Medikuntza, odontologia edo fisioterapiako mugikortasunari buruzko GALDERAK eta ERANTZUNAK

1. Noiz joan naiteke mugikortasunean?

Mugikortasun programetan (Erasmus, Hegoamerika, SICUE, Beste Herrialdeak) Medikuntza, Odontologia, Erizaintza eta Fisioterapia graduetako 2.kurtsutik aurrera izena eman daiteke . Egonaldiak lauhileko baterako edo kurtsu osorako izan daitezke.

2. Noiz izango da hurrengo deialdia?

Erasmus, Hegoamerika eta Beste Herrialdetarako deialdia abenduan edo urtarrilean irekitzen da, eta SICUE deialdia otsailean edo martxoan.

3. Zeintzuk norako daude?

Norakoak GAUR aplikazioan agertzen dira. Eguneratu egingo dira hurrengo deialdia baino lehentxeago.

4. Beti al dira norako berak?

Norakoak aldatu ahal dira urterik urtera. Unean une ezarritakoa hitzarmenen eta sinatzen diren hitzarmen berrien arabera.

5. Betebeharreko baldintzarik al dago norako horietarako?

Zenbait norakok hizkuntzari (frantsesa, alemana, ingelesa…) dagokion betebehar berezirik izan ohi dute, eskaria egiterakoan egiaztatu beharko dena, kasuan kasuko ziurtagiri ofiziala agertuta. Beste kasu batzuetan "gomendio" gisa agertzen da (portugesa, italiera).

Inportantea da zeuen hizkuntza ziurtagiriak eskura eta behar bezala eguneratuta izatea (izan badira hizkuntza ezberdinetarako deialdiak, UPV/EHUko informazio pantailetan argitara ematen direnak). Hizkuntza bat "gomendatzen" denean, beti aprobetxatuko dira hobeto helburuko herrialdeko hizkuntza jakinez gero.

Gero eta unibertsitate gehiago dira arlo honetan zurrun eta hertsiago jokatzen dutenak, bere hizkuntzaren B1 edo B2 jakite maila eskatuz.

6. Itzultzerakoan, arazorik izango al dut baliozkotzeekin?

Zeure koordinatzailearekin batera abiatu baino lehen osatu duzun akademi konpromisoa betetzen bada, ez da egongo arazorik baliozkotzeekin.

7. Laguntza ekonomikorik izango al dut?

Laguntza ekonomikoen deialdiak UPV/EHUko Nazioarteko Harreman Bulegoaren webean daude argitaratuta.