PUBLICATIONS

2021        2020        2019        2018        2017        2016        2015       2014        2013        2012        2011        2002-2010        CORPORA

 

2024

Isasi-Isasmendi, A.; Sauppe, S.; Andrews, C.; Laka, I,; Meyer, M. &Bickel, B. (2024) Incremental sentence processing is guided by a preference for agents: EEG evidence from Basque. Language, Cognition and Neuroscience, 39:1, p. 76-97.

Duñabeitia, J.A., Ferré, P., Fraga, I., & Santesteban, M. (2024). Editorial: Community series: Spanish Psycholinguistics. Frontiers in Psychology, 15:1375105. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1375105

Fernández Fernández, B., Berro Urrizelki, A., & Suïls Subirà, J. (2024). Las construcciones impersonales de sujeto suprimido del gascónEstudios Románicos33.

2023

de la Cruz-Pavía, I., & Gervain, J. (2023). Six-month-old infants’ perception of structural regularities in speechCognition 238, 105526. DOI: 10.1016/j.cognition.2023.105526

Santesteban, M., Duñabeitia, J. A., & Baus, C. (2023). Psycholinguistics and bilingualism through Prof. Albert Costa’s mind. In M. Santesteban, J. A. Duñabeitia, & C. Baus (Eds.) Bilingualism through the Prism of Psycholinguistics: In honour of Albert Costa [Bilingual Processing and Acquisition 17] (pp. 2-25). Ontario, Canada: John Benjamins. ISBN 9789027213969 https://doi.org/10.1075/bpa.17.int

Santesteban, M., Duñabeitia, J. A., & Baus, C. (Eds.) (2023). Bilingualism through the Prism of Psycholinguistics: In honour of Albert Costa [Bilingual Processing and Acquisition 17]. Ontario, Canada: John Benjamins. ISBN 9789027213969 https://doi.org/10.1075/bpa.17

Isasi-Isasmendi, A.; Sauppe, S.; Andrews, C.; Laka, I,; Meyer, M. &Bickel, B. (2023) The Agent Preference in Visual Event Apprehension. Open Mind. p. 1-43

Laka, I. (2023) Euskara Arrain Elektrikoen Itsasoan. Castro Egia, L. Mimenza Castillo (eds.) Euskal Hedabideen urtekaria 2022-2023. Bilbao, p. 43-48.

de la Cruz-Pavía, I., Eloy, C., Perrineau-Hecklé, P., Nazzi, T., & Cabrera, L. (2023). Consonant bias in adult lexical processing under acoustically degraded listening conditionsJASA Express Letters 3(5), 055206. DOI: 10.1121/10.0019576

Gemignani, J., de la Cruz-Pavía, I., Martínez, A., Nallet, C., Pasquini, A., Lucarini, G., Cavicchiolo, F., Gervain, J. (2023). The reproducibility of infant fNIRS studies: a meta-analytic approachNeurophotonics 10(2), 023518

Navarrete, E., De Pedis, M., & Lorenzoni, A. (2023). Verbal deception in picture naming. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 0(0). https://doi.org/10.1177/17470218221146540

Odria, A. & Pineda, A. (2023). A micro-comparative approach to DOM in Language-contact environments: the case of Catalan, Basque and Spanish. In Irimia M.A: & Mardale A. (ed.), Differential Object Marking in Romance. Towards microvariation. Linguistic Aktuel / Linguistics Today (LA) (312-344). John Benjamins.

Sanchez-Dorronsoro, L., Fernández, B., Berro, A. (2023) Jite adjektiboak eta aditz psikologikoak euskaraz. In David Lindemann (ed.) Miren Azkaraterik esker onez. UPV/EHU. 257-278.

Fernández-Altonaga, C. (2023) Adberbioak aztergai: kategoriaren auzia argitzeko zenbait gogoeta. In Arbelaitz, Olatz, Ainhoa Latatu & Elixabete Pérez Gaztelu (ed.), V. Ikergazte. Nazioarteko Ikerketa Euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta Artea. UEU. pp. 59-66.

2022

de la Cruz-Pavía, I., Westphal-Fitch, G., Fitch, W. T.., & Gervain, J. (2022) Seven-month-old infants detect symmetrical structures in multi-featured abstract visual patternsPLoS ONE 17(5): e0266938. DOI: 10.1371/journal.pone.0266938

de la Cruz-Pavía, I., Elordieta, G., Villegas, J., Gervain, J., & Laka, I. (2022 – published online on Jan 2020). Segmental information drives adult bilingual phrase segmentation preferenceInternational Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(2), 676-695. DOI: 10.1080/13670050.2020.1713045

Gómez-Vidal B, Arantzeta M, Laka JP, Laka I (2022) Subjects are not all alike: Eye-tracking the agent preference in Spanish. PLoS ONE 17(8): e0272211. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272211

Lorenzoni A, Santesteban M, Peressotti F, Baus C, & Navarrete E (2022). Language as a cue for social categorization in bilingual communities. PLOS ONE 17(11): e0276334. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276334

Zawiszewski, A., Martínez de la Hidalga, G., & Laka, I. (2022)Perpaus iragangaitzen prozesamendua euskaraz eta gaztelaniaz elektrofisiologiaren argitan: hipotesi ezakusatiboa zertan den. Brain Sciences 12 (7).

Martínez de la Hidalga, G., Zawiszewski, A., & Laka, I. (2022) Perpaus iragangaitzen prozesamendua euskaraz eta gaztelaniaz elektrofisiologiaren argitan: hipotesi ezakusatiboa zertan den.  Kimu berriak euskal hizkuntzalaritzan. Udako Euskal Unibertsitatea. Bilbao, p. 119-136. ISBN: 978-84-8438-833-3

de la Cruz-Pavía, I. (2022) The role of audio-visual phrasal prosody in bootstrapping the acquisition of word orderProceedings of Speech Prosody 2022, 230-234. DOI: 10.21437/SpeechProsody.2022-47

Egurtzegi, A.; Blasi, D.; Bornkessel-Schlesewsky, I.; Laka, I.; Meyer, M.; Bickel, B.; Sauppe, S. (2022) Cross-linguistic differences in case marking shape neural power dynamics and gaze behavior during sentence planning. Brain and Language. Volume 230. Doi: 10.1016/j.bandl.2022.105127

Laka, I. (2022) “Bilinguals and knowledge of language: a commentary to “Language Acquisition and Linguistic Theory” “ Applied Linguistics Review, vol. 13, no. 1, 2022, pp. 141-148. https://doi.org/10.1515/applirev-2017-0096

Duñabeitia, J.A., Baciero, A., Antoniou, K. et al. (2022). The Multilingual Picture DatabaseScientific Data 9, 431. DOI: 10.1038/s41597-022-01552-7

Hatzidaki A and Santesteban M. (2022). Emotional Attractors in Subject-Verb Number Agreement. Frontiers in Psychology, 13:880755. DOI10.3389/fpsyg.2022.880755

(2022) Fernández, Beatriz (eds.). Goenaga, Patxi. Euskal Gramatika: Egiturak eta Osagaiak (EGEO). Bilbo: UPV/EHU.

Berro, A.; Odria, A.; Fernández, B. (2022) Person matters in impersonality. Syntax, 25(2). Wiley. 147-187.

Azkarate, M. (2022). Euskara batuaren nondik norako linguistikoak. In Arantzazutik mundu zabalera. Euskararen normatibizazioa: 1968-2018. Euskaltzaindiaren XVII. Biltzarra.  Iker bilduma, 40. Euskaltzaindia- Iberoamericana/Vervuert, 2 199-213.

Bilbao, K.; Berro, A. & Fernández, B. (2022) Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez). In Alexander Iribar & Irene Barberia (ed.) Papers on Basque Linguistics in Honor of Jon Andoni Franco ElorzaBilbo: Deustuko Unibertsitatea. 127-146. ISBN 978-84-1325-171-4.

Vela-Plo, L., Erdocia, K., Laka, I. (2022) Agents strongly preferred: Ambiguity processing in Basque. Papers on Basque Linguistics in Honour of Jon FrancoDeusto University Press, p. 167-194.

Bilbao, K.; Odria, A.; Berro, A.; Landa, J. & Fernández, B. (2022). Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3rd ed.). UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-456-1.

Bilbao, K. (2022). Euskarazko elkarkari iragangaitzak: lexikoak ala sintaktikoak? Fontes Linguae Vasconum, 134. Nafarroako Gobernua. 337-373

Arantzeta M. & Zubia, F. (2022) Afasia hiztun elebidunetan: ebidentzia zientifikotik praktika klinikoraOsagaiz: Osasun Zientzien Aldizkaria, 6(1), 81-100.

Fernández-Altonaga, C. (2023). Adberbioak aztergai: kategoriaren auzia argitzeko zenbait gogoeta. In Arbelaitz, Olatz, Ainhoa Latatu & Elixabete Pérez Gaztelu (ed.), V. Ikergazte. Nazioarteko Ikerketa Euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta Artea. UEU. pp. 59-66.

Odria, A.; Berro, A. & Fernández, B. (2022)  Pertsona murriztapenak ditu inpertsonaltasunak: euskararen kasuaFontes Linguae Vasconum, 133. 191-219.

Fernández-Altonaga, C. (2023) Adberbioak euskaraz: hitz mota bakarra ala gehiago? Uztaro, 123. pp. 81-107.

Comments are closed.