Gaia

XSLaren edukia

Esku-hartzea Familia Arloan

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Euskara
Gaztelania

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Gurasotasun positiboari buruzko programak eta babesteko faktoreen garapena. Bikote arteko gatazketan esku hartzeko eta familia-bitartekaritza eta -orientazioa eskaintzeko programak. Haurren beharrizanei erantzuteko arazo larriak dituzten familiei laguntza psikologikoa emateko programak. Buru-gaixoen familiakoei laguntza psikologikoa emateko programak.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
ACHA MORCILLO, JOANAEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebidunaBilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologiajoana.acha@ehu.eus
ARRANZ FREIJO, ENRIQUE BERNARDINOEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitateko KatedradunaDoktoreaElebakarraBilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologiae.arranzfreijo@ehu.eus
ARRUABARRENA MADARIAGA, MARIA IGNACIAEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebakarraGizarte Psikologiaignacia.arruabarrena@ehu.eus
GALLARIN ENRIQUEZ, MIRIAMEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego Atxikia (Laguntzaile Doktorea)DoktoreaElebidunaNortasuna, Balioespena eta Psikologia Tratamenduakmiriam.gallarin@ehu.eus
OCHOA DE ALDA MARTINEZ DE APELLANIZ, IÑIGOEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebakarraNortasuna, Balioespena eta Psikologia Tratamenduakinigo.ochoadealda@ehu.eus
ARRIZABALAGA GONZALEZ, IKERAsociación de familiares y enfermos mentales de Guipuzcoa.Besteaki.arrizabalaga@agifes.org

Gaitasunak

IzenaPisua
Pertsonen artean komunikatzeko eta emozioak egokiro gobernatzeko trebetasuna izan arazoa identifikatzeko, ebaluatzeko, diagnostikoaren eta esku-hartzearen berri emateko eta jarraipen psikologikoak egiteko prozesuetan zehar eragin-truke eraginkorra gerta dadin gaixoekin, familiekin eta erizainekin.20.0 %
Txosten psikologikoak egin hartzaileentzat, modu egokian.10.0 %
Komunikatzen jakin, baita beste profesionalekin ere, eta lana taldean eta jakintza-alor anitzeko taldeetan egiteko beharrezkoak diren trebetasunak menderatu.5.0 %
Giza portaeraren nahasmenduen izaera psikologikoa ongi ezagutu.5.0 %
Osasun Psikologia Orokorraren esparruan eta osasun-arazoekin lotutako faktore psikologikoetan ebaluazio eta esku-hartze ereduak ongi ezagutu, baita haietatik eratortzen diren teknikak eta prozedurak ere, portaeraren nahasmenduei aurre egiteko.20.0 %
Ebaluazio psikologikoan eta kasu bakoitzean gertatzen diren aldagai indibidual eta sozialetan oinarriturik, esku-hartze psikologikoko planak eta programak diseinatu, garatu eta, hala behar badu, ikuskatu eta ebaluatu.20.0 %
Norberaren eta komunitatearen osasun psikologikoa zaintzeko sustapen- eta heziketa-jarduerak egin.20.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala1522.537.5
Gelako p.3552.587.5

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Azalpenezko eskolak15.0100 %
Estudio individual18.80 %
Irakurketak18.80 %
Iturriak eta baliabideak erabiltzea18.70 %
Kasu praktikoen ebazpena20.0100 %
Proiektuen aurkezpena eta defentsa15.0100 %
Talde-lana18.70 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Idatzizko azterketa0.0 % 100.0 %

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Ebaluazioa gehienez 2 ordu iraungo duen aurrez-aurreko idatzizko azterketa bidez egingo da. Irakasle bakoitzak aurrez jakinaraziko du zein izango den azterketan sartu ahalko den materiala. Azterketak bi edo hiru zati edukiko ditu (gaitegiaren eta irakaslegoaren araberakoa), eduki teoriko edota praktikoen inguruko bi edo hiru galdera irekiekin. Ikasleak galdera bakoitzari erantzuteko gehienezko tartea edukiko du. Azterketa gainditutzat hartzeko, atal bakoitza gainditzea beharrezkoa izango da. Atal bakoitzaren kalifikazioaren ponderazioa kreditu kopuruaren arabera kalkulatuko da.

Irakasgai honetan, aski izango da azterketara ez agertzea deialdiari uko egiteko.

Ebaluaketa modu ez presentzialean egin beharko balitz, ponderazio berdinak mantenduko lirateke, baina modu birtualean egingo litzateke ebaluazioa egela eta BBCcollaborate erabiliaz.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Ebaluazioa gehienez 2 ordu iraungo duen aurrez-aurreko idatzizko azterketa bidez egingo da. Irakasle bakoitzak aurrez jakinaraziko du zein izango den azterketan sartu ahalko den materiala. Azterketak bi edo hiru zati edukiko ditu (gaitegiaren eta irakaslegoaren araberakoa), eduki teoriko edota praktikoen inguruko bi edo hiru galdera irekiekin. Ikasleak galdera bakoitzari erantzuteko gehienezko tartea edukiko du. Azterketa gainditutzat hartzeko, atal bakoitza gainditzea beharrezkoa izango da. Atal bakoitzaren kalifikazioaren ponderazioa kreditu kopuruaren arabera kalkulatuko da.

Irakasgai honetan, aski izango da azterketara ez agertzea deialdiari uko egiteko.

Ebaluaketa modu ez presentzialean egin beharko balitz, ponderazio berdinak mantenduko lirateke, baina modu birtualean egingo litzateke ebaluazioa egela eta BBCcollaborate erabiliaz.

Irakasgai-zerrenda

1 Gaia. Gurasotasunaren programak eta babes-faktoreen garapena.

2 Gaia. Esku-hartze programak bikote-gatazketan eta familia-bitartekaritzan eta -orientazioan.

3 Gaia. Laguntza psikologiko programak haur-beharrizanak betetzeko zailtasun handidun familientzako.

4 Gaia. Laguntza psikologiko programak buru-nahastedun pertsonen familientzako.

5 Gaia. Saio klinikoak.

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Irakasleek “ad hoc” prestatutako materialak, besteak beste, irakasgaian landuko diren ariketa praktikoak

Oinarrizko bibliografia

Anderson, C. (1988). Esquizofrenia y familia. Buenos Aires: Amorrortu.

Grupo 5 (2011). Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica. Madril: Grupo5.

Intebi, I. (2009). Intervención en casos de maltrato infantil. Colección Documentos Técnicos, 03. Dirección General de Políticas Sociales, Cantabriako Gobernua. http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Intervencion%20en%20casos%20de%20maltrato%20infantil.%20Noviembre%202009.pdf

López, F. (2008). Necesidades en la infancia y en la adolescencia. Respuesta familiar, escolar y social. Madril: Pirámide.

Monografikoa: Psychosocial Intervention (2012) Evidence-Based Programs for Children, Youth and Families: Lessons from Outcomes and Cost-Benefits Evaluation,21.alea: http://www.psychosocialintervention.org/&lang=en&articulo=&numero=20120730154610093000

National Scientific Council on the Developing Child (Harvard University), Working papers.http://developingchild.harvard.edu/resources/reports_and_working_papers/working_papers/

Rodrigo, M.J.; Máiquez, M.L. eta Martín, J.C. (2010). Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias. Orientaciones para favorecer el ejercicio de las responsabilidades parentales desde las corporaciones locales. Ministerio de sanidad y política social. Federación española de municipios y provincias. Madril.

Rodrigo, M.J.; Máiquez, M.L. eta Martín, J.C. (2010). La educación parental como recurso psicoeducativo para promover la parentalidad positiva. Ministerio de sanidad y política social. Federación española de municipios y provincias. Madril.

Rodrigo, M.J.; Máiquez, M.L. eta Martín, J.C. (2011). Buenas prácticas profesionales para el apoyo a la parentalidad positiva. Ministerio de sanidad y política social. Federación española de municipios y provincias. Madril.

Sigal, A., Sandler, I., Wolchik, S., y Braver, S. (2011). Do parent education programs promote healthy post-divorce parenting? Critical distinctions and a review of the evidence. Family Court Review, 49, 120–139.

Yarnoz Yaben, S, Plazaola, M eta Etxeberria, J. (2008). Adaptation to divorce: An attachment-based intervention with long-term divorced parents. Journal of Divorce & Remarriage, 49, 291-307.

Yárnoz Yaben, S. (2010). Hacia la coparentalidad post-divorcio: percepción del apoyo recibido de la ex pareja en progenitores divorciados españoles. International Journal of Health Psychology 10, 295-307.

Walsh, F. (2004). Resiliencia familiar. Buenos Aires: Amorrortu.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Ausloos, G. (2005). Las capacidades de la familia. Bartzelona: Herder.

Asmussen K. (2011). The Evidence-based Parenting Practitioner’s handbook. London: Routledge.

Fine, M. A. y Harvey, J. H. (Ed.) (2006). Hanbook of Divorce and relationship dissolution. New York: Routledge.

López, D. (2008).Familia y esquizofrenia. Salamanca: Amaru Ediciones.

Navarro, J. (2004). Enfermedad y familia: Manual de intervención psicosocial. Batzelona: Paidós.

Myers, J.E.B. (Ed.) (2011). The APSAC Handbook on Child Maltreatment (third ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Aldizkariak

Journal of Divorce & Remarriage

Family Relations

Journal of Marriage and the Family

Journal of Family Issues

Family Process

Infancia y Aprendizaje

Journal of Family Psychology

Parenting Science & Practice

Child Abuse and Neglect.

Child Maltreatment

Child Abuse Review

Adoption and Fostering

Estekak

Página Dr. Emery: http://emeryondivorce.com

Página “Educar y Crecer en Familia”: www.bilbao.net/educar y crecer en familia

Página Parentalidad positiva del Gobierno Vasco: www.euskadi.net/gurasotasuna (Desde Septiembre de 2013)

Página de Parentalidad positiva de FEMP y Ministerio de Sanidad: www.educarenpositivo.org (Desde Septiembre de 2013)

Pagina Equipo Haezi/Etxadi: www.ehu.es/haezi

Kids First Program: www.kidsfirstcenter.org

The New Beginnings Program: asupreventionresearch.com/

Focus on Kids: focusonkids.missouri.edu/

Children´s Institute (Pedro Carroll): www.childrensinstitute.net/

The California evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (CEBC); http://www.cebc4cw.org/

The Campbell Collaboration , Social Welfare Group; http://www.campbellcollaboration.org/social_welfare/index.php

Blueprints for Violence Prevention ; http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/

Promising practices network on children, families and communities; http://www.promisingpractices.net/

Home visiting evidence of effectiveness; http://homvee.acf.hhs.gov/

National Registry of Evidence-Based Programas and Practices NREPP (SAMSHA); http://www.nrepp.samhsa.gov/

Child Trends. http://www.childtrends.org/

Promising practice network on children, families and communities (PPN); http://www.promisingpractices.net/

Social care Institute for Excellence (SCIE); http://www.scie.org.uk/

Safe Start Center; http://www.safestartcenter.org/

Child Welfare Information Gateway; http://www.childwelfare.gov/

Child Welfare League of America; http://www.cwla.org/

National Child Protection Clearinghouse; http://www.aifs.gov.au/

National Institute for Health and Care Excellence; http://www.nice.org.uk/

National Resource Center for Permanency and Family Connections; http://www.nrcpfc.org/

National Implementation Research Network; http://nirn.fpg.unc.edu/

National Scientific Council on the Developing Child ; http://developingchild.harvard.edu/activities/council/

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak