X IZPIEN ZERBITZU OROKORRA: MOLEKULA ETA MATERIALEN UNITATEA

Zerbitzuak

Lagin monokristala:

 • Kristala begiz hautatzea eta prestatzea (muntatzea). Laginak aldez aurretik iragazitako edo disolbatutako kristal gisa onartzen dira, eta azken aukera hori hobea da kasu askotan.
 • Aldez aurreko kalitate-neurriak eta aurretiazko datuak hartzea; une horretan, neurtu beharreko kristal bakarra hautatzen da, unitate-gelaxkaren parametroak zehazten dira, baita simetria ere (atarikoa). Beharrezkoa izanez gero, informazio horrekin ICSD eta CSD datu-base kristalografikoak kontsultatzen dira, dagokion fase kristalinoa jada zehaztu eta nazioarteko baseetan argitaratu den zehazteko. Hala ez bada, aurretiazko datuak hartzeak difraktometro egokiena hautatzea eta neurketa-baldintzak optimizatzea ahalbidetzen du: tenperatura, tarte angeluarra, denbora,
 • Difrakzioari buruzko datuak biltzea. Besterik adierazi ezean, datuak 100 k-tan hartzen dira, salbu eta erabiltzaileak kontrakoa eskatzen badu, edo atariko datuek adierazten badute makla bat eratu dela, nahi ez den faseko trantsizioa egin dela, kristala degradatu dela edo tenperatura jaistean nahi ez den beste ondorio bat izan dela. Nolanahi ere, datuak tenperatura-tarte handi batean (10-600K) har daitezke, eta hainbatetan ere egin daiteke, faseko trantsizio-azterlanetarako.
 • Datuen tratamendua. Prozesua hemen buka daiteke, erabiltzaileak egitura ebazteko eta fintzeko nahikoa ezagutza badu.
 • Egiturazko ebazpena, afinamendua eta emaitzen aurkezpena (txostena). Lortutako emaitzak txosten, grafiko eta/edo taula moduan bidaltzen zaizkie erabiltzaileei, difraktometroan jasotako jatorrizko datuak eta erabilitako ekipamenduari, neurketa-baldintzei eta abarri buruzko informazioa emanez. IFK fitxategi osoa entregatzen da, datu-baseetan eta/edo argitalpenetan gordetzeko prest.

Lagin polikristalina:

 • Difrtogramen neurketa eta tratamendua: difraktometroen software espezifikoa erabiliz, neurketa-programak prestatzen dira, erabiltzaileek planteatutako beharren arabera.
 • Faseak identifikatzea: hala eskatzen duten erabiltzaileentzat, faseak software espezifikoaren bidez identifikatzen dira, ICDDren PDF2-4 datu-basearekin konbinatuta.
 • Datuak prozesatzea, honako hauek analizatzeko: kristalitatea, kristal-eremuaren tamaina, austenita-edukia, mikrodifrazioa, etab. Datuen tratamendua bai banakako difrakzio-maximoen mailan egiten da, bai difrakzio-diagrama osoen tratamenduen bidez.
 • Intentsitateen eta posizioen bilakaeraren analisia, laginen orientazioaren arabera; Ehungintza (polo-irudiak) eta Estresak (hondar-tentsioak).
 • Ileko laginen analisia (transmisioa) eta bereizmen handiko neurriak sorta monokromatikoarekin.
 • Difrakzio-neurriak posizio angeluar baxuetatik, XRR eta SAXS konfigurazioak.
 • Azaleko gradienteak zehazteko sestra bidezko intzidentzia-neurriak.
 • Tamaina handiko kristal bakarrekoak orientatzeko aukera, plano erretikularrak zehazteko.
 • Analisi kuantitatiboak, difrakzio-diagramen simulazio teorikoaren bidez, profil osoko afinamenduetan oinarrituta, fase garbien nahiz konposatuen nahasketen egiturazko ereduarekin.
 • Datuen aurkezpena: lortutako emaitzak txosten, grafiko eta/edo taula moduan bidaltzen zaizkie erabiltzaileei, eta difraktometroan jasotako jatorrizko datuak ematen zaizkie beti. Era berean, erabiltzaile horiei informazioa ematen zaie erabilitako ekipamenduari, neurketa-baldintzei, laginak prestatzeko erabilitako metodologiari eta abarri buruz.
 • Prestakuntza ikastaro espezifikoen bidez. Irakaskuntza-laguntza gradu eta master desberdinetan.