BEATRIZ FERNANDEZ

0007_img_0046-roke

Universidad del País Vasco
Dept. de Lingüística y Estudios Vascos
Facultad de Letras
Unibertsitateko Ibilbidea 5 01006 Vitoria-Gasteiz
email: beatriz.fernandezf@ehu.eus
Teléfono: +34 945 013654

BasDiSyn

Profesora Titular e investigadora del Departamento de Lingüística y Estudios Vascos de la UPV/EHU. Dirige el grupo de investigación Basque and Beyond. Se doctoró en 1997 con la tesis Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz [Cotejo estructural de caso en euskera] en la misma universidad. Es miembro correspondiente de Euskaltzaindia (la Real Academia de la Lengua Vasca). Es autora de artículos y libros de investigación sobre el euskera y la variación morfosintáctica. Ha editado además diversos volúmenes colectivos. Combina su labor investigadora y docente con la divulgación científica.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Syntactic Theory, Comparative Syntax, Basque, case, agreement, datives.

PUBLICACIONES

(Onartua) Fernández, Beatriz, Ane Berro & Manuel Pérez Saldanya. Connexions bascocatalanes: les impersonals de subjecte suprimit. Caplletra

(Onartua) Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández. Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez. In Euskal Hizkuntzalaritzaren lanak Jon Francoren omenez. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea.

(2022) Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3rd ed.). UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-456-1.

(2022) Odria, Ane, Ane Berro & Beatriz Fernández. Pertsona murriztapenak ditu inpertsonaltasunak: euskararen kasuaFontes Linguae Vasconum, 133. 191-219.

(2022) Berro, Ane, Ane Odria & Beatriz Fernández. Person matters in impersonality. Syntax, 25(1). Wiley. 1-41.

(2022) Fernández, Beatriz. & Etxebarria, Eider. (itzultzailea). Basque for English speakers. Nevada: Center for Basque Studies, Univ. of Nevada, Reno. ISBN: 978-1-949805-37-b. Pages: 144.

(2021) Fernández, Beatriz & Berro, Ane. Basque impersonals in comparison. Linguistics. An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences. https://doi.org/10.1515/ling-2020-0057

(2021) Fernández, Beatriz. Hizkuntza gogoan. Donostia: Erein. ISBN: 978-84-9109-728-0. Pages: 120.

(2021) Zuñiga, Fernando & Beatriz Fernández. Basque antipassives revisited. In Katarzyna Janic & Alena Witzlack-Makarevich (ed.) Antipassive. Tipology, diachrony, and related constructions. Typological Studies in Language series130. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 621-640. DOI: https://doi.org/10.1075/tsl.130.19zun.

(2020) Fernández, Beatriz & Nahia Zubeldia (itzultzailea). Le basque pour les francophones (Ou en quoi deux langues si différentes se ressemblent tellement). Lapurdumeko ale berezia, 5. UMR 5478 du CNRS, UPV/EHU & Etxepare Euskal Institutua. ISBN-10 : 8413192420. ISBN-13 : 978-8413192420. Pages: 142.

(2020) Berro, Ane, Itziar Orbegozo & Beatriz Fernández. “Gramatikak dialektologiatik ikasi duenaz, dialektologiak gramatikatik ikas dezakeenaz”. In Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia, Irantzun Epelde eta Koldo Ulibarri (ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre. Bilbo: UPV/EHU. 115-133.

(2020) Fernández, Beatriz, Fernando Zuñiga & Ane Berro. Datives with psych nouns and adjectives in Basque. Folia Linguistica. DOI: https://doi.org/10.1515/folia-2020-2050

(2019) Berro, A. & Fernandez, B. (Euskal) Bozak: erdikoak, inkoatiboak eta arazleak. Itziar Laka (Arg.) Hitzak Sarean, EHUko Argitalpen Zerbitzua, 47-64.

