ANALISIRAKO ZERBITZU ZENTRALA BIZKAIKO UNITATEA

Aplikazio arloak

Bionalitikoa

 • Medikamendu analisia farmazia-formulazioetan
 • Medikamendu/droga analisia fluido biologikoetan (plasma, gernua...)
 • Azterketa farmakozinetikoak
 • Medikamendu-metabolismoa
 • Lipidoen analisia

Geologia

 • Lurpeko ur-trazatuaren analisia
 • Arroken, mineralen eta mea metalikoen analisia
 • Ioi metalikoak zehaztea

Ingurumena

 • Hiriko eta industria guneetako atmosferen azterketa
 • Pestiziden iraunkortasuna
 • Uren analisia
 • Lurzoru kutsatuen analisia
 • Biodegradazioa
 • Kutsatutako lurzoruetako konposatu organikoen analisia
 • Organismo jagoleetako konposatu organikoen analisia

Elikagaiak

 • Pestizidak eta metabolitoak baratzeko frutazaintzan erabilitako produktuetan
 • Ardoen kalitatea
 • Nekazaritzako elikagaien ezaugarriak zehaztea
 • Elikagaietan ioi metalikoak zehaztea
 • Elikagaietako substantzia toxikoak aztertzea
 • Elikagai landuetako kutsatzaileak

Osasun Zientziak

 • Neurotransmisoreak
 • Sendagaien metabolismoa
 • Sendagai berrien farmakozinetika
 • Teknologia arloak
 • Materialen ezaugarriak

Ingurumena

 • Hirietako eta industria-eremuetako atmosferen analisia
 • Pestiziden iraunkortasuna
 • Kutsatutako lurzoruetako konposatu organikoen analisia
 • Organismo jagoleetako konposatu organikoen analisia
 • Biodegradazioa

Arte-Ondarea

 • Artelanetan pigmentuak zehaztea
 • Aglutinatzaile lipidikoak eta proteikoak zehaztea

Industria-Ekoizpena

 • Material berrien karakterizazioa
 • Industria-prozesuen kontrola, industria motaren araberako metodologia analitikoen erabilera beharko dutenak
 • Sintesi Organikoa
 • Kimika Analitikoa
 • Erresistentzia kimikoaren saiakuntzak
 • Industria-ekipamenduen mantenuari buruzko ikerketak
 • Industria-ekipoak mantentzeari buruzko ikerketak

Auzitegiko Eremua

 • Tinta analisia dokumentoetan
 • Analisi isotopikoa hainbat matrizetan (biologikoak eta ingurunekoak)