ANE BERRO

Hizkuntza modernoak eta euskal ikaskuntzak
Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto
Unibertsitate Etorb., 24.
48007 Bilbao
Euskal Herria / Basque Country
email: ane.berro@deusto.es

 Bas&Be

I am an associate professor at the University of Deusto, in the department of Modern Languages and Basque Studies. In September 2015, I defended my PhD Dissertation entitled Breaking Verbs. From event structure to syntactic categories in Basque at the University of the Basque Country (UPV/EHU) and the Univeristy Bordeaux Montaigne (UBM). From January 2016 to August 2017, I have been a postdoctoral researcher in UPV/EHU and in the laboratory Structures Formelles du Langage (UMR 7023, CNRS & Paris 8), thanks to a post-doc grant of the Basque Government. 

In my dissertation, I explored the nature of Basque verbs (such as etxe-gabe-tu (home-without-tu) ‘to evict’, etxe-ra-tu (home-allative-tu) ‘to go home or to take sb home’ and kanta-tu (song-tu) ‘to sing’): their syntactic decomposition, lexicalization and categorization process. Recently, I have been focusing on the categorizing prozess and the decomposition of categories, particularly looking at verbs, adjectives and nouns. I am also interested in aspectual notions that are present across-categories, for example, cumulativity.

Research interests

Sintactic Theory, event structure, aspect, lexicalization, categorization, Basque, micro-variation, case, ergativity.

Publications

(Onartua) Fernández, Beatriz, Ane Berro & Manuel Pérez Saldanya. Connexions bascocatalanes: les impersonals de subjecte suprimit. Caplletra

(2023) Sanchez-Dorronsoro, Leire, Beatriz Fernández & Ane Berro. Jite adjektiboak eta aditz psikologikoak euskaraz. In David Lindemann (ed.) Miren Azkaraterik esker onez. UPV/EHU. 257-278.

(2022) Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández. Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez). In Alexander Iribar & Irene Barberia (ed.) Papers on Basque Linguistics in Honor of Jon Andoni Franco ElorzaBilbo: Deustuko Unibertsitatea. 127-146. ISBN 978-84-1325-171-4.

(2022) Odria, Ane, Ane Berro & Beatriz Fernández. Pertsona murriztapenak ditu inpertsonaltasunak: euskararen kasuaFontes Linguae Vasconum, 133. 191-219.

(2022) Berro, Ane, Ane Odria & Beatriz Fernández. Person matters in impersonality. Syntax, 25(1). Wiley. 1-41.

(2022) Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3rd ed.). UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-456-1.

(2021) Fernández, Beatriz & Berro, Ane. Basque impersonals in comparison. Linguistics. An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences. https://doi.org/10.1515/ling-2020-0057

(2020) Pineda, Anna & Ane Berro. “Hybrid intransitives in Basque”. Glossa: a journal of general linguistics, 5(1), 22.

(2020) Berro, A.; Orbegozo, I. & Fernández, B. Gramatikak dialektologiatik ikasi duenaz, dialektologiak gramatikatik ikas dezakeenaz. In Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia, Irantzun Epelde eta Koldo Ulibarri (ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre. Bilbo: UPV/EHU. 115-133.

(2020) Fernández, B.; Zuñiga, F. & Berro, A. Datives with psych nouns and adjectives in Basque. Folia Linguistica. DOI: https://doi.org/10.1515/folia-2020-2050

(2019)  Berro, A. Basque adjectival participles: Stative, resultative or experiential. Glossa: A Journal of General Linguistics4(1), 66. DOI: http://doi.org/10.5334/gjgl.730

(2019) Berro, A. & Fernandez, B. (Euskal) Bozak: erdikoak, inkoatiboak eta arazleak. Itziar Laka (Arg.) Hitzak Sarean, EHUko Argitalpen Zerbitzua, 47-64.

(2019) Fernández, B.; Berro, A.; Urrestarazu, I. & Orbegozo, I. Mapping variation in Basque: The BiV database. Linguistic Typology, Volume 23, Issue 2. Berlin: De Gruyter. Pages:Mouton. Pages: 347-374. DOI: https://doi.org/10.1515/lingty-2019-0018.

Berro, A.; Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J. (eds.). (2019). Basque and Romance. Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. ISBN: 978-90-04-39539-8. Pages: 356.

(2019) Berro Ane,  Fernández, Beatriz & Ortiz de Urbina, Jon.  Introduction. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. Pages: 1-13.

(2019) Berro, Ane. “Non-verbal participles in Basque and Spanish”. In Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. Pages: 82-138.

(2019) Berro, Ane. “(In)transitive verbs: Unergatives and unaccusatives.” In Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. Pages: 139-175.

(2019) Berro, Ane & Beatriz Fernández. Applicatives without verbsNatural Language and Linguistic Theory. Springer. 1273-1317. DOI: 10.1007/s11049-018-09437-4.

(2018) Ane Berro, Beñat Oihartzabal & Beatriz Fernández. “Inkoatibo/arazle alternantzia euskaraz eratortzen”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 99-122.

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan. Basque in Variation (BiV). UPV/EHU.

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera“.  In Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral. Vigo: Univ. de Vigo. 677-684.

(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. Orhiko xoria Orhin lakhet: izen/adjektibo psikologikoak, gai lokatiboak eta predikazioa”. Joseba Lakarra & Blanca Urgell (ed.) Studia Diachronica et Philologica in honorem Joakin Gorrotxategi: Vasconica et Aquitanica. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 52 (1/2). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. 253-270.

(2017) Berro, Ane, Beatriz Fernández & Itziar Orbegozo. “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): lehen urratsak”Fontes Linguae Vasconum, 123. 7-28.

(2017) Berro, A.; Etxepare, R. Ergativity in Basque. In Jessica Coon, Diane Massam, Lisa Travis (Eds.) The Oxford Handbook of Ergativity. New York: Oxford University Press, pages: 782-806.

(2016) Berro, A. On the relation between ergativity, stativity and the verbal configuration of Basque. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 37-66.

(2015) Berro, Ane. “Egoera predikatu berriak euskaraz”. In Irantzu Epelde & Koldo Zuazo (ed.) Euskal hizkerak eta dialektoak, gaur. Lapurdumeko ale berezia.

(2015) Berro, Ane. “From adpositions to events. The case of location verbs in Basque”. In Lea Nash & Pollet Samvelian (ed.) Approaches to complex predicates. Brill. 20-45.

(2015) Berro, Ane. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Doctoral dissertation, UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

(2015) Berro, Ane. “Kokapen aditzak euskaraz. Adposizioen eta aditzen erdigunean”. In Fernández, B. & Salaburu, B. (Eds.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU, pp. 137-155.

(2012) Berro, Ane. “Three levels of root insertion in Basque intransitive verbs”. Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández (ed.) Journal of Portuguese Linguistics. Special Issue. Ediçoes Colibrí – Universidade de Lisboa.

(2010) Berro, Ane. “Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment”. P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) DEA research work. University of the Basque Country (UPV/EHU).

Presentations

(2021) Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez). Bilbao, Kristina & Ane Berro. Euskal Hizkuntzalaritza 2021 DU Jardunaldia. 2021-12-17, Bilbo, Deustuko Unibertsitatea.

(2019) “Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara”. Berro, Ane. & Fernández, Beatriz. FLV, 50 urte. March, 6-7, Iruñea.

(2018) “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera”. Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). 2018/06/13-15, Vigo (Galiza).

(2017) “Basque adjectival participles are functionally richer”. Berro, Ane. 50th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea 2017. 2017/09/10-13, Zürich (Switzerland).

(2017) “Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV): An Online Database on Basque Morphosyntactic Variation”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 2017/09/10-13, Zurich (Switzerland).

(2017) “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): Euskal aldakortasun morfosintaktikoa erakusten duen sareko datu basea”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. EUDIA-6 WORKSHOP Linguistic variation in the Basque language and Education. 2017/06/09, Leioa.

(2017) “Aparent unaccusative unergatives in Basque and Romance”. Berro, Ane & Anna Pineda. Workshop on Voice. 2017/05/22-24, Cambridge.

(2017) “The syntax and semantics of KA. A cumulative suffix in Basque”. Berro, Ane. IKER UMR 5478 (CNRS). 2017/03/15, Baiona.

(2017) “Pluractionals and more. The cumulative suffix KA in Basque”. Berro, Ane. LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage. 2017/03/13, Paris.

(2016) “Basque and Romance in contact. The case of some intransitive verbs”. Berro, Ane. Language Contact from an I-Language Perspective. 2016/10/27-28, Donostia / San Sebastián.

(2016) “On the relation between ergativity and the subeventive structure in Basque”. Berro, Ane. LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage. Paris. May 2.

(2016) “Looking for the verbal category in Basque syntax: not found”. Berro, Ane. 42 Incontro di Grammatica Generativa. 2016/2/18-20, Lecce (Italy).

(2015) “Inacusatividad e inergatividad en las variedades del euskera: predicados alternantes”. Berro, Ane. La información sintáctica en los altas lingüísticos. 2015/11/26-27, Bartzelona.

(2015) “The ergative subject in Basque: its relation to the predicate and the subeventive decomposition”. Berro, Ane. 25th Colloquium on Generative Grammar. May 21-23, 2015, Baiona.

(2013) “Zoruak eta sabaiak bat egiten dute ergatiboan”. Berro, Ane. IKER Mintegia. December 9, Baiona (IKER-UMR).

(2013) “Ergatibotasuna, iragangaiztasuna eta aditz laguntzailearen hautaketa euskal hizkeretan”. Berro, Ane. Hizkuntzalari Euskaldunen I. Topaketa.UEU, Uztailaren 4a, Eibar.

(2013) “Stative uses of intransitive predicates and case variation: Evidence from Basque varieties”. Berro, Ane. Approaches to Complex Predicates. May 29-31, Paris.

(2013) “Decomposition of intransitive verbs and ergativity in Basque”. Berro, Ane. Little v. October 25-26, Leiden.

(2012) “Statives and Middles in Basque varieties: first steps”. Berro, Ane. Hizkuntzalaritza Formaleko Ikertzaile Gazteen Topaketa. June 27, Gasteiz (UPV/EHU).

(2012) “Intransitivization of reflexive and reciprocal predicates in Basque. The case of bivalent ditransitive predicates”. Berro, Ane & Ane Odria. Wedisyn’s 3rd Workshop on Syntactic Variation. March 22-23, Uviéu-Oviedo.

(2011) “Subject and object case variation: Dialectal evidence from Basque”. Berro, Ane & Ane Odria. Variation and Typology: New trends in syntactic research. August 25-27, Helsinki.

(2011) “Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: Evidence from Basque varieties”. Berro, Ane . 6th Athens Postgraduate Conference. May 13-15, National and Kapodistrian University of Athens, Athens.

(2011) “Subject case variation and auxiliary alternation in Basque”. Berro, Ane . Syntax/semantics Brown Bag. New York University (NYU), New York City.

(2010) “Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: evidence from Basque varieties”. Berro, Ane . The 7th Workshop on Syntax and Semantics (WoSS). October 27-28, Nantes.

(2010) “Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment”. Berro, Ane . 2nd Leipzig Students’ Conference in Linguistics (LESCOL) . September, Leipzig.

(2010) “Ergative and absolutive subjects in bivalent intransitive constructions and alternating object marking”. Berro, Ane . Wedisyn’s 1st Workshop on syntactic microvariation. March 4-5, Baiona, Lapurdi, The Basque Country.

Visiting fellowships

2011ko iraila – 2011ko azaroa: New York University (NYU) (Richard S. Kayne irakaslearen zuzendaritzapean).

Participation in funded research projects

Resolviendo el puzle del lenguaje: morfosintáxis vasca en variación (PGC2018-096380-B-I00) (Principal Investigator: Beatriz Fernández)

Gogo Elebiduna/La Mente Bilingüe [ IT1169-19 (2019-2021)]. Consolidated Research Group of Excellence, A grade. (Principal Investigator: Itziar Laka Mugarza)

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Principal Investigator: Beatriz Fernández)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (GIU 09/44-IT414-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Organization of scientific meetings

2013: Towards a Theory of Syntactic Variation

2011: Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)

2010: 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective

Others

2009ko maiatza- 2009ko abendua: UPV/EHUko ikertzaile kontratatua (PIC 108/09)

2010-2013: Eusko Jaurlaritzaren doktore-aurreko beka (BF109.203)

Ane Berro Ergativity, intransitivity, and auxiliary selection in Basque: A micro-comparative perspective (Doktore Tesia) (eginbidean)

Comments are closed.