2019 KONGRESUAK

Azkarate, M. Joxe Azurmendi: euskara batuaren bilbe eta irazki. Invited talk. Joxe Azurmendi: euskal pentsamenduaren ur-jauzia (Joxe azurmendiren omenez) kongresua. Jakin, UPV/EHU, Gipuzkoako Foru Aldundia. Abenduak 11-13, 2019.

Erdocia, K.; Sanahuja, N. The Impact of Lexical Co-activation trhough Cognates on L2 Rule Learning. Crosslinguistic prespectives on processing and learning (X-PPL). University of Zurich. Zurich, Suiza. Azaroak 4, 2019.

López-Sancio, S.; Ros, I. & Laka, I. Antilocality effects in main clauses: Evidence from Basque. Poster at AMLaP 2019. Mosku, Errusia. Irailak, 6–8, 2019.

López-Sancio, S. & Laka, I. Locality in unbounded and local dependencies in Spanish. Poster. AMLaP 2019. Mosku, Errusia. Irailak 6–8, 2019.

Martinez de la Hidalga, G.; Zawiszewski,A. & Laka, I. Unaccusatives versus unergatives: ERP evidence from L1/L2 speakers of Basque. Poster. AMLaP 2019. Mosku, Errusia. Irailak 6–8, 2019.

Zimnukhova, S.; Erdocia, K.  Subject and Object Pro-drop Sentence Processing in Bilinguals: An Eye-Tracking Study. IKER mintegia. IKER (UMR 5478, CNRS, UPPA & UBM) Baiona, Frantzia. Ekainak 25, 2019.

Santesteban, M., Lorusso, P., Hatzidaki, A., Laka, I., & Zawiszewski, A. Lexical predictability effects on gender and number agreement encoding reveal their differences. Hitzaldia. Psycholinguistics in Iceland – Parsing and Prediction, Reykjavik, Islandia. Ekainak, 19-20, 2019.

Martinez de la Hidalga, G. Garunaren elektrofisiologia eta euskara. Hitzaldia. Bi hizkuntza garun bakarrean: Euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Eibar. Ekainak, 4-5, 2019.

Erdocia, K.; Romo, A.; Martinez de la Hidalga, G.; Vela Plo, L.; Laka, I. Delayed ambiguity resolution in L2. Hitzaldia.  XIV International Symposium of Psycholinguistics. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Apirilak, 10-13, 2019.

Santesteban, M., Lorusso, P., Hatzidaki, A., Laka, I., & Zawiszewski, A. Lexical predictability effects on agreement encoding reveal the differences between gender and number features. Comunicación oral presentada en el XIV International Symposium of Psycholinguistics,Tarragona, España. Apirilak, 10-13, 2019.

Odria, A. Datiboen izaera sintaktikoa Bigarren Mailako Predikazioaren eta Pertsona Kasuaren Murriztapenaren argitan. FLV, 50 urte. Iruñea. Martxoak, 6-7, 2019.

Pastor, L. Ordenaren eragina zenbait ezaugarri gramatikalen erabilera maiztasunean. Comunicación oral. FLV, 50 urte: metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan. Iruñea. Martxoak, 6-7, 2019.

Berro, A. & Fernández, B. Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara. FLV, 50 urte. Iruñea. Martxoak, 6-7, 2019.

Lindemann, D. The LexBib Project. Presented at: Elexis Observer Event, Vienna. Otsailak 19, 2019.

López-Sancio, S. & Laka, I. (2019). Dependency type modulates island effects: Evidence from Spanish. Comunicación oral en el 93rd Annual Meeting of the Linguistic Society of America, Nueva York, EEUU. Urtarrilak 3–6, 2019.

Comments are closed.