TECNICAS_INSTRUMENTALES

Teknika instrumentalak

  • Erauzketa-teknikak: solidoa-likidoa, likidoa-likidoa, fase solidoko mikroerauzketa.
  • Teknika kromatografikoak: FID detektagailuaren eta Masen espektrometriaren bidezko gas-kromatografia.
  • Teknika espektroskopikoak: Espektroskopia Ikusgai-Ultramorea, Masen Espektrometria; Fourier transformatu bidezko espektroskopia infragorria; 1H, 13C eta 31P erresonantzia magnetiko nuklearra.