FITOTRONA ETA BEROTEGIA

Ekipamendua

Hazkuntza Ganberak eta Berotegia Atala

Hazkuntza eremua

  • Berotegia

Beirazko berotegi bat da, horma-gortina motakoa, eta 66 m2 x 4,5 m-ko altuera du. Honako baliabide hauek ematen ditu: landareak hazteko lau mahai mugikor, hezedura sistema bat (fogsystem), klimatizazioa eta itzala sortzeko sistema bat (aluminiozko pantaila iragazle bidezkoa, toleste eta destoleste mekanismo automatizatua eta argitze sistema barne). Halaber, berotegiko eguraldi estazioak tenperatura sentsoreak, hezetasun erlatiboa eta eguzki erradiazioa eskaintzen ditu, ingurumen ezaugarriak kontrolatzeko.


Landare hazkuntza berotegian, eta ingurumen ezaugarrien kudeaketa eta kontrol programaren irudiak

  • Fitotroiak

15,4 m2 x 2 m-ko altuerako bi fitotroi ganbera beregain daude unitatean, landareak ingurumen ezaugarriak zorrotz kontrolatuz hazteko. Ganbera horiek honako aukera hauek ematen dituzte: argi intentsitate altua erabiltzea (0-1000 fotoi mol m-2 s-1), atmosfera CO2-z aberastea, esperimentuak muturreko tenperaturetan egitea, HR erregulatzea eta fotoperiodoa. Fitotroiak asepsia sistema batez hornituta daude, gainpresio induzituak eta HEPA iragazkiak elkarrekin konbinaturik.


Landareen hazkuntza fitotroietan, eta ingurumen ezaugarrien kudeaketa programa

  • Hazkuntzarako baldintzen kudeaketa programa

Berotegi eta fitotroi ganberetako klima kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema zentralizatuta dago. Hala, PC baten bidez, CLIMAGRO kudeaketa sistema espezifikoari lotuta dago. Ikerkuntza zentroetarako berariaz diseinatua da CLIMAGRO, eta landareen hazkuntzako ingurumen ezaugarri guztiak erregistratzen ditu.

Landare materiala manipulatzeko eremua

Instalazioetan, badira bi laborategi txiki erantsi, bata bestetik bereizita eta azpiegitura zientifikoz hornituta.

  • Prestakuntza gelan, hazkuntzak, substratuak, nutrizio soluzioak eta ureztatze soluzioak prestatzen dira. Doitasun balantza, ura desionizatzeko ekipoa, pH‑metroa, pipetak eta irabiagailuak biltzen ditu.
  • Gela analitikoa laborategi txiki bat da. Landareak manipulatzeko, eta material esperimentala biltzeko, kontserbatzeko eta prozesatzeko materiala biltzen du, eta zenbait neurketa fisiologiko ere egin daitezke. Honako tresna hauek biltzen ditu: doitasun balantza, pH‑metroa, pipetak, irabiagailuak, nitrogeno likido kontainerrak, hozkailua eta -20 ºC-ko izozkailua.

Kromatografia Ionikoa Atala

Mota guztietako landare materialetako eta uretako katioien, anioi ez-organikoen eta azido organikoen determinazio analitikoa DIONEX DX600 kromatografo ioniko baten bidez egiten da. Kromatografoa Chromeleon programaren bidez kontrolatzen da (6.40 bertsioa), eta anioien trukerako zutabe analitiko bat (AS11-HC) eta katioien trukerako zutabe analitiko bat (CS16) barne hartzen ditu, baita horiek babesteko eta ezabatzeko zutabeak eta eroankortasun detektagailu automatiko bat (ED 50) ere.
Azukre soilen (glukosa, arabinosa, fruktosa, galaktosa eta xilosa) determinazio analitikoa DIONEX DX600 kromatografo ioniko batekin egiten da, pultsuen detekzio anperometrikoaren bidez (HPAE-PAD), CarboPac PA10 erako zutabeak erabiliz.