2010

2021        2020        2019        2018        2016        2016        2015        2014        2013        2012        2011         2002-2009         CORPORA

 

Acha, J., Perea, M. (2010). On the role of consonants and vowels in visual word recognition: Evidence with a letter search paradigm. Language and Cognitive Processes, 25, 423-438.  ISSN: 0169-0965, eISSN: 1464-0732.

Carreiras M., Duñabeitia J.A., Vergara M., de la Cruz-Pavia I., & Laka I. (2010). Subject Relative Clauses are not universally easier to process: Evidence from Basque. Cognition, 115, 79–92. ISSN: 0010-0277.

Santesteban, M., Pickering, M. J., & McLean, J. F. (2010). Lexical and phonological effects on syntactic processing: Evidence from syntactic priming. Journal of Memory and Language, 63, 347-366. ISSN: 0749-596X

Torrego, E. (2010). Variability in the Case Patterns of Causative Formation in Romance and Its Implications. Linguistic Inquiry, Vol 41:3, pp. 445-470. ISSN: 0024-3892, eISSN: 1530- 9150

Acha, J., Perea, M. (2010). Does kaniso activate CASINO? Input coding schemes and phonology in visual-word recognition. Experimental Psychology, 57, 245-251. ISSN: 1618-3169, eISSN: 2190-5142

Acha, J., Laka, I., Perea, M. (2010). Reading development in agglutinative languages: Evidence with beginning, intermediate and adult Basque readers. Journal of Experimental Child Psychology, 105, 359-375. ISSN: 0022-0965.

Colomé, A., Laka, I., & Sebastián-Gallés, N. (2010). Language effects in addition: How you say it counts. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63 (5), 965-983. ISSN: 1747-0218, eISSN: 1747-0226.

Duñabeitia J. A. Dimitropoulou M., Uribe-Etxebarria O., Laka I., & Carreiras M. (2010). Electrophysiological correlates of the masked translation priming effect with highly proficient simultaneous bilinguals. Brain Research, 1359, 142-154. ISSN: 0006-8993.

Kljajevic, V.; Murasugi, K. (2010). The role of morphology in the comprehension of wh-dependencies in Croatian aphasic speakers. Aphasiology. Volume 24, pp. 1354-1376.

de la Cruz-Pavía, I. (2010). The influence of prosody in the processing of ambiguous RCs: a study with Spanish monolinguals and Basque-Spanish bilinguals from the Basque CountryInterlingüística, Vol. XX.

Acha, J. (2010). Análisis experimental del efecto de similitud ortográfica y los procesos de codificación de letras durante la lectura. Editorial Universidad de Valencia. ISBN: 978-84-370-7714-7.

Alberdi, X., Salaburu, P. (Eds.) (2010). Ugarteburu terminologia jardunaldiak. Euskararen garapena esparru akademikoetan. Espezialitate-hizkerak eta Terminologia (IV). Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-693-3971-8.

Fernández, B., Albizu, P., & Etxepare, R. (Eds.) (2010). Euskara eta euskarak: Aldakortasun sintaktikoa aztergai.Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca. Bilbao: UPV/EHU Press. 194 p. ISBN: 978-84-9860-397-2.
Fernández, B., & Ortiz de Urbina, J. (2010). Datiboa Hiztegian [El  dativo en el léxico]. Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-433-7.

Landa, J.; Sarasola, I; Salaburu, P. (2010). Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura (EHME). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-9890-6.

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J. (2010). ZIO corpusa. Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-2474-5.

Alberdi, X. (2010). Kalkoen eragina euskara akademikoaren garapen lexikoan: Lan Zuzenbideko terminologia. Ugarteburu Terminologia Jardunaldiak (2010). Euskararen garapena esparru akademikoetan). [El uso del Euskera en el ámbito académico]. Espezialitate-hizkerak eta Terminologia (IV)[Lenguajes de especialidad y terminología IV].pp.97-126. Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-693-3971-8.

Berro, A. (2010) “Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) DEA research work. University of the Basque Country (UPV/EHU).

Fernández, B., & Rezac M. (2010). Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean. In B. Fernández, P. Albizu, & R. Etxepare (Eds.). Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU).   , pp. 113-150, Bilbao: UPV/EHU Press. ISSN: 0582-6152.

Laka, I. (2010). Baieztapena eta ezeztapena. [Afirmación y Negación] in Salaburu P., Goenaga, P., Sarasola I. (eds.) Sareko Euskal Gramatika [Gramática Vasca en Red] Euskara Institutua-Instituto del Euskara, UPV/EHU. ISBN: 978-84-693-9891.

Laka, I., Zawiszewski, A., & Erdocia, K. (2010). Euskal Gramatika prozesatzen: Hastapenetako zenbait emaitza [Processing Basque Grammar: Some initial results] in R. Etxepare, R. Gómez, & J. A., Lakarra. (Eds.). Beñat Oihartzabalen Omenez-A Festschrift for Bernard Oyharçabal, pp. 553-564, Bilbao: UPV/EHU Press. ISSN: 0582-6152.

Fernández, B.; Sarasola, I. (2010) Marinelei abisua: izenondoko datiboak izenburuen sintaxian”Lapurdum, 14. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478 : CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne. 55-75.

Alberdi, X. (2010). A Typology of Calques. The Calquing Mechanism in Contemporary Basque. ELUA. Estudios de Lingüística. Volume 24 , pp. 13-35. ISSN 0212-7636.

Fernández, B. (2010). Goi datiboak eta are goragokoak euskaraz: jabe datiboak eta datibo hunkituak vs. datibo etikoak. Gogoa. 10, 1-2. UPV/EHU.

Fernández, B., Oihartzabal,B., Landa,J., Sarasola, I. (2010). -le/-tzaile inflexiozko atzizkiaz”. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 44 (2), pp. 457-510.

 

 

 

Comments are closed.