XSLaren edukia

Gaitasunak

 • Gai izatea aplikatutako eredu garatuen ebazpenak lortzeko eta/edo zenbakizko simulazioak egiteko informatika aplikazioak diseinatu, garatu eta egokitzeko.
 • Gai izatea beste zientzia batzuetan edo ingurune profesional batean matematika aplikazioen problema praktikoak ebazteko algoritmoak modelizatu eta diseinatzeko.
 • Gai izatea bitarteko bibliografikoak bilatzeko tresnak erraztasunez erabiltzeko
 • Gai izatea denetariko teknika eta software sorta bat maneiatzeko, optimizazioari, datuen tratamenduari, zenbakizko simulazioari eta matematikako ikerketari buruzko problema teknikoak ebaztera aplikatuta.
 • Gai izatea errealitatearen arlo bat hartu eta azaltzeko ereduak egiteko, horiek analizatzeko eta horien ebazpena kualitatiboki nolakoa izango den aztertzeko.
 • Gai izatea matematika arrazoibide aurreratuak landu eta garatzeko, matematika objektuen funtsezko propietateen abstrakzioa egiteko eta horiek beste testuinguru batzuetan aplikatzeko.
 • Gai izatea matematika problema aurreratuak ulertu eta ebazteko, horien ebazpena eskuragarri dauden trenen eta denbora eta baliabide murrizketen arabera planifikatuta.
 • Gai izatea matematikoki ebatzitako problema baten prozesuak eta emaitzak teknikoegia izango ez den lengoaia batean azaltzeko.
 • Gai izatea matematikoki trata daitezkeen problemetarako ebazpenak proposatu eta kokatzeko beharrezko baliabideak erabiltzeko.
 • Gai izatea taldean lan egiteko eta lan denbora kudeatzeko.
 • Gaitasun kritikoa izatea ikerketako artikuluak irakurtzeko eta horien emaitzak bere lanari gehitzeko.
 • Gaitasun kritikoa izatea software berri bati aurre egiteko, aukera edo programa informatiko berri bat ulertzeko, berori instalatzeko, eta horren aukera eta ekarpen berriak ateratzeko.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak