berriak, adimen artifizialeko paradigma berriak eta informazioa irudikatzeko teknika berriak sortzeko gai izatea, beren konplexutasun konputazionala aztertuz, beren baliotasuna frogatuz eta garapen teknologikoak eskuratuz.
  • Konputazioari eta sistema adimentsuari buruzko ezagutzak zientziaren eta informatikaren hainbat esparrutan sormenaz aplikatzeko gai izatea, hots, industrian, biologian, medikuntzan, ekonomian eta beste batzuetan.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak