PUBLICATIONS

2021        2020        2019        2018        2017        2016        2015       2014        2013        2012        2011        2002-2010        CORPORA

 

2023

Gemignani, J., de la Cruz-Pavía, I., Martínez, A., Nallet, C., Pasquini, A., Lucarini, G., Cavicchiolo, F., Gervain, J. (2023). The reproducibility of infant fNIRS studies: a meta-analytic approachNeurophotonics 10(2), 023518

Navarrete, E., De Pedis, M., & Lorenzoni, A. (2023). Verbal deception in picture naming. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 0(0). https://doi.org/10.1177/17470218221146540

2022

de la Cruz-Pavía, I., Westphal-Fitch, G., Fitch, W. T.., & Gervain, J. (2022) Seven-month-old infants detect symmetrical structures in multi-featured abstract visual patternsPLoS ONE 17(5): e0266938. DOI: 10.1371/journal.pone.0266938

de la Cruz-Pavía, I., Elordieta, G., Villegas, J., Gervain, J., & Laka, I. (2022 – published online on Jan 2020). Segmental information drives adult bilingual phrase segmentation preferenceInternational Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(2), 676-695. DOI: 10.1080/13670050.2020.1713045

Gómez-Vidal B, Arantzeta M, Laka JP, Laka I (2022) Subjects are not all alike: Eye-tracking the agent preference in Spanish. PLoS ONE 17(8): e0272211. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272211

Zawiszewski, A., Martínez de la Hidalga, G., & Laka, I. (2022) Agents strongly preferred: ERP evidence from natives and non-natives processing intransitive sentences in Spanish. Brain Sciences 12 (7).

de la Cruz-Pavía, I. (2022) The role of audio-visual phrasal prosody in bootstrapping the acquisition of word orderProceedings of Speech Prosody 2022, 230-234. DOI: 10.21437/SpeechProsody.2022-47

Egurtzegi, A.; Blasi, D.; Bornkessel-Schlesewsky, I.; Laka, I.; Meyer, M.; Bickel, B.; Sauppe, S. (2022) Cross-linguistic differences in case marking shape neural power dynamics and gaze behavior during sentence planning. Brain and Language. Volume 230. Doi: 10.1016/j.bandl.2022.105127

Duñabeitia, J.A., Baciero, A., Antoniou, K. et al. (2022). The Multilingual Picture DatabaseScientific Data 9, 431. DOI: 10.1038/s41597-022-01552-7

Hatzidaki A and Santesteban M. (2022). Emotional Attractors in Subject-Verb Number Agreement. Frontiers in Psychology, 13:880755. DOI10.3389/fpsyg.2022.880755

Berro, A.; Odria, A.; Fernández, B. (2022) Person matters in impersonality. Syntax, 25(2). Wiley. 147-187.

Azkarate, M. (2022). Euskara batuaren nondik norako linguistikoak. In Arantzazutik mundu zabalera. Euskararen normatibizazioa: 1968-2018. Euskaltzaindiaren XVII. Biltzarra.  Iker bilduma, 40. Euskaltzaindia- Iberoamericana/Vervuert, 2 199-213.

Bilbao, K.; Berro, A. & Fernández, B. (2022) Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez). In Alexander Iribar & Irene Barberia (ed.) Papers on Basque Linguistics in Honor of Jon Andoni Franco ElorzaBilbo: Deustuko Unibertsitatea. 127-146. ISBN 978-84-1325-171-4.

Bilbao, K.; Odria, A.; Berro, A.; Landa, J. & Fernández, B. (2022). Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3rd ed.). UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-456-1.

Bilbao, K. (2022). Euskarazko elkarkari iragangaitzak: lexikoak ala sintaktikoak? Fontes Linguae Vasconum, 134. Nafarroako Gobernua. 337-373

Arantzeta M. & Zubia, F. (2022) Afasia hiztun elebidunetan: ebidentzia zientifikotik praktika klinikoraOsagaiz: Osasun Zientzien Aldizkaria, 6(1), 81-100.

Odria, A.; Berro, A. & Fernández, B. (2022)  Pertsona murriztapenak ditu inpertsonaltasunak: euskararen kasuaFontes Linguae Vasconum, 133. 191-219.

Comments are closed.