(2019) Fernández, B.; Berro, A.; Urrestarazu, I. & Orbegozo, I. Mapping variation in Basque: The BiV database. Linguistic Typology, Volume 23, Issue 2. Berlin: De Gruyter.  Pages: 347-374. DOI: https://doi.org/10.1515/lingty-2019-0018.

Berro, A.; Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J. (eds.). (2019). Basque and Romance. Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. ISBN: 978-90-04-39539-8. Pages: 356.

(2019) Zuñiga, Fernando & Beatriz Fernández Grammatical relations in Basque. In Balthasar Bickel & Alena Witzlack-Makarevich (ed.) Argument selectors. A new perspective on Grammatical Relations. Typological Studies in Language 123. Amsterdam: John Benjamins. 185-211.

(2019) Fernández, Beatriz. “On non-selected datives: Ethical datives in Basque and Spanish“. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. Pages: 221-242.

(2019) Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina. (2019) Introduction. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. Pages: 1-13.

(2018) Berro, Ane & Beatriz Fernández. Applicatives without verbsNatural Language and Linguistic Theory. Springer. 1273-1317. DOI: 10.1007/s11049-018-09437-4.

(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro (eds.). Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum 126 (Uztaila-abendua). Iruñea: Nafarroako Gobernua.

(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. “Atarikoa”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 7-16.

(2018) Ane Berro, Beñat Oihartzabal & Beatriz Fernández. “Inkoatibo/arazle alternantzia euskaraz eratortzen”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 99-122.

(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. Orhiko xoria Orhin lakhet: izen/adjektibo psikologikoak, gai lokatiboak eta predikazioa”. Joseba Lakarra & Blanca Urgell (ed.) Studia Diachronica et Philologica in honorem Joakin Gorrotxategi: Vasconica et Aquitanica. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 52 (1/2). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. 253-270.

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan. Basque in Variation (BiV). UPV/EHU.

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera“.  In Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral. Vigo: Univ. de Vigo. 677-684.

(2018) Fernández, B. -(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago. The suffix -ki in the lexicon and beyond. ASJU (Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio Urquijo”) 47-2 (2013 [2018]), 211-234. DOI: https://doi.org/10.1387/asju.18681

Fernández, B. (2017) Euskara eta hizkuntzari buruz. Hizketan semearekin. Donostia: Erein. ISBN: 978-84-9109-221-6, 168 or.

(2017) Berro, Ane, Beatriz Fernández & Itziar Orbegozo. “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): lehen urratsak”Fontes Linguae Vasconum, 123. 7-28.

azala Fernández, B. (2016) Basc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s’assemblen tant) [traduït i adaptat al català per Anna Pineda]. Argentona (Barcelona): Voliana Edicions. ISBN: 978-84-944848-7-2. (Reviewed in Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 40 (2018), p. 440-445, by Daniel Luján) (Reviewed in Caplletra 63, Tardor 2017, p. 279-284, by Aritz Galarraga Lopetegi)
lfab_13_hb Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J. (Eds.)(2016) Microparameters in the Grammar of Basque. John Benjamins. ISBN: 9789027208309. Pages: 288.
Fernández, B. (2016) Euskera para castellanohablantes (O de cómo dos lenguas tan distintas se parecen tanto). Donostia: Erein. ISBN: 978-84-9109-149-3. (Reviewed by Juan Carlos Moreno Cabrera)

(2016) Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J.  Microparameters in the grammar of Basque: looking back and moving forward. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia, pp. 3-13.

(2016) Fernández, B. & Rezac, M. Differential Object Marking in Basque varieties. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the Grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 93-138.

(2016) Ortiz de Urbina, J. & Fernández, B. Datives in Basque bivalent unergatives. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the Grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp.67-93.

(2015) Fernández, Beatriz. “The syntax of -(k)i, a Basque preposition”. Xulio Sousa, Carlota de Benito & Víctor Lara (ed.) Dialectologia. Special Issue, V. Syntactic variation in Western European Languages. From the noun phrase to clause structure. ISSN: 2013-2247. Pages: 81-107.

Fernández, B. & Salaburu, P. (Ed.)(2015)  Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU. ISBN: 978-84-9082-097-1. Pages: 698.

(2015) Fernández Beatriz . “-(K)i”. In Beatriz Fernández & Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU. 213-228.

(2014) Fernández, Beatriz. “i edo adikzio baten anatomia”Gogoa, 12-13. Donostia/San Sebastian: UPV/EHU. 27-71.

(2013) Fernández, Beatriz . “-(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago”International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 47-2. Bilbo: UPV/EHU. 1-26.

Variation in Datives A Microcomparative Perspective Fernández, B.; Etxepare., R. (2013) Variation in datives: A micro-comparative perspective. New York: Oxford University Press. ISBN: 9780199937363.

(2013) Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare. “Variation in datives: A micro-comparative perspective: An introduction ”. In Variation in datives: A micro-comparative perspective. New York: Oxford University Press.

(2013) Rezac, Milan & Beatriz Fernández. “Dative Displacement in Basque”. In Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare (ed.) Variation in datives: a micro-comparative perspective. Oxford University Press. ISBN: 9780199937363. pp. 256-282.

(2012) Fernández, Beatriz . “-(K)i eta -ra”International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 46-2. Bilbo: UPV/EHU. 257-270.

(2012) Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández. “Syntactic microvariation in Westmost European Languages. An introduction”. Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández (ed.) Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue). Ediçoes Colibrí – Universidade de Lisboa.

(2012) Fernández, B., Ortiz de Urbina, J. Dative (first) complements in Basque. Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue), 11-1. In E. Carrilho & B. Fernández (eds.). Ediçoes Colibrí – Unviersidade de Lisboa, pp. 83-98. ISSN:1645-4537.

(2012) Laka, Itziar & Beatriz Fernández (ed.). Accounting for Ergativity. Lingua Special Issue. Amsterdam: Elsevier.

(2011) Fernández, Beatriz. “Pertsona aniztasuna adizki jokatuan”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Nor (absolutiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Nork (ergatiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Nori (datiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Noren (genitiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Aditz predikatiboak”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Goi- eta behe-datiboak eta Datibo-komunztaduraren murriztapena: ipar-ekialdeko hizkerak eta euskara estandarra”. Epelde, Irantzu (ed.) Euskal dialektologia: lehena eta oraina. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), LXIX. University of the Basque Country (UPV/EHU). 37-63.

(2011) Zawiszewski, Adam, Eva Gutiérrez, Beatriz Fernández & Itziar Laka. “Language distance and non-native syntactic processing: evidence from event-related potentials”. Bilingualism: Language and Cognition , 14 (3).

(2010) Fernández, Beatriz & Ibon Sarasola. Marinelei abisua: izenondoko datiboak izenburuen sintaxian”. Lapurdum. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478 : CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne. 55-75.

(2010) Fernández, B., Oihartzabal,B., Landa,J., Sarasola, I. -le/-tzaile inflexiozko atzizkiaz”. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 44 (2), pp. 457-510.

(2010) Fernández, Beatriz & Milan Rezac. “Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean”. Fernandez, Beatriz, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare (ed.) Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU) , LII. University of the Basque Country (UPV/EHU). 113-149.

(2010) Fernández, Beatriz. “Goi datiboak eta are goragokoak euskaraz: jabe datiboak eta datibo hunkituak vs. datibo etikoak”. Gogoa, 10, 1-2. Donostia/San Sebastian: UPV/EHU. 1-20.

Fernández, B., Albizu, P., & Etxepare, R. (Eds.) (2010). Euskara eta euskarak: Aldakortasun sintaktikoa aztergai.Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca. Bilbao: UPV/EHU Press. 194 p. ISBN: 978-84-9860-397-2.
índice2 Fernández, B., & Ortiz de Urbina, J. (2010). Datiboa Hiztegian [El  dativo en el léxico]. Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-433-7.

(2009) Fernández, Beatriz, Jon Ortiz de Urbina & Josu Landa. “Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez”. Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra (ed.) Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) , XLIII: 1-2. University of the Basque Country (UPV/EHU). 357-380. [pdf]

(2009) Fernández, Beatriz & Josu Landa. “Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean”. Lapurdum, XIII. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne.

índice3 Fernández, B., & Ortiz de Urbina, J. (2007). Hizkuntzari itzulia 80 hizkuntzatan (La vuelta al lenguaje en 80 lenguas).Bilbao: UEU. 304p. ISBN: 978-84-8438-094-8.

(2006) Albizu, Pablo & Beatriz Fernández. “Licit and illicit ERG-DAT pairings”. In Beatriz Fernández & Itziar Laka (ed.) Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Bilbo: UPV/EHU. 69-96.

(2004) Albizu, Pablo & Beatriz Fernández (ed.). Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Bilbo: UPV/EHU.

Albizu, P.; Fernández, B. (Eds.)(2003). Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide beriak, [La gramática vasca a las puertas del siglo XXI: viejos problemas, nuevas propuestas] Bilbao: Servicio de Publicaciones de la UPV-EHU.

(2001) Fernández, Beatriz & Pablo Albizu (ed.). Kasu eta komunztaduraren gainean. On Case and Agreement. Bilbo: UPV/EHU.

(1997) Fernández, Beatriz. Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz. Bilbo: UPV/EHU

PRESENTACIONES

(2019) “Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara”. Berro, Ane. & Fernández, Beatriz. FLV, 50 urte. Marzo, 6-7, Pamplona.

(2018) “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera”. Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). 2018/06/13-15, Vigo (Galiza).

(2018) “Tan distintas y sin embargo, tan semejantes: una reflexión heterodoxa sobre el euskera y el castellano”. Fernández Beatriz. Zaragoza Lingüística. Seminario permanente de investigaciones lingüísticas. 2018 Abril 24, Zaragoza, Spain.

(2018) “Bidaia hizkuntzaren erraietaraino”. Fernández, Beatriz. Jakin-mina, Jakiunde (Zientzia, Arte eta Letren Akademia). January 19, Vitoria-Gasteiz, Basque Country.

(2017) “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): Euskal aldakortasun morfosintaktikoa erakusten duen sareko datu basea”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. EUDIA-6 WORKSHOP Linguistic variation in the Basque language and Education. 2017/06/09, Leioa.

(2016) “Some (typological) thoughts on the applicative analysis of Basque -(k)i”. Fernández, Beatriz. 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE). August 31 – September 3, Napoli.

(2013) “Aspects of the grammar of addressee/allocutive agreement: The view from Basque”. Torrego Esther (coauthored by Beatriz Fernández). Towards a Theory of Syntactic Variation. June 5-7, Bilbo.

(2013). “When Basque and Spanish met: A micro and macrocomparative approach to Differential Object Marking”. Odria, A., Fernández, B. & Rezac, M. 25th Scandinavian Conference on Linguistics. Reykjavic.

(2013) “Una reflexión sobre la selección del auxiliar en euskera”. Fernández, Beatriz.Wedisyn’s Fourth Workshop on Syntactic Variation. April 18-19, Santiago de Compostela, Galiza.

(2012) “On the nature of Basque datives in bivalent unergatives”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Syntax of the World’s languages V. October 1-4, University of Zagreb, Dubrovnik.

(2012) “A Basque approach to Differential Object Marking”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Syntax of the World’s languages V. October 1-4, University of Zagreb, Dubrovnik.

(2012) “Marcado diferencial de objecto en las variedades del euskera”. Beatriz Fernández & Milan Rezac. Wedisyn’s 3rd Workshop on Syntactic Variation. March 22-23, Uviéu, Asturies.

(2011) “A short trip to Basque datives in bivalent unergatives”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne). November 8-10, Bilbo, Vitoria-Gasteiz, The Basque Country.

(2011) “Differential object marking in Basque variaties”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne). October 8-10, Bilbo, Vitoria-Gasteiz, The Basque Country.

(2011) “Sintaxiak euskalkietatik ikas dezakeenaz: datiboen kartografia adibide”. Fernández, Beatriz . Euskalkien jatorria eta bilakaera. XXX. Donostiako Uda Ikastaroak/XXIII Europar ikastaroak. July 1st, Donostia/San Sebastian, The Basque Country.

(2011) “Evidencia dialectal y pan-dialectal a favor de la distinción entre dativos altos y bajos / Dialectal and pan-dialectal evidence in favour of high and low datives in Basque”. Fernández, Beatriz . Wedisyn’s 2nd Workshop on Syntactic Variation. February 17-18, Universitat de Barcelona, Barcelona.

(2010) “Bivalent unergatives in Basque”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Syntax of the World’s Languages IV. September 23-26, Lyon.

(2010) “Dative displacement in Basque: Between dative and primary indirect objects”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Syntax of the World’s Languages IV. September 23-26, Lyon.

(2010) “Theoretical approaches to Dative Displacement”. Rezac, Milan & Beatriz Fernández. 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective. June 21-23, Donostia/San Sebastian, The Basque Country.

(2009) “Core and Peripheral Datives: Dative Agreement Drop in Basque”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Case in and across languages. August, Helsinki.

(2009) “Datibo alternatiboak hizkeretan eta hiztegian”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak. July 2-3, Donostia.

(2009) “Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak. July 2-3, Donostia/San Sebastian, The Basque Country.

(2008) “Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean”. Fernández, Beatriz & Josu Landa. Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan. December 12-13, Bayonne, Lapurdi, The Basque Country.

(2008) “Quirky dative objects in Basque”. Fernández, Beatriz . 3rd European Dialect Syntax Meeting. September 18-21, Venice.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Resolviendo el puzle del lenguaje: morfosintáxis vasca en variación (PGC2018-096380-B-I00) (Investigadora Principal: Beatriz Fernández)

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Investigadora Principal: Beatriz Fernández)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language (TSABL) (ANR07-CORP-033) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Ricardo Etxepare)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (GIU 09/44-IT414-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Euskararen eta euskalkien sintaxia: aldakortasuna mikro- eta makro-parametroen bitartez (EHU 06/20) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Basdisyn in The Edisyn Project. Towards a network of European Dialect Syntax (HM-2006-1-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS

2016: Language Contact from an I-language Perspective

2013: Towards a Theory of Syntactic Variation

2011: Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)

2010: 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective

2010: Wedisyn’s First Workshop on Syntactic Variation

2009: Euskaren sintaxia: aldakortasun sintaktikoa euskal hizkeretan

POSTGRADUATE SUPERVISION

Itziar Orbegozo. 2017. Etorri diodanean, zergatik zatozen zu: aginte perpausen azterketa formal baterantz (Master Thesis) (UPV/EHU)

Ane Odria. 2017. Differential Object Marking and dative case and agreement in Basque. A micro-comparative survey. (Doktore tesia) (UPV/EHU)

Ane Berro. 2015. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Doctoral dissertation, UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).
Premio Extraordinario de Doctorado 2017

Ane Odria. 2012. What lies behin differential object marking: a Basque dialect survey (Master Tesia) (UPV/EHU)

Ane Berro. 2011. Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment (Master Tesia) (UPV/EHU)

Adam Zawiszewski. 2007. Euskaldun elebidunak sintaxia prozesatzen: kasua eta komunztadura neuroirudien bidez (Doktore tesia) (UPV/EHU)

Elisabete Pociello. 2004. Sintaxi-semantika elkargunea zenbait teoriatan: euskararen ezagutza-base lexiko-semantikorantz (Master Tesia) (UPV/EHU)

Comments are closed.